Hack demokratiet!

Kan vores demokratiske institutioner designet til det 20. århundrede løse det 21. århundredes problemer? Svaret er, at store dele af befolkningerne verden over har tabt tilliden til den politiske klasse og troen på demokratiets evne til at handle.

I den demokratiske teori skelnes der mellem de procedurer og regler, der omgiver et demokrati, som f.eks. valgregler, ytringsfrihed, pressefrihed, forsamlingsfrihed og lovgivningsprocesser, og så det substantielle demokrati, der handler om den enkeltes mulighed for at øve indflydelse på, have kontrol med og deltage i de politiske beslutninger, som påvirker det enkelte menneske eller dets omgivelser.

Vi har i Danmark et ukorrupt, velordnet demokrati med styr på processerne, reglerne og frihedsbegreberne. Men når det gælder det substantielle demokrati, så er der hos mange vælgere en stigende oplevelse af at være afkoblet fra indflydelse, af at miste kontrol og af at være overmatchet af en elite med helt andre dagsordener end hverdagen for folk i almindelighed.

I Danmark er vi ikke der endnu, hvor USA og Storbritannien befinder sig, når det gælder oplevelsen af demokratisk underskud og fremmedgørelse. Vi har heller ikke den samme udvikling i ulighed i samfundet. Men alligevel sagde to ud af tre danskere i 2015, at de oplevede et voksende gab mellem rig og fattig. Vi har samme udfordring som USA og Storbritannien, når det gælder om at forklare fordelene ved globalisering, når det gælder kontrollen med indvandringen, og når det handler om at uddanne alle til at begribe de teknologiske muligheder, vi står over for.

2017 byder på tre afgørende valg i Europa – i Holland, Frankrig og Tyskland. Hvis de alle ender med samme tendenser som den britiske Brexit-afstemning og det amerikanske præsidentvalg afspejlede i 2016, så vil populismen, nationalismen og frustrationen sprede sig yderligere, og samarbejdet om EU og Euroen vil vakle eller falde sammen. Det helt absurde i den situation er, at skal kontrollen ”føres tilbage” til folket, når det gælder globaliseringen, fordelingen af lighed og ulighed gøres mere retfærdig og troen på fremtiden genetableres, så kan ingen nationale institutioner løse den opgave. Og ligegyldigt hvor perfekt vores nationale demokratier er, så vil muligheden for den almindelige vælger for at øve indflydelse direkte på sådanne internationale løsninger være umulig, og beslutningsprocesserne uigennemskuelige.

Derimod har vi jo alle muligheder for at gentænke og styrke vores nationale demokrati. Lidt provokerende kunne man sige: Hack demokratiet! Fordi det i udgangspunktet er ekstremt svært for parlamenter at være innovative på egne vegne. Det kræver evnen til at eksperimentere, vise åbenhed og risikovillighed, lave om, lære af fejl, teste igen og finde ud af, hvad der egentlig virker. Regeringsførelse og lovgivning handler om det modsatte – om stabilitet, tryghed, samme retssikkerhed for alle. Men hvis regeringen og Folketinget ikke opfanger og lytter til frustrationerne, og til at globaliseringen og teknologien flytter sig hurtigt, mens demokratiet flytter sig langsomt, så får vi også i Danmark vores del af det folkelige oprør i fuldt flor.

Vi må reformere vores lovgivningsproces, politikskabelsen og regeringsførelse indefra og ud, så den bliver mere nytænkende, mere transparent og borgerinddragende. Vi må etablere de politiske institutioner på lokalt, regionalt og nationalt plan, på en måde så de passer til det 21. århundrede, og så de med fordel inddrager civilsamfundets viden, iderigdom og kapacitet til at løse udfordringerne. Kunne vi sågar slippe embedsmændene med deres store indsigt fri af de traditionelle strukturer en gang imellem til at tænke nye ideer sammen med innovative kræfter andre steder i samfundet?

