Flagende demonstranter er under Kinas bagatelgrænse

Tibetsagens omdrejningspunkt er naturligt nok politiets brud på de danske retsstatsprincipper. Men bagved ligger en fejllæsning af Kina og landets evne til at sætte sin vilje igennem.

Mens Tibetsagen udrulles i pressen og undersøgelseskommissionen går i gang med at finde ud af om, og i givet fald af hvem og hvorfor, der blev givet en ordre om at fjerne tibetanske flag fra demonstranter til en lovlig demonstration, fortoner udgangspunktet for hele miseren sig. For ville det rent faktisk have fået politiske eller økonomiske konsekvenser for Danmark, hvis der var blevet viftet med nogle tibetanske flag? 

Hertil er svaret nej. Der er simpelthen ingen eksempler på, at Kina hverken før eller efter præsident Hu Jintaos statsbesøg i Danmark i 2012 har straffet et land på grund af et par tibetanske flag. 

Men hvad kan Kina egentlig gøre, hvis vi for alvor jokkede på en af styrets ømme tæer? Altså ikke bare viftede med et flag, men kom med meget konfrontatoriske udmeldinger på menneskerettighedsområdet, Tibet eller Taiwan – dvs. alle de spørgsmål, der handler om Kinas suverænitet, og som dermed vil være en indblanding i landets indre anliggender. Vil det koste danske eksportordrer og arbejdspladser, som det oftest fremføres?

Eksport upåvirket af kritik

Sagen er, at Kina ligesom Danmark er underlagt verdenshandelsorganisationen WTO’s regelsæt, og derfor kan landet ikke bare lukke grænserne for danske varer. Det vil være WTO-stridigt, og hidtil har Kina rettet ind efter de afgørelser, der er gået imod dem i WTO. 

[graph title="Kina-eksport upåvirket af diplomatiske uenigheder" caption="Figur 1" align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/90a9e-nh_fig01_kina-eksport-upaavirket-af-diplomatiske-uenigheder.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/1c4d2-nh_fig01_kina-eksport-upaavirket-af-diplomatiske-uenigheder.png" text="Hvis de danske myndigheder tilbage i 2012 fjernede demonstranters tibetanske flag, fordi de frygtede, at det ville gå ud over danske erhvervsinteresser i Kina, så har de fejllæst situationen. I de seneste 20 år har eksporten til Kina kun haft én retning: op."]Kilde: Danmarks Statistik[/graph]

Den måde, som Kina kan ramme dansk eksport på, vil derfor begrænse sig til at gøre det umuligt for os at lave eksportfremstød i landet. Det kan hæmme nye virksomheders muligheder for at komme ind på det kinesiske marked, men det vil ikke hæmme den eksisterende eksport.

Norge, hvis forhold til Kina er på nulpunktet, efter at Nobels Fredspris i 2010 blev givet til den kinesiske forfatter, systemkritiker og menneskerettighedsaktivist Liu Xiaobo, har eksempelvis haft vækst i eksporten til Kina i de efterfølgende år.

Det er meget muligt, at væksten kunne have været højere, men et kinesisk stop for eksportfremstød må stadig samlet set vurderes til at have begrænset effekt på den samlede eksport. 

Ser vi konkret på de diplomatiske kontroverser, vi fra dansk side har haft med Kina, så fremgår det også klart, at eksporten ikke har ladet sig påvirke. Det mest alvorlige tilfælde var, da Danmark i 1997 fremsatte en resolution i FN’s menneskerettighedskommission, der kritiserede Kinas menneskerettighedssituation. Her var faldet i dansk eksport begyndt, før resolutionen blev fremsat, og der var dermed ingen ændring i trenden. Og de to gange Kina har kritiseret skiftende danske statsministre for at have mødtes med Dalai Lama, har eksporten blot fortsat sin himmelflugt. Se figur 1.

