Fri mig for den politiske værktøjskasse

Når vi søger at udbedre sociale problemer med ’værktøjer’, er det udtryk for en forsimplet, mekanisk og ofte forældet opfattelse af den virkelighed, det handler om. Vi er nødt til at starte et helt andet sted: os selv.

Der tales i disse år meget om værktøjskasser. Typisk blandt politikere. Hvilke værktøjer er der i kassen? Hvilke nye værktøjer er der behov for? Kommer der snart nogen flere værktøjer?

Det er ofte en meget simpel tænkning, der ligger bag denne værktøjsfokusering. Og det er foruroligende at se, hvor komplicerede problemer og udfordringer mange tror kan løses med simple snuptagsløsninger. 

Vi ser det f.eks., når talen er om mobning i skoleklasserne. Noget skal ændres! Vi ser det, når det handler om bandemiljøerne og ghettoerne. Noget skal laves om! 

Det ses, når virksomheder, kommuner, civilsamfundsorganisationer, familier og andre skal rette ind mod en bestemt kurs, som f.eks. eksperter eller politikere ønsker at fremme. Værktøjer!

Bestemte former for kriminalitet skal forhindres. Bestemte former for adfærd skal bringes til ophør. F.eks. radikalisering. Eller endnu værre: ekspresradikalisering. Hvor er der værktøjer, der kan forhindre disse stærkt uønskede former for adfærd?

En forsimplet virkelighed

Bag mange af disse talemåder og ræsonnementer ligger der en uhyre simpel, mekanisk og ofte forældet opfattelse af den virkelighed, det handler om.

Børn i skoleklassen; bandemedlemmer; bilister, der kører for stærkt; medarbejdere i en virksomhed, der skal opføre sig anderledes; kommunalbestyrelser, som skal ændre politik og retning; befolkninger, der skal ændre adfærd.

Rækken er meget lang, og diskussionen kommer op igen og igen.

Aktuelt kunne det handle om misbrug af børn og unge inden for f.eks. filmindustrien, eller mere generelt: misbrug og undertrykkelse af piger og kvinder.

Hvor er der passende værktøjer til at forhindre alt dette uønskede og uacceptable? Eller sagt med andre ord: Hvor er der en hurtig løsning?

Selvfølgelig er der situationer, hvor den erfarne eller indsigtsfulde bruger et relevant værktøj. En skruetrækker, en sav, en regneregel, en beregningsmetode, en forholdsregel, en indsigt om sammenhænge, f.eks. i sociale, politiske, militære og økonomiske anliggender.

Men der er også mange situationer og sammenhænge, hvor det er naivt og fuldstændig urealistisk at forestille sig, at der er værktøjer, dvs. simple mekaniske fremgangsmåder, som vil føre til resultater.

Vi må starte med os selv

Til mange former for adfærdsændringer er der hverken simple eller hurtige veje. Det skal vi lære, og så skal vi holde lidt tilbage med denne alt for simple tale om værktøjer. 

Megen adfærd i sociale systemer beror på mange og komplicerede fænomener, herunder på andre menneskers adfærd – f.eks. i disse andre menneskers egenskab af rollemodeller.

Hvordan skal man få unge mennesker til at ændre adfærd på et eller andet felt, hvis de unge mennesker hele tiden ser voksne mennesker, f.eks. politikere, forældre eller andre voksne, forbryde sig mod de regler eller adfærdsformer, som man gerne ser ændret hos unge mennesker?

Hvordan forestiller man sig, at unge mennesker skal tale sandt, hvis de hele tiden ser autoriteter og rollemodeller, der taler usandt?

Hvordan skal unge mennesker få respekt for demokratiet, hvis de igen og igen ser ledende politikere tale usandt, lyve, svindle, snyde? Sådan som unge mennesker jævnligt ser det både i Danmark og ude i verden.

Ingen værktøjer hjælper i disse situationer.

Forbud, indgreb, straf

Vi taler f.eks. meget om ghettoerne og om de unge mennesker, der vokser op i disse ghettoer. Hvor er der værktøjer, der kan forhindre kriminalitet i disse miljøer, spørger vi?

Vi vil ikke finde os i denne kriminalitet, siger politikerne. Det skal bringes til ophør! Det er uacceptabelt! Vi må have nogle flere værktøjer! 

Mange af disse værktøjer handler om forbud, indgreb og straf. Meget af det, der indgår i de såkaldte bandepakker, der er gennemført i de seneste år, handler om straf – handler om noget negativt.

Værktøjerne er straf; noget, der gør ondt; man påbyder, påtvinger, straffer – eller som justitsministeren ofte har sagt det: ’De skal bures inde’. Nogen skal givetvis fængsles. Men vi ved alt for godt, at det næppe hjælper.

