Eksperter: Brug lockout-millionerne på de svage elever

De mange millioner, som kommunerne sparer på lærerlockouten, bør bl.a. bruges til at få de svage elever inkluderet bedre i folkeskolen. Sådan lyder opfordringen fra en række skoleeksperter i en rundspørge, som Mandag Morgen har foretaget. De mener ikke, at folkeskolen som helhed får tilstrækkeligt med valuta for pengene, hvis man alene bruger pengene til at erstatte alle de timer, som eleverne har mistet under lockouten. I stedet bør en betydelig del af de ekstraordinære midler bruges til at fremme inklusionen, der i disse år er en af folkeskolens største udfordringer.

En stor del af de mange millioner, som kommunerne i øjeblikket sparer på ikke at udbetale løn til de lockoutede skolelærere, bør bruges til at efteruddanne lærerne til at blive bedre til at håndtere de svage elever i klasserne.

Sådan lyder rådet fra en række eksperter inden for uddannelse og pædagogik, der finder det uhensigtsmæssigt og meningsløst at bruge alle de sparede midler til at erstatte de timer, som landets elever har mistet under lockouten.

Danmarks 98 kommuner har i de første to uger af konflikten sparet omkring 670 millioner kr. – og for hver dag den forlænges, spares der yderligere 48 millioner kr. Det er penge, som mange kommuner – efter hårdt pres fra konfliktmøre forældre – har lovet at levere tilbage til eleverne i form af fuld kompensation af den undervisning, de har mistet.

Login