Vores politikudvikling i Danmark er stivnet i en negativ spiral. Jagten på midtervælgerne, der kan få flertallet til at svinge fra rød til blå blok, eller omvendt, er så stærk, at de store partier er forsigtige med at fremsætte skarpe og kontroversielle synspunkter. Den bane bliver så overladt til partierne på fløjene. Den økonomiske nødvendighed og negative rygmarvsreaktioner på forandringer gør det vanskeligt for alvor at ændre på ting, selv om vi bryster os af i Danmark at have taget livtag med store reformer gennem de senere år. Men vi har ikke reformeret hele måden, vi udvikler politik på og involverer befolkningen i det.

Vi er lukket inde i et mindset fra det 20. århundrede og har brug for et demokratisk mindset, der passer til det 21. århundrede. Hvor der løbende indsamles viden om, hvad befolkningen oplever som de største problemer og udfordringer i dagligdagen. Hvor der ud af den viden kan skabes kritisk indsigt i, hvad der er årsagerne. Hvor der i politikskabelsesfasen sker en bred indsamling af ideer til forskellige løsninger. Hvor prototyper på løsninger testes, rettes og testes igen i mindre skala, inden lovgivningen rulles ud. Hvor forandring ikke bliver et skældsord, men vedkommende, forståelige løsninger. Selv når man måske er uenig med flertallet, der har truffet beslutningen.

Danmark har alle muligheder for at gå op imod populismen og blive globaliseringens vindere, men det indebærer, at vi skal nytænke vores demokrati. Og evnen til at gøre det er vi heldigvis selv herrer over.

Godt Nytår!

Forrige artikel Gentofte får de gode ideer frem hos borgerne Gentofte får de gode ideer frem hos borgerne Næste artikel Opråb til politikere: Giv plads til offentligheden i lovgivningsprocessen Opråb til politikere: Giv plads til offentligheden i lovgivningsprocessen
Danske whistleblowere er retsløse

Danske whistleblowere er retsløse

655 danske virksomheder har en whistleblowerordning, men hvem beskytter de egentlig? Ordningerne kan ende som et parallelt retssystem, hvor virksomheder klarer kritisable sager internt, så offentlighed og myndigheder aldrig får kendskab til dem.

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Efter afsløringerne af hvidvaskskandalen i Danske Bank og den danske og internationale finanssektors omfattende skattespekulation er det blevet en tand sværere at besætte de øverste poster i dansk erhvervsliv. Her kommer et bud på de kandidater, hvis personlige hæderlighed skal igennem en historisk hård test, før de kan lande i en af de tre tunge topposter, der står ledige lige nu.

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Halvdelen af de store bankers topchefer ville efter alt at dømme være dumpet på Finanstilsynets nye skærpede praksis for egnethedsvurderinger. Det viser en gennemgang af bankdirektørernes cv’er. Der er brug for mere transparens i tilsynets vurderingsgrundlag, lyder det fra eksperter.

Her foregår den digitale jobjagt

Her foregår den digitale jobjagt

KOMMENTAR: For 20 år siden revolutionerede internettets digitale løsninger jobsøgning og rekruttering. Nu er næste bølge på vej. Sociale medier og Google kan blive måden, du finder din næste kernemedarbejder – eller selv får et nyt job. Rekrutteringsekspert Frederik Lysgaard giver dig en guide til fremtidens jobmarked.

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Mandag Morgen har bedt Kvinfo-direktør Henriette Laursen om tre kulturanbefalinger. Hun fremhæver både tv-serien Babylon Berlin og forfatter Aydin Soei, og så har hun overhørt et citat til en demonstration for seksuelt samtykke.

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Flere pensionskasser bekender nu åbenlyst politisk kulør og arbejder for at presse nøje udvalgte politiske agendaer igennem over for de virksomheder, de investerer i. Vi ser nærmere på tre af de absolut mest aggressive pensionsspillere, der kæmper for hver deres agenda.

