Klimakrisens store acceleration

De globale CO2-udledninger stiger støt, og på grund af manglende handling er kloden nu på vej mod 6-graders-samfundet med dramatiske klimaforandringer i løbet af det 21. århundrede. Naturen er på vej mod et farligt tipping point, og der er stor risiko for, at klimaforandringerne forværrer fødevare- og ressourcekrisen, skaber stigende fattigdom og forstærker sikkerhedskrisen. Prisen vil stige til over 7 pct. af det globale BNP inden århundredets udgang.

Finanskrisen har haft den afledte konsekvens, at klimadagsordenen er kommet i stærkere modvind. Det politiske momentum for at sætte fart i omstillingen til en fossilfri økonomi er gået i stå.

Vindmølleindustrien er f.eks. ramt af en investeringskrise, fordi lånemulighederne er forværrede, og lande som bl.a. USA og Kina har kastet sig energisk over det nye skifergaseventyr, der er med til at dumpe priserne, så også markedet for vedvarende energikilder trækkes ned.

Klimakrisen er én af syv forbundne megakriser, som kommer til at præge 2013. Læs analyser af de øvrige kriser her.

Login