Eksplosion i dimittenders ledighed koster milliarder

Hver femte dimittend, der i dag færdiggør en videregående uddannelse, går direkte ud i mindst seks måneders ledighed. Det koster samfundet over 8,5 milliarder kr. i tabte skatteindtægter og velstand, viser nye tal fra AE. Selv efter 10 år i job betaler de højtuddannede for ledigheden og må trækkes med et lønefterslæb på 72.000 kr. om året i forhold til de studiekammerater, der kom i job med det samme. Jobcentrene har svigtet deres opgave, lyder det fra ekspert, der efterlyser en gennemgribende reform af hele indsatsen, hvis de nyuddannede ikke skal ende uden for arbejdsmarkedet.

8,5 milliarder kroner over de næste ti år. Så høj bliver regningen for, at andelen af højtuddannede, der vandrer direkte ud i arbejdsløshed efter studiet, er firedoblet de sidste fem år. Det viser nye beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der offentliggøres i dag. Se tekstboks. 

Siden krisen for alvor satte ind i 2008, er antallet af nyuddannede, der har gået uden arbejde i mindst seks måneder efter en videregående uddannelse, vokset med over 13.000 personer. Det svarer til, at hver femte dimittend i dag går direkte ud i ledighed. Se figur 1.

Den massive vækst i længerevarende dimittendledighed koster både samfundet og den enkelte dimittend dyrt i mange år frem. Ud over at de ekstra ledige giver samfundet tabte skatteindtægter og øgede udgifter til dagpenge og kontanthjælp, kan dimittenderne selv forvente et årligt løntab på 72.000 kr. i ti år, efter at de er kommet i arbejde.

Login