Lederkonsulent: Du skal vise, at du har forstået situationen

LEDELSE Som leder har du ansvar for at gå forrest og med handling at vise arbejdspladsens værdier. Det er derfor også tid til at mærke efter og se, om der kunne være aspekter af din egen væremåde, der skal ændres på. 

Placeholder image
Foto: Tom Ingvardsen

MM Special: Ledelse i en #MeToo-tid

Mandag Morgen har bedt en række ledere, forskere og andre aktører med indsigt i ledelse og sexisme give deres bud på best practice.

Anette Borchorst, forsker og institutleder på Aalborg Universitet  

Pernille Backhausen, advokat og partner i Sirius Advokater 

Eva Jakobsen, arbejdslivskonsulent i Ingeniørforeningen IDA

Bodil Nordestgaard Ismiris, direktør i Ledernes Hovedorganisation

Katrine Brusgaard Haldne, HR-direktør i MAN Energy Solutions

Mette Marie Langenge, lederkonsulent i HK Kommunal

Mille Mortensen, arbejdsmiljøforsker på Københavns Universitet

Hanne Bjurstrøm, ligestillings- og diskriminationsombud i Norge

Af Mette Marie Langenge
Lederkonsulent, HK Kommunal

Brug endelig det igangværende mediefokus på at tage emnet om sexisme og seksuelle krænkelser op … Som leder kan du netop i denne situation med stor mediebevågenhed tage emnet op, uden at medarbejdere og kolleger giver sig til at fantasere om ”hvad der mon er sket, siden han/hun begynder at tale om seksuelle krænkelser?”

Der er formentlig ikke brug for endnu en politik … Der er sikkert rigeligt med lokale personalepolitikker på jeres arbejdsplads i forvejen, og ellers er der fine formuleringer i eksempelvis trivselsaftalen for kommuner og regioner og i arbejdsmiljøloven. Så der er med andre ord ingen grund til at afvente udarbejdelsen af yderligere skriftlige retningslinjer.

Tal i stedet om emnet. Og acceptér ikke affærdigelse af fænomenet. Tal med kolleger, med HR, med medarbejderne, over- og underordnede ledere, med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter om, hvordan man griber ind som leder og som kollega – og over for hvad.

Sørg for, at du som leder ikke inviterer til snakken med en underliggende ”her-har-vi-jo-nok-ikke-problemet”-attitude. Selv om det muligvis er din ærlige forventning, kommer medarbejderne omkring dig til at høre budskabet ”Chefen er gladest, hvis der ikke er nogen problemer”. Det vil i givet fald amputere jeres samtale, og du risikerer, at du ikke får ting at vide, som du har brug for at høre.

Mette Marie Langenge
  • Lederkonsulent i HK Kommunal siden 2002
  • Projektleder i Væksthus for Ledelse siden 2005
  • Master i Organisationspsykologi (MPO), Roskilde Universitet

Opfordr dine medarbejdere til at bruge tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, hvis de af en eller anden grund ikke har lyst til at gå til dig.

Reagér i situationen eller straks efter på dårlig optræden, uanset om det drejer sig om sladder, chikane, nedsættende bemærkninger, mobberi eller diskrimination. Overhører du det uden at gribe ind, har du legitimeret, at det sker og er okay – og du er nu selv en del af problemet.

… og bed dine medarbejdere om at gøre det samme, når/hvis de overhører kolleger, der ikke har en professionel og passende omgangstone. Bed om, at man reagerer i situationen eller straks efter, og at man først og fremmest gør det over for de involverede.

Vær ekstra opmærksom på at gribe ind, hvis du oplever eller hører om seksuelt betonede – eller andre krænkende – kommentarer eller adfærd i særligt asymmetriske relationer. De handler for eksempel om elever, vikarer, unge, psykisk sårbare, mennesker i tilskudsjob, praktik mv.

Når du som leder griber ind, skal du gøre det på samme måde som over for andre krænkelser. Du har i forvejen ansvaret for at gribe ind, hvis du bliver bekendt med, at medarbejdere og kolleger overfalder, overfuser eller på anden måde forulemper hinanden. Du skal finde ud af, hvad der er foregået, høre begge parter og reagere adækvat. Her er seksuelle krænkelser ikke anderledes end alle andre krænkelser, som du – forhåbentlig også – reagerer på.

Brug endelig din HR-afdeling som sparringspartner, hvis du har en. Og brug også gerne andre ledere som sparringspartnere, når det er muligt. Og på dette punkt er det ekstra vigtigt at sparre med ledere, der er forskellige fra dig: kvinder/mænd, yngre/ældre. 

Bekend kulør, hvis du selv har været en del af problemet. Hvis du selv får den tanke, at du måske godt kunne være en af dem, der synes, en lille halvfræk ”tø-hø-vittighed” er underholdende, eller du godt ved, at du i situationer har været nærgående under julefrokosten, så se det i øjnene. Fortæl det til dine omgivelser, og vær ærlig over for medarbejderne: ”Jeg har vist selv været lidt …” Sig, at du (for det gør du forhåbentlig!) forstår, at det er dårlig adfærd, og at du stopper med det nu; og bed dine kolleger og medarbejdere om at minde dig om det, hvis du glemmer det.

Husk, at relationen måske kan opleves som ligeværdig fra lederens side, men … Relationen er imidlertid aldrig ligeværdig fra medarbejderens side. Det skal man som leder erkende og indtænke i både den daglige ledelse og særligt i forbindelse med festligheder.

Brug ikke udtryk som ”piger” eller ”drenge”, eller lignende om/til dine voksne medarbejdere. Arbejdspladsen er et professionelt sted, hvor der arbejder voksne mennesker. Tal ikke til en mindre udviklet teenager i dine medarbejdere ved at bruge udtryk, der indikerer, at de ikke er eller behøver at være voksne og ansvarlige på arbejdspladsen.

Som leder har du lov at bede om og forvente en professionel omgangstone på arbejdspladsen. På samme måde som du formentlig fastholder, at I skal tale ordentligt til kunder, borgere eller patienter, har du som leder mulighed for at introducere, at man også taler ordentligt til kolleger. Det kan betyde noget forskelligt på et advokatkontor og i et murersjak, men begge steder er der brug for professionalisme på arbejdspladsen.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail
Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Ved at tilmelde dig Mandag Morgens nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser