Flere mønsterbrydere på Aalborg og Syddansk Universitet

Mønsterbrydere er så langt fra et særsyn på de danske universitetsuddannelser, viser analyse fra Akademikerne

En ny analyse fra Akademikerne punkterer myten om, at universitetsuddannelser er for akademikeres børn. 

Faktisk har hver tredje kandidatstuderende forældre med LO-baggrund, dvs. forældrene er enten ufaglærte eller faglærte.

Særligt Aalborg og Syddansk Universitet har flest studerende fra ikkeakademiske hjem.

Forældrebaggrund mht. uddannelse for kandidatstuderende, udvalgte universiteter, pct.

NOTE — CBS = Copenhagen Business School. DTU = Danmarks Tekniske Universitet. ITU = IT-Universitetet København. KU = Københavns Universitet. RUC = Roskilde Universitet. SDU = Syddansk Universitet. AAU = Aalborg Universitet. AU = Aarhus Universitet.

Set på landsplan har hver tredje (33,8 pct.) af de kandidatstuderende forældre, som begge er enten ufaglærte eller faglærte.

Uddannelsesmæssig baggrund for forældre til kandidatstuderende, 1/10-2015.

NOTE — Uddannelsesoplysningerne er opgjort pr. 1/10 2015. Der indgår kun oplysninger for de kandidatstuderende, hvis forælder/forældre bor i Danmark pr. 1/1 2016.

Hele analysen kan læses her.

Akademikerne er paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, som har det til fælles, at de organiserer medlemmer med en lang videregående uddannelse.
 
 

Forrige artikel 80.000 flere deltidsjob på fem år 80.000 flere deltidsjob på fem år Næste artikel Forskere foretrækker mindre, men flere bevillinger Forskere foretrækker mindre, men flere bevillinger