Fri mig for den politiske værktøjskasse

Når vi søger at udbedre sociale problemer med ’værktøjer’, er det udtryk for en forsimplet, mekanisk og ofte forældet opfattelse af den virkelighed, det handler om. Vi er nødt til at starte et helt andet sted: os selv.

Der tales i disse år meget om værktøjskasser. Typisk blandt politikere. Hvilke værktøjer er der i kassen? Hvilke nye værktøjer er der behov for? Kommer der snart nogen flere værktøjer?

Det er ofte en meget simpel tænkning, der ligger bag denne værktøjsfokusering. Og det er foruroligende at se, hvor komplicerede problemer og udfordringer mange tror kan løses med simple snuptagsløsninger. 

Vi ser det f.eks., når talen er om mobning i skoleklasserne. Noget skal ændres! Vi ser det, når det handler om bandemiljøerne og ghettoerne. Noget skal laves om! 

Det ses, når virksomheder, kommuner, civilsamfundsorganisationer, familier og andre skal rette ind mod en bestemt kurs, som f.eks. eksperter eller politikere ønsker at fremme. Værktøjer!

Bestemte former for kriminalitet skal forhindres. Bestemte former for adfærd skal bringes til ophør. F.eks. radikalisering. Eller endnu værre: ekspresradikalisering. Hvor er der værktøjer, der kan forhindre disse stærkt uønskede former for adfærd?

En forsimplet virkelighed

Bag mange af disse talemåder og ræsonnementer ligger der en uhyre simpel, mekanisk og ofte forældet opfattelse af den virkelighed, det handler om.

Børn i skoleklassen; bandemedlemmer; bilister, der kører for stærkt; medarbejdere i en virksomhed, der skal opføre sig anderledes; kommunalbestyrelser, som skal ændre politik og retning; befolkninger, der skal ændre adfærd.

Rækken er meget lang, og diskussionen kommer op igen og igen.

Aktuelt kunne det handle om misbrug af børn og unge inden for f.eks. filmindustrien, eller mere generelt: misbrug og undertrykkelse af piger og kvinder.

Hvor er der passende værktøjer til at forhindre alt dette uønskede og uacceptable? Eller sagt med andre ord: Hvor er der en hurtig løsning?

Selvfølgelig er der situationer, hvor den erfarne eller indsigtsfulde bruger et relevant værktøj. En skruetrækker, en sav, en regneregel, en beregningsmetode, en forholdsregel, en indsigt om sammenhænge, f.eks. i sociale, politiske, militære og økonomiske anliggender.

Men der er også mange situationer og sammenhænge, hvor det er naivt og fuldstændig urealistisk at forestille sig, at der er værktøjer, dvs. simple mekaniske fremgangsmåder, som vil føre til resultater.

Vi må starte med os selv

Til mange former for adfærdsændringer er der hverken simple eller hurtige veje. Det skal vi lære, og så skal vi holde lidt tilbage med denne alt for simple tale om værktøjer. 

Megen adfærd i sociale systemer beror på mange og komplicerede fænomener, herunder på andre menneskers adfærd – f.eks. i disse andre menneskers egenskab af rollemodeller.

Hvordan skal man få unge mennesker til at ændre adfærd på et eller andet felt, hvis de unge mennesker hele tiden ser voksne mennesker, f.eks. politikere, forældre eller andre voksne, forbryde sig mod de regler eller adfærdsformer, som man gerne ser ændret hos unge mennesker?

Hvordan forestiller man sig, at unge mennesker skal tale sandt, hvis de hele tiden ser autoriteter og rollemodeller, der taler usandt?

Hvordan skal unge mennesker få respekt for demokratiet, hvis de igen og igen ser ledende politikere tale usandt, lyve, svindle, snyde? Sådan som unge mennesker jævnligt ser det både i Danmark og ude i verden.

Ingen værktøjer hjælper i disse situationer.

Forbud, indgreb, straf

Vi taler f.eks. meget om ghettoerne og om de unge mennesker, der vokser op i disse ghettoer. Hvor er der værktøjer, der kan forhindre kriminalitet i disse miljøer, spørger vi?

Vi vil ikke finde os i denne kriminalitet, siger politikerne. Det skal bringes til ophør! Det er uacceptabelt! Vi må have nogle flere værktøjer! 

