Globale investeringer i grøn energi faldt i 2020

HISTORIEN I TAL Færre investeringer i fossile brændstoffer fører ikke til flere investeringer i grøn energi. Tværtimod. 

De globale investeringer i energisektoren forventes at falde med 18 procent i 2020, hvilket primært rammer investeringer fra opdagelse af nye olie- og gasfelter, der forventes at falde med 35 procent. De færre investeringer i fossile brændsler forventes imidlertid ikke at blive modsvaret af voksende grønne investeringer, viser en ny analyse af Det Internationale Energiagentur, IEA. Det skyldes dårligere økonomi i virksomhederne og usikkerhed om den fremtidige efterspørgsel.

Login