Frontløberne afgør fremtiden for den katalytiske filantropi

De kommende 10 år vil blive skelsættende for fremtidens filantropi. Megatrends som globale kriser, sektoropbrud og globalisering skaber behov for nye aktører, der kan drive udviklingen af fremtidens samfund. Det taler for, at den katalytiske filantropi vil blive den dominerende model i den brede fondssektor. Succesen er dog ikke givet på forhånd, men vil afhænge af, om frontløberne inden for området fortsat vil kunne dokumentere modellens filantropiske værdi. Det viser Mandag Morgens strategiske analyse af den katalytiske filantropi, som beskriver mulighederne for modellen de kommende 10 år.

The William J. Clinton Foundation holder møder med verdens regeringsledere for at højne det politiske ambitionsniveau i bekæmpelsen af klimaforandringerne. Den lille familiefond Tow Foundation prøver at forbedre unge kriminelles forhold i det amerikanske samfund. The Mo Ibrahim Foundation vil forbedre det politiske lederskab i Afrika.

Disse eksempler fra den moderne filantropi vidner om, at der er noget stort på færde i den filantropiske fondssektor, og at forudsætningerne for at agere som en filantropisk fond er ved at ændre sig markant.

Flere fonde siger i disse år farvel til den klassiske filantropi for at afsøge nye muligheder for deres filantropiske arbejde. Det har givet begrebet filantropi en stærk renæssance, hvor mæcentanken, paternalismen og traditionelle magtforhold er lagt på hylden til fordel for en moderne fortolkning, hvor filantropi er et middel til proaktive samfundsfornyende initiativer. Denne nytænkning af fondenes position og forpligtigelser i samfundet har skabt genklang i hele den brede filantropiske sektor, fordi den anviser nye veje for fremtidens filantropi.

Login