Lektor: 'Vores Mål' har ladet måleinstrumentet bestemme indholdet

KOMMENTAR Rapporten ’Gør Verdensmål til Vores Mål’ undgår nye og udfordrende spørgsmål til dansk politik og arbejdet for bæredygtig udvikling. Det gælder ikke mindst spørgsmål om Danmarks globale ansvar, skriver Anne Bregnballe.

Af Anne Bregnballe
Lektor på Inland Norway University of Applied Sciences

Da formanden for 2030-panelet, Steen Hildebrandt, 9. september overleverede slutrapporten fra Vores Mål-projektet til finansministeren, kaldte han det ”… den største gave, den siddende regering nogensinde har fået.”

Rapporten ’Gør Verdensmål til Vores Mål’ skal oversætte verdensmålene til en dansk kontekst, men ikke alt, som kan tælles, tæller, og det viser rapporten med al tydelighed.

Rapporten er på 364 sider og indeholder forslag til ”197 nye danske målepunkter for at gøre FN’s 17 verdensmål danske.” Målepunkterne er nu ikke helt nye, og det siges direkte i rapporten, at et metodisk princip har været, at målepunktet skal kunne opgøres med afsæt i tilgængelige datasæt.

Man har altså fortolket verdensmålene på en sådan måde, at allerede eksisterende målinger og statistik kan benyttes til at måle dem.

Dette har ført til mange pudsige koblinger mellem verdensmål og målepunkter. Lad mig give et par eksempler. Delmål 4.7 er: ”Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab.” Målepunktet for det er: ”Gennemsnitskarakteren ved den årlige fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afgangsprøven i 9. klasse”!

Et andet eksempel er delmålet 16.7.: ”Garantér, at alle beslutninger tages på en inkluderende og repræsentativ måde.” Dette skal måles med stemmeprocent til valg! I samfundsforskningen ville vi sige, at disse målepunkter har meget lav validitet/gyldighed, hvilket betyder, at de knap måler det, de siger de vil måle.

Svigter det globale ansvar

Rapportens 197 målepunkter drejer sig stort set udelukkende om forhold i Danmark. Der er ikke formuleret målepunkter for nogen af FN’s mange delmål, som handler om, hvad Danmark gør og bør gøre i forhold til andre lande. Alligevel påstår rapporten i indledningen: ”Verdensmålene handler om verdens udvikling. Om en ny global etik, om et globalt ansvar og om globalt forvalterskab.” Hvad er forklaringen på, at ingen målepunkter handler om dette?

En formulering, som går igen i rapporten, hver gang et delmål handler om andre lande, er: ”Der er ikke identificeret relevante danske målepunkter til supplering af FN’s globalt gældende indikatorer, som opfylder de metodiske principper, og som ikke alene måler på ressourceinput.” Blandt de metodiske principper er, i tillæg til tilgængelige data, at målepunkterne skal kunne opgøres som et tal, og det skal være tal, som måler output og ikke bare input, eksempelvis størrelsen på udviklingsbistand.

På grund af de valgte metoder bliver mange af FN’s delmål ikke varetaget af de danske målepunkter. Det gælder for eksempel mål om at styrke udviklingslandenes kapacitet til bæredygtigt forbrug og produktion, styrke deres kapacitet til at opnå verdensmålene samt målet om at bakke op om udviklingsbistand og investeringer i de mindst udviklede lande.

Børnearbejde? Ikke her

Konsekvenser af danske handlinger for natur og mennesker i andre lande vurderes heller ikke i målepunktene, med to undtagelser, som jeg kommer tilbage til. Det begrundes ikke, hvorfor disse konsekvenser ikke medregnes, når det gælder dansk produktion og forbrug.

Men for delmål 8.7: ”Afskaf moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde” er der en begrundelse: Det måles ikke, fordi data ikke eksisterer, og fordi ”udfordringerne, som delmålet omhandler, opleves som relativt begrænsede i en dansk sammenhæng”.

Det faktum, at en stor del af danskernes forbrug og produktion baserer sig på en type moderne slaveri og på børnearbejde i andre lande, skal altså ikke måles, fordi det opleves (af hvem?) som et begrænset problem!

De metodiske principper bruges også som begrundelse for, at der ikke formuleres målepunkter for flere andre af FN’s delmål, som kunne have været nye og interessante. Blandt disse er at fjerne markedsforvridende statsstøtte til fossile brændstoffer, at afskaffe fiskeristøtte, der medvirker til overfiskeri, og at tage hensyn til økosystemer og biodiversitet i national og lokal planlægning. For nogen delmål, hvor der ikke formuleres målepunkter af metodiske årsager, kan enkelte forslag være placeret på en liste over øvrige forslag.

