HR-direktør: En sund kultur er et langt, sejt træk

LEDELSE Dieselmotorvirksomheden MAN Energy Solutions satte sidste år gang i en proces, der skal gøre op med krænkelser på arbejdspladsen. Den indsats virker ekstra relevant i dag. Og den stiller krav til ledelsen om tydelighed, konsekvens og tålmodighed.

Placeholder image
Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

MM Special: Ledelse i en #MeToo-tid

Mandag Morgen har bedt en række ledere, forskere og andre aktører med indsigt i ledelse og sexisme give deres bud på best practice.

Anette Borchorst, forsker og institutleder på Aalborg Universitet  

Der findes ikke et quick fix, som kan sikre en totalt krænkelsesfri kultur. Det er et langt og fokuseret træk.

Katrine Brusgaard Haldne, HR-direktør i MAN Energy Solutions

Pernille Backhausen, advokat og partner i Sirius Advokater 

Eva Jakobsen, arbejdslivskonsulent i Ingeniørforeningen IDA

Bodil Nordestgaard Ismiris, direktør i Ledernes Hovedorganisation

Katrine Brusgaard Haldne, HR-direktør i MAN Energy Solutions

Mette Marie Langenge, lederkonsulent i HK Kommunal

Mille Mortensen, arbejdsmiljøforsker på Københavns Universitet

Hanne Bjurstrøm, ligestillings- og diskriminationsombud i Norge

Af Katrine Brusgaard Haldne
HR-direktør i MAN Energy Solutions A/S

Ændring og påvirkning af virksomhedskultur kræver tålmodighed og til tider også mod. Men nogle gange sker der noget, som er så ground breaking, at det sætter skub i en udvikling. Som da Sofie Linde stillede sig op og fortalte om en personlig oplevelse med sexchikane. 

Enhver CEO med respekt for sig selv har efterfølgende udtalt, at sexisme og krænkelser er uacceptabelt, og små og store sager af ældre dato får fornyet fokus. Der er behov for et opgør med en mangeårig usund kultur. Som leder har man et særligt ansvar som rollemodel og også et ansvar for en sund arbejdspladskultur. Man skal sikre, at ledere i organisationen er klædt på til at håndtere eventuelle sager, og også turde tage konsekvensen, når det er relevant. Ellers ændrer det ingenting.

Det handler i høj grad om ordentlighed og gensidig respekt for hinanden. Vi skal ikke få skabt en kultur, hvor vi mistænkeliggør al adfærd; ikke alle mænd er krænkere, og ikke alle kvinder er ofre. Men vi skal turde gribe ind, når der foregår noget, som er uacceptabelt. Sexisme og krænkelser har ingen gang på jord, og det er ikke et sundt grundlag for frugtbare og ligeværdige relationer, der i sidste ende giver trivsel og gode resultater på bundlinjen. 

Hvis vi ikke griber ind over for dårlig adfærd, så gør vi den dårlige adfærd acceptabel for alle medarbejdere. Denne accept danner grundlag for en usund kultur. Det er således ikke tilstrækkeligt at være en dygtig performer alene målt på resultater; ens adfærd er mindst lige så vigtig.

Fælles sprog og åben debat

I MAN Energy Solutions satte vi fokus på forebyggelse af krænkende handlinger i 2019 med udgangspunkt i den nye vejledning fra Arbejdstilsynet. Det gjorde vi ikke, fordi vi havde en masse sager. Vi gjorde det, fordi det er vigtigt at have en sund og attraktiv arbejdspladskultur. Vi anser os for at være sammenlignelige med andre virksomheder, har formentlig identiske udfordringer, og vi ønsker ikke at være blinde over for et potentielt mørketal. Vores værdier bygger på åbenhed og ordentlighed samt mod til at handle.

Katrine Brusgaard Haldne
  • HR-direktør i MAN Energy Solutions
  • Har gennem en lang årrække arbejdet med HR i TDC
  • Har læst jura på Københavns Universitet og siden organisationspsykologi på RUC.

Ifølge forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2018) har cirka 11 procent inden for de seneste 12 måneder følt sig mobbet på deres arbejdsplads. For os ville det betyde, at vi har 240 medarbejdere, som har følt sig krænket og potentielt går rundt med lav trivsel og motivation i det daglige. Det er 240 medarbejdere for meget.

Derfor valgte vi at klæde vores organisation på gennem workshops med ledere og medarbejderrepræsentanter. Vi ønsker et fælles sprog og en debat om, hvordan vi griber ind i tide. Og vi ønsker klare retningslinjer for, hvordan vi håndterer konkrete sager, hvor en kollega føler sig krænket.

Det blev hurtigt tydeligt for os, at vi alle opfatter ting forskelligt, og derfor var det ekstremt vigtigt at få en fælles forståelse af, at det er krænkende, hvis modtageren opfatter det som krænkende, og at vi skal turde tale om det. 

I øjeblikket er der særligt fokus på seksuelle krænkelser, men vi må ikke glemme, at krænkelser kan forekomme i mange forklædninger. Det handler i lige så høj grad om måden, vi taler til og om hinanden på. Den gode tone i dagligdagen. Vi er en mandsdomineret arbejdsplads, hvor tonen kan være barsk – men vi kan ikke undskylde os med værkstedshumor i 2020. Vi ønsker at ansætte driftige, mangfoldige, nyuddannede medarbejdere m/k med stort udsyn, og de vil ikke være en del af en kultur, hvor man ikke opfører sig ordentligt. De vil inspireres af deres nærmeste leder og nyde gensidig respekt.

Det er en anden tid nu, og hvis vi skal være attraktive som arbejdsplads for fremtidens medarbejdere, så skal vi også fremtidssikre vores omgangsform og -tone. Det var det arbejde, vi satte i gang sidste år, og i lyset af den seneste tid viser denne indsats sig mere relevant end nogensinde. 

Rettidighed og konsekvens

Der findes ikke et quick fix, som kan sikre en totalt krænkelsesfri kultur. Det er er langt og fokuseret træk. Måske kan krænkelser ikke engang helt undgås. Men jo mere vi taler om, hvilken adfærd og omgangstone vi ønsker – og tager konsekvensen af det, når uønsket adfærd opstår – jo længere kommer vi. 

Vi har som ledelse, arbejdsmiljøorganisation og hr en forpligtelse og p.t. også en unik chance for at gøre noget ved det og tale så meget om det, at ingen er i tvivl om, at vi mener det. Men vi er nødt til at gå forrest og agere rettidigt og med konsekvens. Konsekvens betyder at tage hånd om og træffe de nødvendige beslutninger, når en formodet krænkelse er ordentligt belyst fra begge sider.

Vi er ikke færdige med arbejdet i MAN Energy Solutions. Jeg tror aldrig, vi bliver det. Vi er nødt til at gentage budskabet og tone at the top løbende, så ingen medarbejdere er i tvivl om, hvad en ordentlig opførsel handler om i vores virksomhed. Og agere i tråd med dette, når en medarbejder føler sig krænket. Det er et ledelsesansvar, vi må tage på os og træne vores ledere i – også selv om det til tider er svært og kræver mod. Hvis man ikke kan det, skal man ikke være leder.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail
Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Ved at tilmelde dig Mandag Morgens nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser