Færøerne har valgt den estiske model

Da Færøerne i 2015 lavede en digitaliseringsstrategi, valgte de at bruge Estlands X-road som den grundlæggende infrastruktur for udveksling af data i det offentlige. Tendensen peger mod større integration og dataudveksling mellem de nordiske landes systemer.

Færingerne kalder deres system til offentlige digitale tjenester for ’Heldin’. Navnet kommer fra et værktøj, der i gamle dage blev brugt til at holde sammen på høet, når det blev båret fra marken til stalden.

I bund og grund er Heldin dog det samme som Estlands X-road-system.

Login