Kun Christiansborg tvivler: Danmark har det godt i EU

Erhvervslivet og befolkningen bakker massivt op om EU, men på Christiansborg nager skepsissen fortsat. V- og S-politikere erkender, at Danmark får stadig mere brug for EU i fremtiden, og at EU-diskursen har været for skeptisk. Mandag Morgen analyserer Danmarks position i EU inden for 11 vigtige politikområder.

Brexit og Trump gør EU stærkere, fordi alle EU-lande besinder sig på den merværdi, de får ud af at være medlem af Den Europæiske Union. Denne udvikling gælder i særdeleshed herhjemme, hvor Storbritanniens farvel og USA’s EU-fjendtlige opførsel betyder et dobbelt farvel til Danmarks to vigtigste politiske allierede siden Anden Verdenskrig. Danmark skal som følge heraf redefinere sin rolle i EU og på den globale scene på samme tid.

Selv om Danmark kommer til at stå langt mere isoleret, når Storbritannien siger farvel, er der intet, der indikerer, at Danmark ikke også i fremtiden vil kunne optræde som en proaktiv og succesrig aktør på den europæiske scene. Der hersker nemlig en bred konsensus blandt skiftende regeringer, erhvervsliv og en række store interesseorganisationer om, hvad Danmarks interesser i EU er, når man korrigerer for ideologiske og partipolitiske uenigheder partierne imellem.

Login