København kan høste 4 mia. på digitalt pionerprojekt

Københavns Kommune står på tærsklen til at blive en af verdens mest intelligente storbyer. Et forstudie fra konsulenthuset Rambøll viser, at Københavns Kommune vil kunne høste samfundsøkonomiske gevinster for 4,4 milliarder kr. årligt og samtidig sænke forureningen, mindske støjgener og skabe vækstmuligheder for virksomheder. Det skal ske ved hjælp af en fintmasket digital infrastruktur og hidtil uset brug af sensorteknologier. Forudsætningen er imidlertid, at et udbud på belysningsområdet bliver anvendt til formålet – og tiden er ved at rinde ud.

Københavns Kommune har netop nu en unik mulighed for at lægge sig i en absolut global førerposition. Ved at kombinere sit igangværende store udbud på belysningsområdet med en digital infrastruktur og nye sensorteknologier kan København med ét slag blive en af verdens mest intelligente storbyer, lyder det fra flere eksperter. 

En netop offentliggjort rapport fra Rambøll bestilt af Teknik- og Miljøforvaltningen viser, at Københavns Kommune ved brug af nye digitale teknologier vil kunne levere samfundsgevinster for op mod 4,4 milliarder kr. årligt. Se figur 1.

Det er oven i købet et forsigtigt skøn, der kun medregner de direkte gevinster ved at beklæde byen med et væld af sensorer. Oveni kommer et kæmpe potentiale for indsamling af data i en hidtil uset detaljeringsgrad, der ikke bare vil skabe en bedre hverdag for borgerne og fremme den grønne omstilling, men også gøre det muligt for København at tiltrække investeringer og skabe nye job i forbindelse med udviklingen af pioner-teknologier.

Login