Kapitaltørke truer europæisk velfærdsteknologi

Europa har et stærkt udgangspunkt på det lukrative marked for velfærdsteknologi, men risikerer at blive overhalet af fremstormende lande som USA og Japan. Akilleshælen er kapitaladgang. Den økonomiske krise har dæmpet risikoviljen hos venturefondene, og det rammer branchens mange små og mellemstore virksomheder hårdt. Skal de vække interessen blandt investorerne, er der brug for nye produktstrategier, der tilpasser løsningerne til flere delmarkeder på en gang. Mere intelligente offentlige indkøb kan samtidig være med til at kompensere for manglen på risikovillig kapital.

Der er guldfeber på det globale marked for velfærdsteknologi. Verden over kaster virksomheder og offentlige myndigheder enorme ressourcer ind på udviklingen af nye produkter og løsninger.

Med en veludviklet offentlige sektor og stærke traditioner på området står Europa som udgangspunkt med stærke kort på hånden i den globale konkurrence. Men manglende adgang til risikovillig kapital betyder, at Europa risikerer at blive overhalet, når USA, Japan, Korea og andre nationer sætter turbo på. Det haster med at finde en vej ud af finansieringsklemmen, hvis ikke disse nationer skal rende med broderparten af det enorme og lukrative marked.

“Danske og europæiske virksomheder har den teknologi, der skal til. De kommende fire til fem år er der et window of opportunity, som skal udnyttes,” siger Peter Wintlev-Jensen, der leder EU-Kommissionens afdeling for it og social sammenhængskraft i samfundet.

Login