Investeringstørke før ny cleantechbølge

Investeringstørke, rekordbillige CO2-kvoter og global skifergaslimbo har kastet virksomheder, der udvikler cleantechløsninger, ud i en alvorlig krise. 2013 tegner til at blive endnu et år med faldende investeringer. Men eksperter beroliger med, at en ny, tredje investeringsbølge er på vej, næret af en stigende tendens til at ”bygge cleantech ind” i eksisterende produkter. ”Den næste investeringsbølge i cleantech tegner til at blive endnu større end den nuværende,” vurderer Richard Youngman, europæisk direktør for det anerkendte amerikanske analyse- og konsulenthus Cleantech Group. Men han understreger, at den nuværende bølge ”skal klinge af”, før den næste for alvor kan komme i gang.

Enhver, der har wavesurfet – eller blot boltret sig i bølgerne på en badestrand – ved, at når den næste store bølge nærmer sig, trækker vandet sig væk fra kysten med et sug, og vandstanden falder. Det samme er nu ved at ske med de globale investeringer i cleantech.

”De kommer i bølger,” fastslår Richard Youngman, europæisk direktør for det anerkendte amerikanske analyse- og konsulenthus Cleantech Group. Han har netop været vært for konferencen Cleantech Forum Europe i Bilbao, der hvert år samler omkring 200 investorer, virksomhedsledere, entreprenører og forskere til debat om cleantechøkonomien i Europa. Og budskabet herfra var entydigt, at selv om det i øjeblikket ser sort ud for den grønne økonomi, er en ny, stor bølge af cleantechinvesteringer på vej.

Den nye bølge er produktet af en række grundlæggende forandringer af den måde såvel producenter som investorer og marked ser cleantech på. I de kommende år vil finansieringen af nye, innovative teknologier og cleantech i stigende grad komme fra virksomheder og i mindre grad fra venture- og vækstfonde. Der vil komme langt mere fokus på mindre kapitalkrævende projekter med kortere tilbagebetalingstid – men der vil også komme langt flere af dem. Og en voksende del af investeringerne vil blive sat i teknologier og løsninger inden for ressource- og energieffektivitet.

Login