Mange af disse værktøjer handler om forbud, indgreb og straf. Meget af det, der indgår i de såkaldte bandepakker, der er gennemført i de seneste år, handler om straf – handler om noget negativt.

Værktøjerne er straf; noget, der gør ondt; man påbyder, påtvinger, straffer – eller som justitsministeren ofte har sagt det: ’De skal bures inde’. Nogen skal givetvis fængsles. Men vi ved alt for godt, at det næppe hjælper.

Jeg siger ikke, at der ikke skal straffes. Jeg afviser ikke værktøjer. Jeg forsvarer ikke vold og kriminalitet.

Jeg siger, som en kommentator sagde det i forbindelse med ghettoerne og kriminel eller uacceptabel adfærd fra de unge menneskers side i denne sammenhæng: De unge mennesker er jo ikke født onde; de er ikke født kriminelle; de er ikke født mobbere; de er født som almindelige børn – selvfølgelig med forskellige dna-profiler og i meget forskellige miljøer – og så har de udviklet sig til det, de nu er.

De er vokset op i forskellige miljøer, med en række rollemodeller, i en kultur eller i forskellige kulturer, og alt dette har påvirket og formet dem.

Hvis det endelig skal være …

Jeg siger ikke, at det er enkelt. Tværtimod. Jeg siger, at man i mange sammenhænge ikke bare kan tage et simpelt værktøj i brug, f.eks. tage nogle penge fra mennesker; smide børn og unge eller familier ud af en skole eller en bolig – og så er det problem fixet. 

Man kan godt gøre, som beskrevet, men ofte vil det ikke løse problemet, men snarere bidrage til at skabe et endnu større og mere kompliceret problem. 

Sandheden er jo nok, at på mange områder ligger vi, som vi har redt. Men dermed ikke sagt, at ’det er samfundets skyld’. Alle individer har selv et ansvar.

Spørgsmålet er så, hvorledes adfærd og kultur udvikles i et samfund, og dernæst, hvorledes vi får mennesker til at ændre adfærd.

Her vil jeg i al naivitet og forsigtighed minde om, at mange af de værktøjer, jeg har omtalt ovenfor, og som vi oftest taler om i disse sammenhænge, er negative.

Der findes en helt anden slags værktøjskasse, der indeholder positive værktøjer som f.eks. belønninger, accept, inklusion, opbakning, anerkendelse og meget andet positivt.

Hvis vi så gerne vil tale om og bruge værktøjer, bør vi så ikke i meget højere grad rette blikket mod denne samling af positive værktøjer?

Forrige artikel Hvilken forskel gør Fairtrade egentlig? Hvilken forskel gør Fairtrade egentlig? Næste artikel Danske Banks råddenskab Danske Banks råddenskab

Post-crash-økonomerne er ved at blive voksne

Post-crash-økonomerne er ved at blive voksne

I Storbritannien præger bevægelsen Rethinking Economics allerede erhvervsliv, styrelser, ministerier – og endda nationalbanken. De første studenteroprørere på økonomistudierne arbejder nu mange steder i samfundet og er i gang med at sætte deres præg på det.

Økonomisk Institut: Vi underviser allerede meget bredt

Økonomisk Institut: Vi underviser allerede meget bredt

De studerendes kritik af et for snævert pensum på økonomistudiet rammer forbi, siger institutleder på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Tidligere overvismand ser Rethinking Economics som et svagt oprør uden meget klare alternativer.

Nu ruller den cirkulære økonomi

Nu ruller den cirkulære økonomi

Ny lovgivning fra både Folketinget og EU presser på for mere fokus på reparationer og genanvendelse af materialer. Produkter og forretningsmodeller, der bygger på de samme principper, vælter frem. Den cirkulære økonomi er en ide, hvis tid er kommet.

Vi bruger afsindigt meget plastik

Vi bruger afsindigt meget plastik

Pludselig hader vi plastik. På få år er der kommet langt større bevidsthed om, at vores plastikaffald havner i maven på fisk og fugle eller i gigantiske plastik-øer i verdenshavene. Alligevel vokser forbruget støt. Det arbejder politikere, erhvervsfolk og civilsamfundet på at ændre.

Plastik fra danske husholdninger får nyt liv i Langå

Plastik fra danske husholdninger får nyt liv i Langå

Dansk Affaldsminimering sorterer, renser og tørrer plastik fra danske husholdninger på deres anlæg i Langå uden for Randers. Virksomheden giver plastikken nyt liv ved at smelte den om, så den kan sælges videre til producenter.