Lad mig sige lidt om de ovennævnte to undtagelser. De drejer sig om danskernes samlede forbrug omsat til arealbehov og om Earth Overshoot Day. Det er begge målepunkter, som måler det samlede danske forbrug, inklusive import, og som viser, at hvis alle i verden skulle forbruge som en gennemsnitlig dansker, ville vi behøve mere end fire jordkloder. Det er vigtige punkter, men desværre drukner de i de 195 andre målepunkter i en rapport, hvor alle punkter fremstilles som lige vigtige.

Stramme rammer og begrænset deltagelse

Indsigten i vort høje forbrug kunne have været udgangspunktet for alle andre målepunkter. I stedet er den gennemgående tænkning præget af en traditionel skelnen mellem det globale og det nationale og af en snæver national fortolkning med fokus på fortsat økonomisk vækst og øget forbrug i Danmark.

Det er ikke overraskende, at man har valgt måleinstrumenter og metodiske principper, som ikke fanger det globale perspektiv. Sådan var det allerede i invitationen til borgerne om at være med i projektet. Det samme gælder rapportens behandling af delmålene hver for sig uden at se på sammenhænge, konflikter og prioriteringer mellem dem.

Rapporten fremstilles som at være baseret på et bredt samarbejde mellem virksomheder, organisationer, forskere og engagerede danskere. Den siger ikke noget direkte om, hvordan de forskellige indspil er blevet vejet mod hinanden.

Imidlertid påstås det i lanceringen af rapporten, at den er udtryk for, hvad danskerne ønsker: ”De danske målepunkter viser, hvad danskerne synes er vigtigt, når det gælder social, økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed i Danmark.”

Der er gode grunde til at betvivle det. Dels var borgernes muligheder for indspil i udgangspunktet stærkt styret af ovennævnte rammer, dels har deltagelsen været begrænset. Følgende sætning på netsiden er nok nærmere sandheden: ”… 52 eksperters bearbejdning af mere end 6.000 inputs fra Danmarks største virksomheder, organisationer og helt almindelige danskere.”

Invitation til business as usual

Disse eksperter, i samarbejde med styregruppen (bestående af repræsentanter for de finansierende fonde, for Danmarks Statistik og Dansk Erhverv, samt en professor og to forhenværende ministre), ser ud til at have tilpasset alle inputs til eksisterende datasæt, måleinstrumenter, institutioner og politik. Eller har de tilpasset både inputs, metoder og verdensmål til business as usual?

I hvert fald har de undgået nye og udfordrende spørgsmål til dansk politik og Danmarks arbejde for en bæredygtig udvikling.

Det gælder ikke mindst spørgsmål om vort globale ansvar: Om klima og miljø tåler, at vi i rige Danmark fortsætter den økonomiske vækst og det materielle forbrug; om vor brug af andre landes arealer til foder til husdyr, biobrændsel osv.; om handelsbetingelser og subsidier til egen produktion m.m.  

At kalde rapporten ”… den største gave, den siddende regering nogensinde har fået” lyder noget pompøst, men det kan jo være sandt, hvis Socialdemokratiets intention er at lade, som om de tager problemerne alvorligt, mens business as usual fortsætter.

Hvis regeringen – og dens støttepartier – derimod ønsker handlinger tilpasset problemernes alvor, ja så bør gaven nok høfligt afvises.

 

Alle citater er fra rapporten Gør Verdensmål til Vores Mål eller fra netsiden www.voresmaal.dk

--- 

Indlægget er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Er Kofod klar til Trumps valgkaos? Er Kofod klar til Trumps valgkaos? Næste artikel ICDK: I kampen om at skabe unicorns står det 11-0 mellem Israel og Danmark ICDK: I kampen om at skabe unicorns står det 11-0 mellem Israel og Danmark
Det kræver grundig forberedelse at finde venturekapital i Silicon Valley

Det kræver grundig forberedelse at finde venturekapital i Silicon Valley

DIGITAL OMSTILLING Silicon Valley er indbegrebet af venturekapital, men skal det lykkes for startups at skaffe investeringer og nyde godt af den støtte, som den rette investor kan tilbyde, kræver det grundig forberedelse. Det fortæller det danske innovationscenter i Silicon Valley.

Mangel på chips bremser produktionen

Mangel på chips bremser produktionen

DIGITAL OMSTILLING Forsyningerne af computerchips kan ikke holde trit med efterspørgslen, og det er begyndt at gå ud over produktionen, især bilfabrikkerne er hårdt ramt. Problemet har synliggjort verdensøkonomiens store afhængighed af en enkelt komponent, som kun nogle få selskaber kan levere. 

Leder du med sproget, eller leder sproget dig?

Leder du med sproget, eller leder sproget dig?

LEDELSE Kommunikation er det måske vigtigste ledelsesredskab, men mange ledere bliver forført af deres begejstring for nye termer og ønsket om at fremstå på forkant med udviklingen. Man kan hurtigt miste autoritet på den konto, skriver Mads Thimmer.

Astrid Krag klar til radikalt forsøg med velfærd for ældre

Astrid Krag klar til radikalt forsøg med velfærd for ældre

POLITIK OG VELFÆRD Social- og ældreminister Astrid Krag lægger op til omfattende nytænkning af velfærden med forslag til lov om velfærdsaftaler, der på ældreområdet indebærer et opgør med ældres velerhvervede rettigheder. ”Nu starter vi med et blankt stykke papir,” siger hun til Mandag Morgen. 

Professor: Pendulet svinger mellem skøn og rettigheder

Professor: Pendulet svinger mellem skøn og rettigheder

POLITIK OG VELFÆRD Regeringen vil med nyt lovforslag slække på borgernes rettigheder for at give kommunerne mulighed for at udvikle velfærd til ældre lokalt. Tanken er langtfra ny. I mere end 100 år har socialpolitikken svinget mellem rettigheder og skøn, påpeger SDU-professor Jørn Henrik Petersen, der kalder det ”et uløseligt dilemma”.  

Socialpolitikken mellem skøn og rettighed

Socialpolitikken mellem skøn og rettighed

POLITIK OG VELFÆRD Frem og tilbage. I mere end 100 år er socialpolitikken i Danmark svinget mellem en skønsbaseret og en rettighedsbaseret tilgang. Regeringens frikommuneforsøg gør op med rettigheder og bevæger sig – igen – mod skønnet som det bærende princip.

National e-valuta kan igen give nationalbankerne magten over pengene

National e-valuta kan igen give nationalbankerne magten over pengene

ØKONOMI Den digitale omstilling af pengesystemet udfordrer centralbankerne på deres eksistensgrundlag. Kreditkort og mobiler erstatter kontanter, mens kryptovalutaer truer med at sætte statens pengestyring ud af kraft. Et digitalt modtræk er på vej fra centralbankerne, men det risikerer at ryste bankvæsenet i sin grundvold.

Tre slags valuta

Tre slags valuta

ØKONOMI Nationalbanken kan tage magten tilbage, hvis den udvikler en national e-valuta, som samtidig kan tag konkurrencen op med kryptovalutaer, der truer Nationalbankens valutamonopol.

Kinas nye digitale valuta er et geopolitisk powerplay

Kinas nye digitale valuta er et geopolitisk powerplay

ØKONOMI Uafhængighed er kodeordet bag Kinas nye nationale e-valuta. Xi Jinping og co. vil ikke længere finde sig i at blive finansielt forkrøblet af amerikanerne. En reaktion på denne digitale optrapning af den økonomiske stormagtskamp lader endnu vente på sig. 

Derfor vil priserne stige nu

Derfor vil priserne stige nu

ØKONOMI En kombination af økonomiske hjælpepakker og coronaforsinkelser i forsyningslinjerne får priser på råvarer til at ryge i vejret. Det kan betyde uforholdsmæssigt dyrere varer, fordi det er fristende for alle led i kæden at lægge ekstra stigninger ind, når der justeres på prisen.

Maria Schack Vindum anbefaler

Maria Schack Vindum anbefaler

KULTURANBEFALING Maria Schack Vindum anbefaler et galleri, der lader dig se København oppefra, og en podcast, der giver dig styr på både samfunds- og privatøkonomien.

Fremtidens arbejdsmarked har ikke kvinderne med

Fremtidens arbejdsmarked har ikke kvinderne med

DIGITAL OMSTILLING Det globale arbejdsmarked er midt i en stor omstilling, men kønsfordeling på det nye arbejdsmarked er ikke lige. Kvinder er underrepræsenteret i seks ud af otte af de mest efterspurgte og hurtigst voksende jobklynger.

Tilbage på arbejde igen – hvor svært kan det være?

Tilbage på arbejde igen – hvor svært kan det være?

Det er fristende at vælge de enkle løsninger, når man skal genåbne arbejdspladsen: Spare huslejen helt. Kommandere alle på arbejde. Eller bestemme top-down, at det er slut med faste pladser. Men det bliver de ledere, der tør omfavne opgavens kompleksitet, som vinder i det lange løb.

