Kommunaldirektør: Velfærden skal laves som Volkswagen

Kommunerne har i disse år hårdt brug for tæt samarbejde med deres borgere, når velfærdsbudgetterne skrumper og servicen forvandles. Det kræver et farvel til envejskommunikation fra Rådhuset og løftede pegefingre i børnehaven og goddag til en helt ny tone. ”Vi troede, vi viste borgerne respekt, men nu får vi noget andet at vide,” lyder erfaringen fra Ballerup Kommune, der som en af frontløberne herhjemme har undersøgt, hvordan borgerne faktisk opfatter kontakten med kommunen.

Når kommunerne fra 2012 til 2013 reducerer deres serviceudgifter fra 245 til 231 milliarder kr. er det ikke bare et fald på 6 pct. For første gang siden den historiske udbygning af velfærden i 1970’erne og 1980’erne stiller kommuner over hele landet spørgsmålstegn ved, om den kommunale service også giver borgerne de tilbud, de har brug for.

I Ballerup Kommune – der er blandt frontløberne i omstillingen af den offentlige sektor – besvarer mange borgere dette spørgsmål med et nej, viser de i alt tre undersøgelser, hvor kommunen har bedt borgerne evaluere kommunens service. Det gælder unge på jobcentre og i ungdomsvejledning, og det gælder borgere i et af kommunens sociale boligbyggerier, Grantoften.

Borgernes evaluering er kommet som en overraskelse, for Ballerup har udbygget både velfærdstilbud og velfærdsinstitutioner over mange år.

Login