Eliten frygter folket

Frygten for den omsiggribende nationalt sindede og reformangste politiske populisme i USA og Europa var et tværgående tema ved sidste uges World Economic Forum i Schweiz. Blandt de 2.700 medlemmer af verdens økonomiske, politiske, akademiske og samfundsmæssige elite gik snakken om, at populisterne nu ligefrem truer de traditionelle magtstrukturer i de vestlige demokratiske samfund. Donald Trump i USA og Marine Le Pen i Frankrig har ligesom Dansk Folkeparti nået nye højder i tilslutningen fra den brede befolkning. Populisternes fremmarch skyldes ikke mindst de traditionelle mediers tab af magten over den brede opinionsdannelse, der i dag i høj grad finder sted i borgernes personlige, sociale medieloops. Professor Ole Thyssen ser den brede befolknings voksende mistillid til den traditionelle elite som en naturlig følge af, at samfundets elite profiterer af globaliseringen, mens befolkningerne oplever, at globaliseringen presser dem med truende ledighed og pres på lønninger.

Der er folket. Og der er eliten. Folket har ikke så meget uddannelse, mens eliten har mindst det, der svarer til en bacheloruddannelse. Folket udgør 85 pct. Eliten 15 pct.

I mange år har amerikanere og europæere accepteret elitens magt over samfundenes centrale institutioner – regeringerne, virksomhederne, civilsamfundets organisationer og medierne. Men nu vokser mistilliden til de hidtidige magthavere, ikke mindst fordi de traditionelle medier har mistet grebet om den offentlige opinion. Det hele næres af en voksende økonomisk og social ulighed i flere lande, hvor den brede befolkning har stadig sværere ved at tjene til dagen og vejen, mens eliten i indkomststatistikkernes øverste fjerdedel har stadig større økonomisk råderum.

Samtidig vender stadigt flere populistiske bevægelser fra både højre og venstre side af det politiske spektrum i Europa sig mod den økonomiske elite med angreb på f.eks. toplederes lønninger og finanssektorens udbetaling af store bonusser få år efter, at skatteyderne måtte sikre bankernes overlevelse.

Login