Et gult wake-up call til den grønne elite

Et gult wake-up call til den grønne elite

ANALYSE: Den grønne omstilling er ikke bæredygtig, hvis den tager fra de fattige og giver til de rige. Det har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, måttet indse. Det samme skal resten af EU forholde sig til, hvis man vil af med kulindustrien, der beskæftiger 480.000 mennesker i Europa.

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

ANALYSE: Det danske erhvervsfremmesystem trængte til en overhaling – så langt har de fleste været enige. Men det system, der træder i kraft den 1. januar, betragtes af mange som et misfoster, hvor alt for mange af de ting, der rent faktisk fungerede i det gamle system, risikerer at gå tabt.

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Teknologi har disruptet demokratiet. Specialiserede digitale platforme med teknikker fra moderne corporate marketing gør det let at starte et nyt parti eller en borgerbevægelse. Amerikanske NationBuilder har bidraget både til Donald Trumps valgsejr og til at skaffe gadebelysning ved den utrygge Nørrebro Station.

Europas nationale demokratier skælver

Europas nationale demokratier skælver

Politikere i de europæiske lande får stadigt sværere ved at danne regeringer og føre politik, for når de politiske yderfløje vokser, reduceres evnen til at finde kompromisser. Splittelsen hjælpes på vej af russisk støtte til fløjene.

Europæisk politik kan købes for penge

Europæisk politik kan købes for penge

National politik i hovedparten af EU-landene påvirkes af betydelige lyssky pengesummer – også fra Rusland, USA og andre verdensdele. Heller ikke det danske partistøttesystem er så transparent, som vi tror, siger en af Danmarks førende eksperter i finansiering af politiske partier.

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Tyskland er et af de få lande, der har valgt at indføre lovgivning som led i kampen mod desinformation. ”Facebook-loven” som den populært kaldes er imidlertid blot ét af flere initiativer, som tyskerne har indført for at bekæmpe indflydelsesoperationer, desinformation og propaganda.

Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen”

Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen”

INTERVIEW: Kapitalismen mangler at tage hensyn til den kompleksitet, der er kommet i vores samfund. Nationalstaten og internationale organisationer kan ikke alene løse nogle af de store udfordringer, vi står overfor. Virksomhederne er nødt til at tage et ansvar, mener den tidligere topchef i Novo Nordisk.

Nationalbankdirektør stod i spidsen for omfattende aktieudlån

Nationalbankdirektør stod i spidsen for omfattende aktieudlån

I sine mange år i ATP stod nationalbankdirektør Lars Rohde i spidsen for talrige aktieudlån, hvor landets største pensionskasse ikke havde nogen kontrol med, hvad deres aktier blev brugt til. En stor del af de mange udlån foregik via en konstruktion i Luxembourg, som ATP selv betegner som kreativ.

Aarhus-model breder sig: Udsatte får 50.000 kr. til et bedre liv

Aarhus-model breder sig: Udsatte får 50.000 kr. til et bedre liv

Fire kommuner tester lige nu, om det kan betale sig at investere i et bedre liv for langtidsledige og socialt udsatte med 50.000 kr., som de selv råder over. Erfaringerne fra et lignende projekt i Aarhus er gode, men lovgivning kan stoppe yderligere udbredelse af de gode erfaringer.

Fire ud af ti vælgere vil skifte parti

Fire ud af ti vælgere vil skifte parti

Aldrig før har meningsmålinger vist så få vælgere vandre over midten som nu. Men blandt partierne internt i både blå og rød blok er der gang i vælgerstrømmen. Hele 37 pct. af vælgerne vil stemme på et andet parti. Det er ikke vælgerne, som har flyttet sig. Det er partierne, siger valgekspert.

Den rette uddannelse er et valg du tager mange gange

Den rette uddannelse er et valg du tager mange gange

KOMMENTAR: Som ung er man bange for at vælge den forkerte uddannelse, men vejen til læring og opkvalificering vil være langt bredere fremover. Udfordringen bliver ikke, om man vælger rigtigt, men i langt højere grad om man kan begrænse sig.