Jeg siger ikke, at der ikke skal straffes. Jeg afviser ikke værktøjer. Jeg forsvarer ikke vold og kriminalitet.

Jeg siger, som en kommentator sagde det i forbindelse med ghettoerne og kriminel eller uacceptabel adfærd fra de unge menneskers side i denne sammenhæng: De unge mennesker er jo ikke født onde; de er ikke født kriminelle; de er ikke født mobbere; de er født som almindelige børn – selvfølgelig med forskellige dna-profiler og i meget forskellige miljøer – og så har de udviklet sig til det, de nu er.

De er vokset op i forskellige miljøer, med en række rollemodeller, i en kultur eller i forskellige kulturer, og alt dette har påvirket og formet dem.

Hvis det endelig skal være …

Jeg siger ikke, at det er enkelt. Tværtimod. Jeg siger, at man i mange sammenhænge ikke bare kan tage et simpelt værktøj i brug, f.eks. tage nogle penge fra mennesker; smide børn og unge eller familier ud af en skole eller en bolig – og så er det problem fixet. 

Man kan godt gøre, som beskrevet, men ofte vil det ikke løse problemet, men snarere bidrage til at skabe et endnu større og mere kompliceret problem. 

Sandheden er jo nok, at på mange områder ligger vi, som vi har redt. Men dermed ikke sagt, at ’det er samfundets skyld’. Alle individer har selv et ansvar.

Spørgsmålet er så, hvorledes adfærd og kultur udvikles i et samfund, og dernæst, hvorledes vi får mennesker til at ændre adfærd.

Her vil jeg i al naivitet og forsigtighed minde om, at mange af de værktøjer, jeg har omtalt ovenfor, og som vi oftest taler om i disse sammenhænge, er negative.

Der findes en helt anden slags værktøjskasse, der indeholder positive værktøjer som f.eks. belønninger, accept, inklusion, opbakning, anerkendelse og meget andet positivt.

Hvis vi så gerne vil tale om og bruge værktøjer, bør vi så ikke i meget højere grad rette blikket mod denne samling af positive værktøjer?

Forrige artikel Hvilken forskel gør Fairtrade egentlig? Hvilken forskel gør Fairtrade egentlig? Næste artikel Danske Banks råddenskab Danske Banks råddenskab
Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig britisk skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.

Klog brug af data gør Amazon stærk

Klog brug af data gør Amazon stærk

KOMMENTAR: Amazon har gennem en nærmest manisk fokus på at gøre livet nemmere for kunden, udviklet sig fra at være verdens største boghandler til verdens største detailhandelsplatform.

Velfærdsfesten er forbi

Velfærdsfesten er forbi

Politikere fra både røde og blå partier kæmper om at love mere og bedre velfærd. Men væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Et stigende antal børn og ældre de kommende år parret med borgernes forventninger til velfærd vil udløse en kæmpe milliardregning og sluge hele Løkkes økonomiske råderum. KL’s formand efterlyser debat om, hvordan Danmark skal indrette sit velfærdssamfund fremover.

Sundhed er politikernes darling – og vi får mere for pengene

Sundhed er politikernes darling – og vi får mere for pengene

Partierne i både rød og blå blok prioriterer sundhed højt. Og det kan ses på udgifterne. Hver eneste dansker betaler nu i snit 19.300 kr. om året for at finansiere landets sundhedsvæsen. Det er over 1.500 kr. mere end for bare 10 år siden. Men vi får også mere sundhed for pengene.

Ældreboom giver større udgifter men mindre hjælp

Ældreboom giver større udgifter men mindre hjælp

Selv om antallet af ældre stiger, er der nu på årsbasis skåret 6,4 millioner hjemmehjælpstimer væk siden 2008. På få år er udgifterne faldet med 6.000 kr. pr. ældre trods politikernes løfter om værdighedsmilliarder og bedre hjemmehjælp.

Skoleelever og studerende betaler velfærdsregningen

Skoleelever og studerende betaler velfærdsregningen

Siden folketingsvalget i 2015 har sundhed fået 4 mio. kr., og gymnasierne mistet 1 mio. – hver dag. År for år bliver der afsat færre penge pr. elev i folkeskoler og gymnasier samt pr. studerende på universiteter og professionshøjskoler. Ingen ved dog, om det påvirker kvaliteten.

Ledelseskonsulent: Alle firmaer bør have to direktører

Ledelseskonsulent: Alle firmaer bør have to direktører

En af verdens førende ledelseskonsulenter, Alex Osterwalder, forsøger i ny bog at opklare, hvordan etablerede firmaer bliver ved med at forny sig. En del af løsningen kan være en todelt ledelse samt modet til at begå masser af fejl.