Fagforeningsbossen: Industri 4.0 er forudsætning for at vi kan bede om højere løn

Industri 4.0 handler blandt andet om, at digitalisering, automatisering og robotteknologi ændrer den måde, vi arbejder på, fastslår Claus Jensen, formand for fagforeningen Dansk Metal. Men vi skal huske at tænke på mennesket.