Brød bliver til øl bliver til brød

Brød bliver til øl bliver til brød

Det økologiske bageri Jalm&B har sammen med Carlsbergs bryggeri Jacobsen indgået en industriel symbiose, hvor de aftager hinandens restprodukter til at bage brød og brygge øl.

Dansk svineproducent satser stort på bæredygtige larver

Dansk svineproducent satser stort på bæredygtige larver

Den danske virksomhed Enorm Biofactory vil dyrke larver til produktion af insektprotein, som vil kunne anvendes som tilskud i fødevarer og i fiskefoder. ”Vores mål er at komme så tæt som muligt på et nulspildsanlæg,” siger administrerende direktør Carsten Lind Pedersen

Set, læst og hørt: Julie Rokkjær Birch

Set, læst og hørt: Julie Rokkjær Birch

Julie Rokkjær Birch er ny direktør på Kvindemuseet. Mandag Morgen har spurgt hende om, hvad hun har set, læst og lyttet til for nylig, og hendes anbefalinger byder på alt fra historie til science fiction og spiritualitet.

EU rører på sig som global stormagt

EU rører på sig som global stormagt

EU-landene aftvang før påske historiske handelspolitiske indrømmelser fra Kina. Det er kun det seneste eksempel på, at EU så småt begynder at træde i karakter som en global stormagt.

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

KOMMENTAR: Hvordan tager man som virksomhed verdensmålene til sig og bruger dem konkret i forretningsudviklingen? 13 danske virksomheder har fundet svarene gennem FN’s Udviklingsprogram SDG Accelerator. Lederen af programmet giver her et bud på, hvad andre kan lære af det.

Javel, fru statsminister

Javel, fru statsminister

ANALYSE: Mette Frederiksen vil ruske op i embedsværket, hvis hun vinder valget. Hun vil styrke Statsministeriet og tage stærkere politisk styring på prioriterede områder som børn. Men strategien er risikabel, og møgsager kan hobe sig op på hendes bord.

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Danmark oplever i disse år en gradvis privatisering af velfærden. Her kan du se andelen af private daginstitutioner, andelen af elever i private skoler og antallet af private plejeboliger i din kommune.

Politisk aristokrati A/S

Politisk aristokrati A/S

Den postpræsidentielle klubs p.t. største stjerne, Michelle Obama, sælger millioner af bøger og taler for fulde huse. Et fragmenteret mediebillede gør, at folk hungrer efter en koncentreret aften i selskab med fascinerende mennesker, mener dansk festival-direktør. Det er blevet en millionforretning for ekspolitikere og deres fruer.

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

ANALYSE: Frankrigs demokrati er lige så sygt som det britiske. Hverken i Paris eller London er parlamenterne i stand til at skabe folkelig konsensus om nødvendige politikker. Theresa Mays håndtering af Brexit vil sætte dybe spor i årtier. Præsident Macron overlever kun takket være Frankrigs autoritære system.

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. Antallet af børn i privatinstitutioner er tredoblet på få år. Danmark er på vej ind i en ny epoke, hvor den private velfærd vil fylde mere, forudser professor.

Over 30.000 børn bliver passet af private

Over 30.000 børn bliver passet af private

Private vuggestuer og børnehaver skyder frem over hele landet i disse år. Hver syvende daginstitution er i dag privat. I nogle kommuner er det op mod halvdelen. Eksperter forudser, at antallet vokser, i takt med at der skal oprettes op imod 6.000 flere pladser årligt.

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Hver syvende nye plejebolig i Danmark bygges for private penge og skal drives af private operatører. Det stigende antal ældre er også blevet et marked for millioninvesteringer i private velfærdstjenester. Borgmestre i en stor og en lille kommune hilser de nye byggerier velkommen.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Mandag Morgen har bedt Rasmus Kjeldahl om tre kulturanbefalinger. Med musik fra unge, upcoming bands, en bog om Europas tilstand og et teaterstykke om parforholdet er der lidt for enhver smag.

Storhedstid for departementschefer

Storhedstid for departementschefer

Hvis en departementschef kan få en for departementet vigtig sag med i et regeringsgrundlag, er det en næsten-garanti for, at en ny minister vil tage sagen videre. Derfor bruger topembedsmændene tiden lige op til et folketingsvalg på at gennemgå såvel skuffesager som organisation.