Begrænsede økonomiske konsekvenser

Der er derimod to mere direkte måder, hvorpå Kina ville kunne ramme danske økonomiske interesser. For det første kan det ske gennem de danske virksomheder, der er etableret på det kinesiske marked. F.eks. ved at gøre det besværligt at få tilladelser til udbygning af faciliteter eller andre forhold, der kræver myndighedsgodkendelser.

[quote align="right" author=""]For alle andre danske virksomheder med salg til kinesiske forbrugere eller andre virksomheder på det kinesiske marked vil det i praksis være stort set umuligt for den kinesiske stat at hindre deres salg.[/quote]

En sådan øvelse er rent praktisk meget svær at gennemføre i et stort land med et stort bureaukrati, som tilfældet er med Kina.

Der vil samtidig oftest være stærke lokale interesser i at skabe job og vækst, som trækker i den modsatte retning. De økonomiske konsekvenser er altså også her begrænsede. 

Derudover er der den mest udsatte gruppe af danske virksomheder på det kinesiske marked, der er karakteriseret ved at have den kinesiske stat som primær kunde. Det kunne eksempelvis være Vestas, APM Terminals eller Danfoss’ fjernvarmedivision. Her kan den kinesiske stat mere eller mindre åbenlyst lukke ned for fremtidige handler. En sådan situation vil selvsagt være et kæmpeproblem for den enkelte virksomhed, men ikke noget, der rykker voldsomt ved det samlede billede. For alle andre danske virksomheder med salg til kinesiske forbrugere eller andre virksomheder på det kinesiske marked vil det nemlig i praksis være stort set umuligt for den kinesiske stat at hindre deres salg. 

For det andet vil Kina kunne ramme danske økonomiske interesser ved at lægge pres på kinesiske virksomheder, der påtænker at etablere sig på det danske marked. Også her vil den enkelte kinesiske virksomheds kommercielle interesse formodes at virke til vores bedste, eftersom vi i et sådan tænkt eksempel må formode, at den kinesiske virksomhed har haft en grund til at ville etablere sig i Danmark. 

Faren for kinesiske økonomiske sanktioner er altså begrænset og mest rettet mod det fremtidige potentiale. Netop det fremtidige potentiale er selvsagt af stor vigtighed for erhvervslivet, men tyngden af danske økonomiske interesser kan ikke trues.  

[quote align="left" author=""]I en verden spundet ind i handelsregler det faktisk svært at ramme hinanden på økonomien. Den politiske dialog er derimod mere udsat.[/quote]

 

Bløde områder mest udsatte

Tilbage står så de øvrige politiske effekter ved et dårligt forhold. Samarbejdet og dialogen om eksempelvis klima, energi og miljø vil gå i stå. Hele den viden om og mulighed for at påvirke, hvilken retning Kina bevæger sig i, hvilke nye initiativer de sætter i værk, etc., vil forsvinde. Det er her – på de lidt blødere områder – at effekten af et dårligt forhold vil være størst. Ikke mindst netop for Danmark, da vi på dette punkt har opnået lidt af en særstatus med et ”strategisk partnerskab” med Kina. Vi har med andre ord lidt mere politisk goodwill at tabe end eksempelvis de andre nordiske lande.

Samlet set kan vi konstatere, at det i en verden spundet ind i handelsregler faktisk er svært at ramme hinanden på økonomien. Den politiske dialog er derimod mere udsat. Men som nævnt er selv det her korrigerede trusselsbillede kun relevant, når vi taler om seriøse knaster i forholdet til Kina. 

Og her falder et par tibetanske flag altså klart under bagatelgrænsen. 

Læs flere af Nis Høyrups indlæg her

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Hvorfor er Danmark ikke mulighedsverdensmester? Næste artikel Spørg ikke om, hvad du kan gøre for fællesskabet

Kan fri forskning være styret af verdensmål?

Kan fri forskning være styret af verdensmål?

LEDELSE Syddansk Universitet har netop gjort verdensmålene til sin grundlæggende fortælling. Et brud med traditionen for fri forskning, lyder kritikken. Nej, siger rektor Henrik Dam, der mener, at forskningen skal stille den viden til rådighed, som samfundet har brug for.

