Lektor: 'Vores Mål' har ladet måleinstrumentet bestemme indholdet

KOMMENTAR Rapporten ’Gør Verdensmål til Vores Mål’ undgår nye og udfordrende spørgsmål til dansk politik og arbejdet for bæredygtig udvikling. Det gælder ikke mindst spørgsmål om Danmarks globale ansvar, skriver Anne Bregnballe.

Af Anne Bregnballe
Lektor på Inland Norway University of Applied Sciences

Da formanden for 2030-panelet, Steen Hildebrandt, 9. september overleverede slutrapporten fra Vores Mål-projektet til finansministeren, kaldte han det ”… den største gave, den siddende regering nogensinde har fået.”

Rapporten ’Gør Verdensmål til Vores Mål’ skal oversætte verdensmålene til en dansk kontekst, men ikke alt, som kan tælles, tæller, og det viser rapporten med al tydelighed.

Rapporten er på 364 sider og indeholder forslag til ”197 nye danske målepunkter for at gøre FN’s 17 verdensmål danske.” Målepunkterne er nu ikke helt nye, og det siges direkte i rapporten, at et metodisk princip har været, at målepunktet skal kunne opgøres med afsæt i tilgængelige datasæt.

Man har altså fortolket verdensmålene på en sådan måde, at allerede eksisterende målinger og statistik kan benyttes til at måle dem.

Dette har ført til mange pudsige koblinger mellem verdensmål og målepunkter. Lad mig give et par eksempler. Delmål 4.7 er: ”Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab.” Målepunktet for det er: ”Gennemsnitskarakteren ved den årlige fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afgangsprøven i 9. klasse”!

Et andet eksempel er delmålet 16.7.: ”Garantér, at alle beslutninger tages på en inkluderende og repræsentativ måde.” Dette skal måles med stemmeprocent til valg! I samfundsforskningen ville vi sige, at disse målepunkter har meget lav validitet/gyldighed, hvilket betyder, at de knap måler det, de siger de vil måle.

Svigter det globale ansvar

Rapportens 197 målepunkter drejer sig stort set udelukkende om forhold i Danmark. Der er ikke formuleret målepunkter for nogen af FN’s mange delmål, som handler om, hvad Danmark gør og bør gøre i forhold til andre lande. Alligevel påstår rapporten i indledningen: ”Verdensmålene handler om verdens udvikling. Om en ny global etik, om et globalt ansvar og om globalt forvalterskab.” Hvad er forklaringen på, at ingen målepunkter handler om dette?

En formulering, som går igen i rapporten, hver gang et delmål handler om andre lande, er: ”Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til supplering af FN’s globalt gældende indikatorer, som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput.” Blandt de metodiske principper er, i tillæg til tilgængelige data, at målepunkterne skal kunne opgøres som et tal, og det skal være tal, som måler output og ikke bare input, eksempelvis størrelsen på udviklingsbistand.

På grund af de valgte metoder bliver mange af FN’s delmål ikke varetaget af de danske målepunkter. Det gælder for eksempel mål om at styrke udviklingslandenes kapacitet til bæredygtigt forbrug og produktion, styrke deres kapacitet til at opnå verdensmålene samt målet om at bakke op om udviklingsbistand og investeringer i de mindst udviklede lande.

Børnearbejde? Ikke her

Konsekvenser af danske handlinger for natur og mennesker i andre lande vurderes heller ikke i målepunktene, med to undtagelser, som jeg kommer tilbage til. Det begrundes ikke, hvorfor disse konsekvenser ikke medregnes, når det gælder dansk produktion og forbrug.

Men for delmål 8.7: ”Afskaf moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde” er der en begrundelse: Det måles ikke, fordi data ikke eksisterer, og fordi ”udfordringerne, som delmålet omhandler, opleves som relativt begrænsede i en dansk sammenhæng”.

Det faktum, at en stor del af danskernes forbrug og produktion baserer sig på en type moderne slaveri og på børnearbejde i andre lande, skal altså ikke måles, fordi det opleves (af hvem?) som et begrænset problem!