Ikke alle ledere er magtliderlige psykopater

Ikke alle ledere er magtliderlige psykopater

KOMMENTAR: Vi har alle mødt en dårlig leder, der kun er leder for magtens og pengenes skyld. Men er det et retvisende billede af den danske lederstab? Og hvis ja, skaber vi så bedre ledelse ved at fremhæve de dårlige eksempler?

Sådan organiserer du den digitale innovation

Sådan organiserer du den digitale innovation

KOMMENTAR: For at få succes i den digitale æra er organisationer nødt til at skabe både inkrementel og radikal innovation – med brugeren i centrum. Ved at bruge to forskellige typer innovationsenheder kan organisationer parallelt optimere kerneforretningen og udforske radikale innovationer, der kan sikre fremtidens succes.

8 verdensmål for fremtidens 'hotte' ledere

8 verdensmål for fremtidens 'hotte' ledere

KOMMENTAR: Ikke kun jordens klima bliver varmere og tvinger virksomhederne til at omstille sig til et markant anderledes erhvervssamfund. Forretningsklimaet bliver også varmere og kræver et nyt ledelsesparadigme. Her er portrættet af en 'hot' leder.

Venstre taber kampen om Udkantsdanmark

Venstre taber kampen om Udkantsdanmark

Udflytninger af statslige arbejdspladser har ikke hentet vælgerne "hjem" til Venstre. Ved det kommende valg står Venstre til at gentage det historisk dårlige resultat fra valget i 2015.

To borgerlige statsministre, to personligheder, to ledere

To borgerlige statsministre, to personligheder, to ledere

Udgivelsen af to nye bøger om hhv. Poul Schlüter og Lars Løkke Rasmussen er en god anledning til at sammenligne de ledelsesstile, som er og har været de to borgerlige statsministres personlige fingeraftryk på hver deres epoke.

Sådan ser et politisk opbrud ud på dansk

Sådan ser et politisk opbrud ud på dansk

KOMMENTAR: Partiernes størrelse er næsten uændret – men alligevel vil den logik, der har opdelt dansk politik i en blå og en rød blok, være kraftigt udfordret efter valget.

Nu er det de røde der vinder på udlændingepolitikken

Nu er det de røde der vinder på udlændingepolitikken

Siden folketingsvalget i 2001 har udlændingepolitikken flyttet titusinder af stemmer fra rød til blå blok. I denne valgperiode er det lige omvendt. Nu flytter udlændingepolitikken stemmer fra blå til rød blok. Socialdemokratiet og Radikale trækker læsset. Det kan afgøre det kommende valg.

DF-profiler står til at ryge ud af Folketinget

DF-profiler står til at ryge ud af Folketinget

Næsten hver femte vælger har forladt Dansk Folkeparti, og store profiler som udlændinge-ordfører Martin Henriksen og EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth er i fare for at ryge ud af Folketinget ved næste valg. Store valgdramaer venter partiet i Nordsjælland og Sydjylland. 

Supermillionærskat skal betale socialdemokratiske valgløfter

Supermillionærskat skal betale socialdemokratiske valgløfter

En ny supermillionærskat og fire andre forslag fra Socialdemokratiet skal skaffe 3 mia. kroner ekstra til velfærdsforbedringer. Men selv med de ekstra penge er der ikke plads til de store forbedringer af velfærden, lyder vurderingen fra eksperter.

Et dataetisk råd med muskler, tak

Et dataetisk råd med muskler, tak

KOMMENTAR: Regeringens ekspertgruppe om dataetik er kommet med ni anbefalinger for arbejdet med dataetik, inklusive oprettelsen af et dataetisk råd. Det er godt, men spørgsmålet er, om et sådant råd vil få de ressourcer og kræfter, som opgaven kræver.