Frikommuner: Giv os lov til at udveksle data

21 kommuner vil udveksle data på tværs af forvaltninger i højere grad, end det er lovligt i dag. Det viser ansøgningerne til et nyt frikommuneforsøg. Men social- og indenrigsministeren er skeptisk og peger på hensynet til borgerens retssikkerhed som det altafgørende hensyn.

I Esbjerg Kommunes nye akutteam er sygeplejerskerne ansat to steder. Et par timers ansættelse på sygehuset og resten af tiden i kommunen. Det er ikke, fordi de skal arbejde på sygehuset. Deres opgave er nemlig at følge patienter hjem fra sygehuset, når de er blevet udskrevet. Men kun hvis kommunens sygeplejersker også er ansat på sygehuset, må de ifølge lovgivningen få adgang til sygehusets journaler. Ellers kan de kun se kommunens data. Og det er for besværligt, fortæller Arne Nikolajsen, der er direktør i Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune.

”Vi efterlyser muligheden for, at de sundhedsprofessionelle må udveksle data med hinanden. Det var jo lettere, hvis lovgivningen gav mulighed for, at de sundhedsprofessionelle, som var i tværgående overgange, kunne bruge hinandens journaler,” siger han.

Derfor har Esbjerg Kommune sammen med Odense, København, Aarhus og Randers Kommune udformet en ansøgning til det nye Frikommuneforsøg II. Social- og Indenrigsministeriet udvælger i begyndelsen af september, hvilke kommunenetværk der skal have frikommunestatus i 2016-2019. Ni kommuner var i det forudgående frikommuneforsøg fra 2012 til årsskiftet 2015-16 fritaget for visse områder af den statslige styring. Og nu håber Esbjerg og medansøgerne på, at de fremover kan slippe lettere om den strikse datalovgivning.

Login