De metodiske principper bruges også som begrundelse for, at der ikke formuleres målepunkter for flere andre af FN’s delmål, som kunne have været nye og interessante. Blandt disse er at fjerne markedsforvridende statsstøtte til fossile brændstoffer, at afskaffe fiskeristøtte, der medvirker til overfiskeri, og at tage hensyn til økosystemer og biodiversitet i national og lokal planlægning. For nogen delmål, hvor der ikke formuleres målepunkter af metodiske årsager, kan enkelte forslag være placeret på en liste over øvrige forslag.

Lad mig sige lidt om de ovennævnte to undtagelser. De drejer sig om danskernes samlede forbrug omsat til arealbehov og om Earth Overshoot Day. Det er begge målepunkter, som måler det samlede danske forbrug, inklusive import, og som viser, at hvis alle i verden skulle forbruge som en gennemsnitlig dansker, ville vi behøve mere end fire jordkloder. Det er vigtige punkter, men desværre drukner de i de 195 andre målepunkter i en rapport, hvor alle punkter fremstilles som lige vigtige.

Stramme rammer og begrænset deltagelse

Indsigten i vort høje forbrug kunne have været udgangspunktet for alle andre målepunkter. I stedet er den gennemgående tænkning præget af en traditionel skelnen mellem det globale og det nationale og af en snæver national fortolkning med fokus på fortsat økonomisk vækst og øget forbrug i Danmark.

Det er ikke overraskende, at man har valgt måleinstrumenter og metodiske principper, som ikke fanger det globale perspektiv. Sådan var det allerede i invitationen til borgerne om at være med i projektet. Det samme gælder rapportens behandling af delmålene hver for sig uden at se på sammenhænge, konflikter og prioriteringer mellem dem.

Rapporten fremstilles som at være baseret på et bredt samarbejde mellem virksomheder, organisationer, forskere og engagerede danskere. Den siger ikke noget direkte om, hvordan de forskellige indspil er blevet vejet mod hinanden.

Imidlertid påstås det i lanceringen af rapporten, at den er udtryk for, hvad danskerne ønsker: ”De danske målepunkter viser, hvad danskerne synes er vigtigt, når det gælder social, økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed i Danmark.”

Der er gode grunde til at betvivle det. Dels var borgernes muligheder for indspil i udgangspunktet stærkt styret af ovennævnte rammer, dels har deltagelsen været begrænset. Følgende sætning på netsiden er nok nærmere sandheden: ”… 52 eksperters bearbejdning af mere end 6.000 inputs fra Danmarks største virksomheder, organisationer og helt almindelige danskere.”

Invitation til business as usual

Disse eksperter, i samarbejde med styregruppen (bestående af repræsentanter for de finansierende fonde, for Danmarks Statistik og Dansk Erhverv, samt en professor og to forhenværende ministre), ser ud til at have tilpasset alle inputs til eksisterende datasæt, måleinstrumenter, institutioner og politik. Eller har de tilpasset både inputs, metoder og verdensmål til business as usual?

I hvert fald har de undgået nye og udfordrende spørgsmål til dansk politik og Danmarks arbejde for en bæredygtig udvikling.

Det gælder ikke mindst spørgsmål om vort globale ansvar: Om klima og miljø tåler, at vi i rige Danmark fortsætter den økonomiske vækst og det materielle forbrug; om vor brug af andre landes arealer til foder til husdyr, biobrændsel osv.; om handelsbetingelser og subsidier til egen produktion m.m.  

At kalde rapporten ”… den største gave, den siddende regering nogensinde har fået” lyder noget pompøst, men det kan jo være sandt, hvis Socialdemokratiets intention er at lade, som om de tager problemerne alvorligt, mens business as usual fortsætter.

Hvis regeringen – og dens støttepartier – derimod ønsker handlinger tilpasset problemernes alvor, ja så bør gaven nok høfligt afvises.

 

Alle citater er fra rapporten Gør Verdensmål til Vores Mål eller fra netsiden www.voresmaal.dk

--- 

Indlægget er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Er Kofod klar til Trumps valgkaos? Er Kofod klar til Trumps valgkaos? Næste artikel ICDK: I kampen om at skabe unicorns står det 11-0 mellem Israel og Danmark ICDK: I kampen om at skabe unicorns står det 11-0 mellem Israel og Danmark
Når politik føles som noget opreklameret lort

Når politik føles som noget opreklameret lort

POLITIK OG VELFÆRD Danske politikere, medier og vælgere har et fælles ansvar for at lære af de øretæver, som coronakrisen og andre 2020-dramaer har givet vestlige demokratier. Alternativet er, at vi får vores egen Trump, skriver John Wagner.

