Folketingsflertal kræver handling fra Vestager

Med en meget direkte sprogbrug bakker et flertal i Folketinget uden om regeringen nu op om kommunaldirektørernes usædvanlige kritik af regeringens overstyring. Fra Enhedslisten til Liberal Alliance kræver både blå og røde politikere i Folketingets Kommunaludvalg, at regeringen mindsker bureaukratiet og detailstyringen af kommunerne. De tillægger det særlig betydning, at kritikken kommer fra den kommunale verdens topembedsmænd.

”Det står forfærdeligt til, når de normalt så loyale embedsmænd står frem med sådan en kritik. Det skal vi tage alvorligt,” siger den konservative Mike Legarth.

Også regeringens støtteparti, Enhedslisten, har noteret sig, at kommunaldirektørerne står bag kritikken.

”Det er stærkt, når kommunaldirektørerne i enighed står frem med deres kritik af regeringens overstyring. Det er et vidnesbyrd om, hvor galt det står til med Bjarne Corydon og Margrethe Vestagers ledelsesstil,” siger Enhedslistens Finn Sørensen.

På baggrund af kritikken, som kommunaldirektørerne rejste i sidste uges ugebrev, har Venstres kommunalpolitiske ordfører, Jacob Jensen, nu indkaldt indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager til åbent samråd.

”Det lader til, at tillidsreformen ikke er blevet til andet end overskrifter og feel good-erklæringer,” siger han og fortsætter: ”Det er for nemt at tale om tillid, når regeringen i sidste ende udformer lovgivning, der trækker i den modsatte retning.”

Politisk farveblind kritik

I regeringsgrundlaget lægger regeringen op til en afbureaukratisering af den offentlige sektor. Det skal ske ved at gennemføre en tillidsreform, hvor regeringen fastlægger de mål og resultater, som regionerne og kommunerne skal levere. Undervejs vil regeringen vinke farvel til de såkaldte proceskrav, der i detaljen fastlægger, hvordan kommunernes medarbejdere skal udføre arbejdet.

Indtil nu har regeringen ikke med konsekvens gennemført sin reform.

”Når topcheferne vurderer, at det går den forkerte vej, må vi høre, hvad Margrethe Vestager har tænkt sig at gøre ved det,” siger Jacob Jensen.

Dansk Folkepartis Morten Marinus deler kritikken og siger: ”Det er jo ikke en politisk farvet kritik, vi hører fra kommunaldirektørerne, så når de siger, at regeringen er ved at drukne dem i bureaukrati, så skylder Margrethe Vestager et svar.”

Også Liberal Alliances Ole Birk Olesen tilslutter sig kritikken af den stigende bureaukratisering af den offentlige sektor.

”Vi skal have en reform,” siger han og opfordrer Margrethe Vestager til at “udtænke de incitamenter og belønninger, som kan sættes i stedet for detailstyringen og bureaukratiet”.

Dermed har kommunaldirektørernes kritik ført til, at Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance noget usædvanligt finder sammen med Enhedslisten og i fællesskab bakker op om samrådet med Margrethe Vestager.

På selve samrådet vil De Konservatives Mike Legarth opfordre ministeren “til at sætte sig ved bordet, så vi sammen kan finde ud af, hvad der skal ændres”. Enhedslistens Finn Sørensen er klar med et forslag om at få undersøgt det samlede omfang af ”overflødig kontrol”. Mens Morten Marinus opfordrer ministeren til at fremlægge en plan for, hvordan tillidsreformen kan gennemføres og bureaukratiet og detailstyringen mindskes.

Forrige artikel Made in China trykker de danske lønninger Næste artikel Kommunalt oprør mod statens overstyring breder sig