Erhvervsorganisationer: Lad erhvervsledere styre erhvervsfremme

Erhvervsorganisationerne er trætte af KL og Danske Regioners positioneringskamp i forhold til regeringens varslede forenkling af erhvervsfremmesystemet. ”Det er ikke i virksomhedernes interesse,” lyder det fra både DI, Dansk Erhverv og Ejerlederne.

”Ingen virksomhedsledere tænker i hverken kommunale eller regionale grænser. De tænker i, hvordan virksomheden ligger i forhold til medarbejdere, samarbejdspartnere og marked, og de har behov for et erhvervsfremmesystem, der er overskueligt, enkelt at manøvrere i og indrettet efter deres behov.”

Sådan siger Niels Milling, underdirektør i Danmarks næststørste erhvervsorganisation, Dansk Erhverv, der repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for bl.a. handel og service.

Ifølge Niels Milling oplever Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder i dag langtfra et smidigt erhvervsfremmesystem:

Login