De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

DIGITAL OMSTILLING Teknologiens udvikling stiller os overfor den ene vanskelige etiske beslutning efter den anden. Alt for ofte klikker vi bare JA til betingelserne uden at overveje konsekvenserne. I en ny bog advarer en amerikansk professor i jura mod at overlade det til store selskaber og iværksættere at definere, hvad der er acceptable måder at bruge ny teknologi på.  

ICDK: Venture Client-modellen har succes hos Tysklands industrigiganter

ICDK: Venture Client-modellen har succes hos Tysklands industrigiganter

KOMMENTAR Acceleratorprogrammer har længe været den foretrukne model blandt tyske virksomheder, der vil samarbejde med startups for at udvikle nye teknologier. Men nu er det en ny model, som de store virksomheder foretrækker. Venture Client Units er brændstoffet i tysk innovation i øjeblikket, skriver ICDK i München.

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

LEDELSE Det er måske ikke hver dag, du forholder dig til din egen relevans som leder. Men det kan være afgørende for, om du kan bevare dit reelle ledelsesmandat, skriver Elize Dimare og Johnny Sørensen.

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

DIGITAL OMSTILLING Coronakrisen blev et moment of truth for Japans offentlige sektor, der er håbløst bagud med at digitalisere kommunikationen med borgerne. Papirdokumenter med traditionelle hanko-stempler overføres med fax, og først nu udvikles noget, der ligner NemID. Danmark øjner it-eksportmuligheder til det coronaramte japanske bureaukrati. 

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

GRØN OMSTILLING Klimapartnerskaberne har været en stor succes – så stor, at den nu manifesterer sig som et hårdt pres på regeringen fra erhvervslivet, der vil have mere fart på den grønne omstilling. Klimaloven, klimapartnerskaberne og Danmarks grønne industripolitik er rollemodeller for hele EU. 

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

GRØN OMSTILLING Dan Jørgensen er stolt af sine bedrifter i 2020. Klimaministeren kan ikke genkende billedet af en regering, der hænger i bremsen. Der er nedsat fire nye arbejdsgrupper, som skal fremme klimainitiativer på tværs af sektorerne. Og forude venter tre nye strategier for Power to X, CO2-lagring og elektrificering af Danmark.

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

GRØN OMSTILLING Selvom coronakrisen stjal mediebilledet, blev 2020 et travlt klimaår for erhvervslivet, klimapartnerskaberne og regeringen. Her er nogle af årets vigtigste grønne begivenheder.

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

GRØN OMSTILLING I 2030 skal CO2-udledningerne fra produktionsvirksomhederne være reduceret med 95 procent i forhold til 1990-niveauet. Det er målet i klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder. Men det kommer til at kræve en helt ny tilgang i de små og mellemstore virksomheder, hvor klimakamp endnu ikke fylder i hverdagen.

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

LEDELSE Læger Uden Grænser sender færre eksperter ud i verden i en tid med corona. Rådgivning via Teams, Skype eller Zoom kan løse nogle opgaver. Denne positive erfaring vil ændre praksis i organisationen, spår ny direktør.

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

POLITIK OG VELFÆRD De toneangivende techgiganter indgik en historisk alliance om at stoppe Trumps direkte adgang til de amerikanske vælgere. Dermed eksponerede de mere end nogensinde deres reelle politiske magt.

Stine Bosse anbefaler

Stine Bosse anbefaler

LEDELSE Stine Bosse glæder sig over en højskolesangbog, hvor alle kan synge med, og så anbefaler hun en græsk klassiker, der minder os om, at også nazisterne var mennesker med følelser, længsler og omsorg for andre.

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

LEDELSE Erhvervsuddannelserne på de amerikanske universiteter Harvard og Columbia føjer certifikater og livslang læring til deres programmer. Det er et skift, der siger noget grundlæggende om vores samfund. 

