Fest, fællesskab og nålestikskampagner skal få flere ind i valglokalet

POLITIK OG VELFÆRD Der er mangel på viden om, hvad der virker, når regioner og kommuner forsøger at gøre en indsats for at få alle med til de lokale valg. Tænketanken Mandag Morgen har samlet en stribe gode ideer og konkrete tiltag, der har vist sig at virke. De fleste tiltag er både enkle og billige.

En valgfond til lokale ildsjæle, in­formationspakker på flere sprog, forældrekampagner og fri trans­port fra hjem til valgsted. Sådan lyder nogle af de 12 konkrete forslag, som Tænketanken Mandag Morgen i dag fremlægger på baggrund af samtaler med eksperter om vælgergrupper med lav valgdeltagelse.

Fokusgruppesamtaler med dem, det hele handler om, gør det tydeligt, at fra­været ikke skyldes, at “sofavælgerne” er sunket for dybt ned i velpolstret bekvemmelighed. Borgerne i analysen sætter snarere ord på mere hårdtslående forhin­dringer som manglende politisk selvtil­lid, mistillid til systemet og en følelse af at være sat uden for fællesskabet. De giver desuden nogle bud på, hvad der kan få dem til at melde sig ind i lokaldemo­kratiet.

Login