Sundhed er verdensmålenes afgørende globale test

Sundhed er verdensmålenes afgørende globale test

POLITIK OG VELFÆRD Mange års fremskridt på sundhedsområdet er bragt i fare på grund af coronakrisen. Nu skal verdens statsledere vise, at de tager verdensmålene alvorligt, mener professor i global sundhed. Gør de ikke det, kan det få katastrofale konsekvenser for millioner af mennesker.

Ligestillingen i Danmark er langt fra målet

Ligestillingen i Danmark er langt fra målet

POLITIK OG VELFÆRD Der er sket forbedringer af ligestilling mellem kønnene. Men ingen lande i verden kan prale med at have fuld ligestilling. Heller ikke Danmark. På en række områder står ligestillingen endda bomstille.

Danmark kan lære meget af Costa Rica

Danmark kan lære meget af Costa Rica

Biodiversiteten i Danmarks natur er under voldsomt pres. Landbrug, fiskeri, skovbrug og befolkningen som helhed slider hårdt på planter og dyr, der trænger til fred og tid til at regenerere. Danmark skal lære af lande uden for Europa, mener både Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Fiskeriforening.

Man skal have lyst til at bo i den bæredygtige by

Man skal have lyst til at bo i den bæredygtige by

Store skinnende skyskrabere i dristige udformninger, megabyer med førerløse biler, hvor alt og alle er forbundet til nettet, kolonier på Månen og på Mars – nå ja, og skibakker på Amager. Når Bjarke Ingels forestiller sig en bæredygtig fremtid, er det bekvemmelighed, sjov og lyst, der præger byerne.

ICDK: Forfærdelige førstepladser: Den største produktion med de værste bivirkninger

ICDK: Forfærdelige førstepladser: Den største produktion med de værste bivirkninger

KOMMENTAR: Den indiske medicinalindustri er vokset hastigt, og på mange områder er indiske producenter i dag blandt verdens førende. Men den indiske succes overskygges i stigende grad af den knap så attraktive førsteplads som det land, der har størst problemer med resistente bakterier, skriver Innovation Centre Denmark i Bangalore.

Jeff Sachs: Formålet med økonomien er at skabe trivsel for mennesker

Jeff Sachs: Formålet med økonomien er at skabe trivsel for mennesker

Der er behov for en ny økonomisk tankegang, som sigter mod at skabe trivsel og lykke for alle mennesker – snarere end at maksimere profitten for nogle få, mens resten af planeten forfalder, mener Jeffrey Sachs. Vi kan kun nå verdensmålene ved at tilføje en etik til den økonomiske tænkning, der gør samarbejde mere attraktivt end egoisme.

Netflix' CEO: “Der er ingen positive aspekter ved at arbejde hjemmefra”

Netflix' CEO: “Der er ingen positive aspekter ved at arbejde hjemmefra”

LEDELSE Reed Hastings, Netflix’ grundlægger og topchef, fortæller i en ny bog om en virksomhedskultur, der er benhård og helt åben. Han forklarer sine tanker i dette interview, hvor han skyder fordelene ved distancearbejde ned og sammenligner sine ansatte med elitesportsudøvere.

#MeToo: Som mediechef lover jeg …

#MeToo: Som mediechef lover jeg …

KOMMENTAR De seneste uger har jeg tænkt over, hvad jeg som chef i medieverdenen selv kan gøre ved sexisme på de arbejdspladser, jeg færdes på. Her er mine ti bud til mig selv. Ligesom dem fra Bibelen bliver de ikke nemme at overholde. Men jeg vil gøre mit bedste.

Bidens svære klimabalance

Bidens svære klimabalance

GRØN OMSTILLING USA oplever historisk lave energipriser, faldende CO2-udledninger og et boom i vedvarende energi. Energi- og klimapolitikken deler de amerikanske vælgere. Joe Biden har opprioriteret jobskabelse på bekostning af klima for at imødegå Trump-angreb i energitunge svingstater. 

