Fem vigtige teknologiske trends i 2015

Den teknologiske udvikling åbner døren til nye muligheder og udfordringer. Men hvad er det for en teknologisk fremtid, virksomhederne står over for? Og hvad skal virksomhederne være opmærksomme på?

Ifølge en kortlægning af de teknologiske trends for 2015 – lavet af den amerikanske telegigant Verizon Enterprise Solutions – vil strategiske investeringer i netværk blive et helt afgørende fokuspunkt for virksomhederne i 2015. Tilsvarende forudser analysen, at virksomhederne i endnu højere grad vil tage nye teknologier til sig, som strategiske redskaber til at styrke innovation og sikre deres fremtidige vækst.

Verizon har identificeret fem tendenser, som vil forme udviklingen for private og offentlige virksomheder næste år:

  1. Netværksinvestering: Stigende krav om anvendelse af cloud-løsninger, mobile løsninger samt voksende mænger data nødvendiggør, at virksomhedernes kommunikationsnetværk på den ene side er stabile og troværdige og på den anden side fleksible og skalerbare. Derfor bliver det afgørende at øge brugen af innovative teknologier – f.eks. virtualisering, automation og optisk netværksteknologi – der kan forbedre virksomhedernes kommunikationsnetværk.
  2. Internet of Things vinder frem: Konceptet med milliarder af intelligente enheder, der er koblet til internettet og kan kommunikere på kryds og tværs, vinder stadig mere genklang. I trendanalysen for 2014 påpegede Verizon, at IoT var på vej frem, og i det kommende år forventer analysen, at indførelsen af IoT-teknologier vil vokse yderligere. Det gælder især blandt smv’er og store virksomheder, der ikke allerede er hoppet med på vognen.
  3. Flere vil bruge Predictive Analytics: Evnen til at indsamle og håndtere data vil gøre virksomhederne mere effektive. Big data-analyser, der kan spotte fremtidens forretningsmuligheder og tendenser, bliver en hovedprioritet for virksomhedsledere i 2015. De virksomheder, som formår at bruge avancerede Predictive Analytics-værktøjer, vil have det bedste udgangspunkt for at effektivisere driften, for at identificere nye indtjeningsmuligheder og for bedre at kunne betjene deres kunder.
  4. It-afdelingen tager kontrol over cloud-løsningerne: It-afdelingen vil tage kontrol over implementeringen af cloud-løsninger i 2015 og hjælpe med at identificere behov, skitsere teknologiske krav til udviklere samt tjenesteudbydere af cloud-løsninger. Cloud-løsningerne vil i endnu højere grad blive rettet mod konkrete formål, der understøtter forretningen – f.eks. i form af bedre kundeinteraktion eller bedre operationelle processer.
  5. Styrket kamp mod cyberkriminalitet: Udbredelsen af de nye teknologier vil i 2015 betyde, at netværkssikkerheden bliver mere og mere kompleks – men også mere og mere vigtig. En sikkerhedsstrategi på flere niveauer bliver afgørende for den enkelte virksomhed som et afgørende middel til at mindske risici og skabe tillid mellem enheder, netværk, brugere og it-systemer.

    Kilde: Verizon Enterprise Solutions

Forrige artikel Hvilken uddannelse skal skabe den næste Google? Næste artikel Et løft til vores tanker om bæredygtighed