Isen sprækker under BNP som mål for fremgang

Bruttonationalproduktet er i dag det vigtigste mål for, hvordan det går med økonomien i et land. Men der er voksende bevidsthed om problemerne med at styre efter et mål, som hverken afspejler miljøets tilstand, sociale forhold eller værdien af den hastigt voksende digitale økonomi. Flere steder, herunder i Danmark, arbejdes der på alternative eller supplerende mål.

Man får det, man måler på, siger man. Og så er spørgsmålet, om man måler på det, man ønsker. 

Bruttonationalproduktet, BNP, måler den samlede værdi af producerede varer og tjenester i en given periode, fratrukket de materialer, som er anvendt i produktionen, og er måske det mest udbredte mål for et lands tilstand og udvikling.

Men der er imidlertid mange andre værdier, der tilsammen påvirker, om et land oplever egentlig velstand, velfærd og udvikling.

Login