Global grøn omstilling overlever Trump

Global grøn omstilling overlever Trump

GRØN OMSTILLING Den grønne omstilling har global medvind, selv om Donald Trump har trukket USA ud af FN’s klimapolitik, mener udenrigsminister Jeppe Kofod. Eksperter påpeger, at Trumps klimapolitik er nært forbundet til hans Kina-politik, og at det vil kunne svække nationale klimaløfter i Paris-aftalen fra 2015. 

Inflation i partier – deflation i antal medlemmer

Inflation i partier – deflation i antal medlemmer

KOMMENTAR Det vrimler med nye partier, men under fire procent af danskere gider deltage i partiarbejde. Holder det i længden ud fra et demokratisk synspunkt, at en lille snæver kreds bestemmer, hvem der skal stilles op som kandidater til valgene? 

Set, læst og hørt: Henning Thiesen

Set, læst og hørt: Henning Thiesen

DJØF-formand Henning Thiesen læser om den barske kolonisering af Grønland og har under lockdown genopdaget Bruce Springsteens album om den kuldslåede tid efter 9/11.

I Danmark ligger grøn til venstre for rød

I Danmark ligger grøn til venstre for rød

GRØN OMSTILLING Den seneste uges begivenheder i dansk politik sætter klimakampens indbyggede sociale skævheder på spidsen: Eldrup-kommissionens forslag om højere skatter på gamle biler blev den grønne omstillings første frontale sammenstød med borgernes privatøkonomi. Og fødslen af de Frie Grønne afslører store brudflader i venstre side af Danmarks klimapolitiske landskab. Der er lagt op til grøn klassekamp.

Velfærdsforskere: Gaveøkonomi giver mere velfærd for pengene

Velfærdsforskere: Gaveøkonomi giver mere velfærd for pengene

KOMMENTAR Vores velfærd står og falder med, at vi finder nye innovative måder at organisere os på. Såkaldt ’gaveøkonomi’ er en af dem, og den målelige værdi baner allerede vejen til mere og bedre velfærd, skriver forfatterne til bog om emnet.

Stop cookiemonsteret

Stop cookiemonsteret

DIGITAL OMSTILLING Hver gang vi åbner et nyt website, skal vi give samtykke til, at der bliver brugt cookies. Det skal beskytte vores privatliv – men i praksis er der ingen, der har kræfter eller indsigt til at tage bevidst stilling. En tysk forsker kalder det et ”skuespil om samtykke” – consent theatre.

KOMMENTAR: Det digitale A- og B-hold klarer coronakrisen meget forskelligt

KOMMENTAR: Det digitale A- og B-hold klarer coronakrisen meget forskelligt

Et samfund afhænger af gode veje for at borgerne kan få hverdagen til at fungere. Men den digitale infrastruktur er mindst lige så vigtig - ikke mindst i krisesituationer. I USA har den ulige adgang til digitale tjenester forstærket de svagestes vanskeligheder under coronakrisen, skriver Torben Orla Nielsen fra ICDK i Boston.

Gør kompleksiteten til din ven

Gør kompleksiteten til din ven

LEDELSE Forsøg på at reducere kompleksitet ender som regel med tunnelsyn, beslutningsdovne omgivelser og fyldte leder-indbakker. Vi skal lære ikke blot at navigere i kaos, men ligefrem at nyde den livgivende uforudsigelighed. Det starter på ledelsesgangen, skriver Mads Thimmer.

Coronakrisen rusker op i arbejdsgangene

Coronakrisen rusker op i arbejdsgangene

POLITIK OG VELFÆRD Da Mette Frederiksen lukkede store dele af Danmark ned i marts, fik kommuner og andre myndigheder en hidtil uset frihed til at afprøve nye løsninger – og til at begå fejl. Nu vil topledere overføre de gode erfaringer fra coronakrisen. Det er sværere, end det lyder. Vanens magt er stor.

