Krisen forstærker både hierarki og anarki

Kriser kalder på topstyring og fælles fodslag. Men kriser tilskynder også initiativ og selvstyring. Dermed giver den aktuelle krise ledere et unikt indblik i moderne organisationers iboende kamp mellem hierarkiske og ikkehierarkiske organisationsprincipper, skriver ledelsesrådgiver Klaus Majgaard.

Af Klaus Majgaard
Rådgiver i offentlig ledelse og styring

I samtaler med ledere under den aktuelle krise er et tilbagevendende tema, hvordan krisen på ene side forstærker behovet for en tydelige hierarkisk ledelse, mens den på den anden side også inspirerer til selvstændige initiativer og oprør mod toppen.

Som leder kan man føle sig splittet mellem ønsket om at anerkende medarbejdernes driftighed og behovet for at sætte klare, fælles rammer.

Login