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

DIGITAL OMSTILLING Diskussionen har ulmet længe, men optøjerne på Capitol Hill og den efterfølgende nedlukning af Trumps konti på Twitter og Facebook har gjort et centralt spørgsmål meget påtrængende: Hvem skal bestemme, hvad der må siges online? EU-Kommissionen har et bud.

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

KOMMENTAR En af de positive effekter af covid-epidemien i Indien er, at indiske startups og iværksættere har formået at arbejde tæt sammen med indiske forskere om at udvikle løsninger hurtigt og effektivt. Nu overvejer man, om den form for innovation kan overføres til at løse udfordringerne med bærdygtighed, skriver det danske innovationscenter i Bangalore

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

LEDELSE En opgave for ledere i 2021 bliver at se ud over Teams-møderne og de hurtige corona-omstillinger og se på den helt store omstilling, der vil kendetegne 2020’erne: omstillingen fra den ekstraktive tænkning til den regenerative. Også i den daglige ledelse, skriver Mads Thimmer.

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

GRØN OMSTILLING Den schweiziske investeringsbank J. Safra Sarasin piller de grønne fjer af Danmark. Godt nok er Danmark et af verdens foregangslande, men vi når ikke Parisaftalens mål ved at følge den nuværende kurs, siger folkene bag bankens nye fremskrivningsmodel, der har til formål at vise konsekvenserne ved virksomhedernes klimaplaner.

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

ØKONOMI Danmarks Statistisk har, siden coronakrisen brød ud, spurgt virksomheder om deres frygt for at måtte lukke som følge af covid-19. Siden foråret er frygten overordnet set mindsket, og generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af covid-19 som lille – også inden for serviceerhverv samlet set.

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

POLITIK OG VELFÆRD Da coronakrisen ramte Danmark, var beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere højere, end den har været i fire årtier. Krisen har heller ikke været den katastrofe for integrationen, som mange ellers havde spået. Tre af landets førende eksperter betegner udviklingen som meget positiv. Den lave beskæftigelse blandt indvandrerkvinder og unge mænd uden uddannelse er dog to store udfordringer.

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

POLITIK OG VELFÆRD Rekordhøje beskæftigelsestal for ikkevestlige indvandrere gør forskningsdirektør Torben Tranæs optimistisk – på en moderat, forskeragtig facon. Han ser store muligheder i fokus på særlige brancher og udpeger den manglende integration af unge, mandlige efterkommere som et af samfundets største problemer.

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

POLITIK OG VELFÆRD Vesthimmerland ligger nummer ét på ranglisten over de kommuner, der er bedst til at få indvandrerkvinder i job. Det er en svær opgave. Så hvad er opskriften på deres succes? Det giver et jobcenter og to virksomheder deres forklaring på.

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

POLITIK OG VELFÆRD I Furesø Kommune tror man ikke på et quickfix, der kan skaffe ikkevestlige indvandrerkvinder varige job. Løsningen er langvarig og kræver grundige samtaler om kønsroller og helbred.

Et job giver dig frihed

Et job giver dig frihed

NYT JOB For Abdulkarim Alasat er jobbet på fabrikken i Tullebølle nøglen til frihed.

Investorer lægger klimapres på virksomheder

Investorer lægger klimapres på virksomheder

GRØN OMSTILLING En lang række store investorer indskærper over for nogle af Europas største virksomheder, at de skal arbejde Parisaftalen grundigt ind i deres forretninger. Der blæser nye grønne vinde i den finansielle sektor, lyder vurderingen fra eksperter.

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

KULTURANBEFALING Ellen Klarskov Lauritzen værdsætter kunsten at fatte sig i korthed på arbejdet, men leder efter det modsatte, når hun har fri. Hun anbefaler en murstensroman, der dvæler ved detaljen, og forbereder sig på foråret med elektronisk dansk musik. 

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

DIGITAL OMSTILLING Scenarier har det med at være deprimerende læsning. De enorme udfordringer og forandringer, der er på vej, virker skræmmende. Wired-journalisten Peter Leydens scenarie The transformation er en fortælling om fremtiden, man faktisk bliver inspireret og i bedre humør af at læse.