Ledelse efter corona: Ryd op i målene

Ledelse efter corona: Ryd op i målene

POLITIK OG VELFÆRD På et enkelt punkt understreger erfaringerne fra coronakrisen et helt centralt budskab fra Ledelseskommissionen: Topledere skal sætte en retning – og begrunde den. Ekspert i offentlig ledelse vil bevare det fokus på retning og vision. Hun tror ikke på et opgør med nulfejlskulturen.

Nye løsninger hjælper udsatte

Nye løsninger hjælper udsatte

POLITIK OG VELFÆRD Coronakrisen har givet kommuner og regioner succesfulde erfaringer med at få fat i udsatte grupper, som de måske hidtil har haft svært ved at nå. Nu skal de gode løsninger ind i hverdagen.

Corona har givet opskriften på en folkesundhedsreform

Corona har givet opskriften på en folkesundhedsreform

POLITIK OG VELFÆRD Lene Bruun er som leder i Billund Kommune hver dag med til at sikre størst mulig tryghed for borgerne under coronakrisen. Nu opfordrer hun til at bruge de gode erfaringer fra krisen til at lave en stor folkesundhedsreform for at styrke forebyggelse og sikre danskerne et sundere liv.

Lederne har oplevet øget tillid under nedlukningen

Lederne har oplevet øget tillid under nedlukningen

POLITIK OG VELFÆRD Større tillid og bedre løsninger. De offentlige ledere har oplevet en stribe positive forandringer under krisen. Fagbevægelsen opfordrer nu regeringen til at bruge de gode erfaringer, når den vil gennemføre en stor nærhedsreform af den offentlige sektor.

I Uffe Elbæks nye parti er magt ikke et fyord

I Uffe Elbæks nye parti er magt ikke et fyord

Partiet Frie Grønne er stiftet af flere af folkene bag Alternativet. Men det nye parti er markant anderledes. Der bliver strammere styring, der bliver slået ned på partiskadende adfærd, og magtstrukturen er fra starten på plads. Uffe Elbæk, medstifter og en art nestor i Frie Grønne, er ikke i tvivl: Tiden kalder mere på klart lederskab end på løse rammer.

Set, læst og hørt: Niels Nygaard

Set, læst og hørt: Niels Nygaard

Niels Nygaard var til stede, da den olympiske ild blev tændt, kort før verden lukkede ned. Nu venter han på, at begivenheder som De Olympiske Lege igen kan afholdes. 

Designere skaber grønnere modeller for forbrug

Designere skaber grønnere modeller for forbrug

GRØN OMSTILLING Design kan gøre vores forbrug mere bæredygtigt ved at udforme forretningsmodeller, der knytter forbrugerne tættere til butikker og producenter, så man sammen kan forøge levetiden og forbedre genanvendelsen af produkter.

Teknologi kan give os kontrol over vores penge

Teknologi kan give os kontrol over vores penge

DIGITAL OMSTILLING En ny rapport fra FN’s udviklingsorganisation undersøger, hvordan digitalisering af det finansielle system kan hjælpe med at få investeringer og forbrug til at støtte de globale bæredygtighedsmål, snarere end at modarbejde dem.

Tre megatrends for det grønne Kina

Tre megatrends for det grønne Kina

KOMMENTAR: Via offentlige investeringer i udvikling af grønne løsninger og kommercielle incitamenter forsøger centralregeringen at styre Kina i en bæredygtig retning. Kinesiske forskere er i dag nogle af de mest kompetente inden for forskning i teknologiske, grønne løsninger skriver Innovation Centre Denmark i Shanghai.

Set, læst og hørt: Dorthe Petersen

Set, læst og hørt: Dorthe Petersen

Sommeren har budt på surprise-opera og inspirerende udstilling om islandsk kvindesagsikon for nytiltrådt CEO i PlanBørnefonden, Dorthe Petersen.