Tag et opgør med de anonyme donationer

Tag et opgør med de anonyme donationer

KOMMENTAR: Politikere modtager mere offentlig støtte end nogensinde, men alligevel føler flere partier sig berettigede til at skjule deres private donorer. Det er demokratisk betænkeligt.

Regnearksledelsen har fejlet

Regnearksledelsen har fejlet

KOMMENTAR: Problemerne i Skat er et symptom på mange års fejlbehæftet tænkning i den offentlige sektor, hvor regneark udarbejdet af konsulenthuse har fået lov at diktere alt for meget alt for længe. Der er brug for færre konsulenter og mere ledelse.

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

KOMMENTAR: Uddannelsesministeren har nedsat en kommission, der skal komme med udspil til en ny læreruddannelse. Men der er ikke en eneste ekspert med forstand på specialpædagogik med ved bordet. Et signal om, at ministeren overser et af folkeskolens grundlæggende problemer.

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

En stor del af den politiske debat herhjemme begynder og foregår i dag på politikernes egne profiler på de sociale medier, og dermed er det også i politikernes magt at blokere de brugere, de ikke ønsker, skal blande sig i den demokratiske samtale.

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Mandag Morgen har bedt Marie-Louise Boisen Lendal om tre kulturanbefalinger. Som direktør i den fødevarepolitiske tænketank Frej er hun dybt optaget af bæredygtighed, og det skinner igennem i anbefalingerne, der rummer tanker om kapitalisme, klimakamp og grøn virksomhedsledelse.

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

KOMMENTAR: En vej til at blive en bedre mødeleder er at evaluere sine egne møder på en systematisk måde, mener en af dem, der underviser kommende mødeledere. Det er i foreningen af teori og praksis, at guldet ligger.

Dampen er gået af privatiseringstoget

Dampen er gået af privatiseringstoget

Regeringen drømte for få år siden om at sælge el-, vand- og varmeværker for milliarder. Nu er privatiseringsbølgen bremset op i Danmark og mange andre steder i Europa. Det handler både om politik og økonomi.

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Forsyningssektoren skal gøres mindre afhængig af tilskud og mere båret af markedskræfter. Men regeringen har ikke som mål, at der skal sælges ud af sektorens aktiver, fastslår energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. "Jeg har som minister – og det gælder også regeringen – ingen planer om at blande mig i ejerskabet."

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Tænketanke, analyseinstitutter og interessenter på tværs af det politiske spektrum har de senere år bidraget til debatten om forsyningssektorens fremtid med argumenter for og imod involvering af private kræfter. Mandag Morgen kortlægger argumenterne fra et bredt felt af aktører.

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Næsten to ud af tre boliger bliver varmet op af fjernvarme. Det nærmer sig europæisk rekord. Nu opfordrer dansk topekspert til, at vi for alvor bruger fjernvarmen i den grønne omstilling. ”Det bliver dyrere at lade være,” siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Som ny bestyrelsesformand på Copenhagen Business School skal Torben Möger Pedersen i samarbejde med rektor Nikolaj Malchow-Møller forsøge at sikre universitetet en plads blandt verdens bedste erhvervsuniversiteter.

"Den største fare ved maskinerne er at vi bliver som dem"

INTERVIEW: Teknologien byder på enorme gevinster, og hvis ikke vi kaster os ind i udviklingen, bliver vi udkonkurreret af dem, der gør. Men jo mere vores samfund og vi selv præges af teknologien, des mere mister vi af det, som gør os til mennesker og giver mening for os, advarer den tyske fremtidsforsker Gerd Leonhard.

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

INTERVIEW: Verden bliver rigere, sundere og mere sikker, hvis alle regeringer prioriterer ligestilling højere, mener Katja Iversen, leder af ngo'en Women Deliver. Hun skoser Danmark for at svigte ligestilling og for at have misset #MeToo-debatten.

Mødes I – eller holder I bare møder?

Mødes I – eller holder I bare møder?

KOMMENTAR: Møder er et nødvendigt, men ofte også udskældt element på mange arbejdspladser. Som leder er det din opgave at undgå, at subtile udelukkelsesmekanismer, alliancer og snævert fokus på egne agendaer blokerer for, at deltagerne kan samles om en fælles sag.