Omstillingen - et uddrag

Omstillingen - et uddrag

DIGITAL OMSTILLING The transformation – Omstillingen – er et scenarie i seks afsnit, der beskriver verdens udvikling fra 2020 til 2050. Scenariet er udformet som artikler, skrevet i år 2100 af den fiktive journalist Stuart Rand, der kigger tilbage på de tre årtiers radikale forandringer.  

ICDK: Kina har indgået verdens største frihandelsaftale

ICDK: Kina har indgået verdens største frihandelsaftale

KOMMENTAR I en nyhedsstrøm præget af corona og præsidentvalget i USA har få bemærket, at der sidste måned blev indgået verdens største frihandelsaftale, der omfatter størstedelen af Asien, Australien og New Zealand. Innovation Centre Denmark i Shanghai fortæller, hvordan aftalen også får betydning for danske virksomheder.

Når visioner er virkningsløse

Når visioner er virkningsløse

LEDELSE Visionsbaseret ledelse kan skabe fælles retning og motivation. Men visioner kan også blive et skønmaleri, som skaber polarisering eller fortrænger svære diskussioner og afvejninger, skriver Klaus Majgaard, der har et bud på, hvordan du undgår det.

2021 kan blive et skelsættende klimapolitisk år

2021 kan blive et skelsættende klimapolitisk år

GRØN OMSTILLING Det nye år bliver et travlt klimaår for Danmark, EU og resten af verden. Milliarder af euro, dollar og yuan ligger klar til investeringer i rene teknologier fra krisepakker og stadigt mere klimabevidste private investorer. Analytikere taler om en decideret acceleration i den grønne omstilling, og i de mest optimistiske scenarier er Parismålet igen i sigte.

Michael Løve anbefaler

Michael Løve anbefaler

KULTURANBEFALING Nettos direktør, Michael Løve, har fundet podcasten, der sikrer, at hans døtre aldrig vil ryge. Og så anbefaler han det nyeste værk af lufthavnslitteraturens ukronede konge om det USA, han kender bedst.

Der bliver ingen kartoffelkur på den anden side af corona

Der bliver ingen kartoffelkur på den anden side af corona

ØKONOMI Uden nævneværdig dramatik er statsgælden kravlet mod nye højder under coronakrisen. Lave renter er den nye normal, og derfor er gæld næsten gratis. Et lille år efter det globale pandemichok melder spørgsmålet sig, om vi er forberedte på det, de færreste økonomer forventer. 

Gælden, dollaren og det eksorbitante privilegium

Gælden, dollaren og det eksorbitante privilegium

ØKONOMI Som udsteder af verdens mest anvendte valuta høster USA økonomiske fordele, andre lande kun kan drømme om. Den position er ikke akut truet, men vi er måske ved at se begyndelsen på enden, og det kan tvinge USA til at sætte tæring efter næring.

2021 – corona år to

2021 – corona år to

POLITIK OG VELFÆRD Coronaen har forandret vores samfund og vores liv for altid. Nu bliver opgaven at tage det bedste med os ind i 2021 og huske på, hvad livskvalitet er.

Følsom nytårshilsen

Følsom nytårshilsen

Tårer og topledelse var stadig en følsom affære i 2020.

På Mandag Morgen har vi i årets løb talt med tre topchefer, der alle på hver deres måde har været tvunget til at forholde sig til store følelser i deres lederskab. 

Mød den kontroversielle mediechef, den revolutionære revisor og politikeren, der blev kaldt ’isdronningen’. 

Lys i mørket: Historier der vækker håb for 2021

Lys i mørket: Historier der vækker håb for 2021

Trods pandemi, klimakrise, økonomisk krise og politisk ustabilitet har 2020 også vist vejen til lysere tider. Vi har samlet nogle af de historier, der har givet os håb her på Mandag Morgens redaktion det seneste år.

”Jeg vil være kommunaldirektør i en kommune, der tør lytte til borgerne”

”Jeg vil være kommunaldirektør i en kommune, der tør lytte til borgerne”

POLITIK OG VELFÆRD Hvad er de gode – og hvad er de dårlige erfaringer fra coronakrisen? Fredericia Kommune er gået systematisk til værks for at finde svar – og har fået input fra over 5000 borgere, der er kogt ned til et idékatalog. Den fremgangsmåde kan være med til at ændre kommunen og organisationen, mener kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.