Han skal gøre banken bæredygtig

Han skal gøre banken bæredygtig

LEDELSE Som ny direktør for PenSam Bank skal Michael Christensen demonstrere, at han kan demonstrere, at han kan drive en bank med afsæt i tre bundlinjer: den miljømæssige, den sociale og den økonomiske.

Vækst-giganterne ligger i USA og Kina

Vækst-giganterne ligger i USA og Kina

DIGITAL OMSTILLING Langt de fleste unicorns fi­ndes i USA, hvor især Silicon Valley huser unge virksomheder, der lynhurtigt er blevet giganter. Men også Kina er godt med.

Vestager: Vi skal skabe vores egne techgiganter i Europa

Vestager: Vi skal skabe vores egne techgiganter i Europa

DIGITAL OMSTILLING Europa halter håbløst efter USA og Kina, når det handler om at fostre de store teknologivirksomheder. Det skal der lavet om på, hvis vi vil være med til at sætte de globale IT-standarder for fremtidens samfund, mener Margrethe Vestager. Målet er dobbelt så mange europæiske unicorns inden 2030.

Værdikæderne brydes ned og samles på nye måder

Værdikæderne brydes ned og samles på nye måder

DIGITAL OMSTILLING En af de tendenser, som Covid-19 har accelereret, er den måde, forretningsmodellen og hele organiseringen af værdikæden i mange brancher brydes op – og nu sammensættes på nye måder.
Den engelske teknologi-analytiker Benedict Evans kalder det ”The Great Unbundling”.

ICDK i Israel: Nogle gange kommer den stegte due flyvende

ICDK i Israel: Nogle gange kommer den stegte due flyvende

DIGITAL OMSTILLING 95 procent af alle startups mislykkes, fordi der ikke er et marked for deres idé. Iværksættere kan blive fanget i en dødbringende forelskelse i deres egen tech og glemme det grundlæggende: kunderne. Israelske iværksættere kigger ud mod det globale marked og slår til, når interessen er der, skriver det danske innovationscenter i Tel Aviv.

Lad ikke optimisme spænde ben for god forandringsledelse

Lad ikke optimisme spænde ben for god forandringsledelse

LEDELSE Vi har en tendens til at være for optimistiske og ikke tænke de dårlige scenarier igennem. I ledelsesmæssig sammenhæng resulterer det ofte i forandringsprojekter, der går over tid og over budget, og som ikke lever op til succeskriterierne, skriver Christian Nyvang Qvick.

Sophie Hæstorp Andersen anbefaler

Sophie Hæstorp Andersen anbefaler

KULTURANBEFALING Sophie Hæstorp Andersen har fundet kunst i de lokale kvarterer i Københavns Nordvest, og så anbefaler hun en tegneserie for voksne til inspiration for alle unge kvinder.

883 borgerforslag har gødet jorden for ny politik

883 borgerforslag har gødet jorden for ny politik

POLITIK OG VELFÆRD Borgernes magt til at fremsætte forslag for Folketinget er i gang med at forandre det danske demokrati. Alene i årets første tre måneder har grupper af borgere stillet 160 nye forslag. Borgernes egne forslag sætter ofte en dagsorden, der påvirker senere lovgivning og løser problemer, som politikerne ikke havde øje for. Det viser Mandag Morgens gennemgang af de i alt 883 borgerforslag, der er stillet siden 2018.

Borgerforslag på samlebånd

Borgerforslag på samlebånd

POLITIK OG VELFÆRD Foreløbig har 24 af de 883 borgerforslag samlet de nødvendige 50.000 støtter for at blive behandlet i Folketinget. Kun to er vedtaget. Men mange forslag finder alligevel vej til lovmøllen i en eller anden form.

Interesseorganisationer bruger borgerforslag til at nå ind på Christiansborg

Interesseorganisationer bruger borgerforslag til at nå ind på Christiansborg

POLITIK OG VELFÆRD 8 ud af 24 borgerforslag med støtter nok til at blive taget op i Folketinget har store organisationer i ryggen. Det kan give en fordel, når det kommer til den politiske behandling på Christiansborg. Men er det rimeligt? Hovedstilleren bag ”Dansk klimalov nu” ser det som en skævvridning, der er svær at komme uden om.

Mor fik ændret reglerne for sorgorlov efter sin søns død

Mor fik ændret reglerne for sorgorlov efter sin søns død

POLITIK OG VELFÆRD Pernille Møller Jensen er hovedpersonen bag et af de borgerforslag, som er ført ud i livet. Hun oplevede på egen krop, hvordan systemet efter hendes barns død ikke tog højde for hendes tragedie. Her er historien om, hvordan en mor til en afdød 15-årig dreng tog affære og fik forbedret vilkårene for forældre, som mister deres børn alt for tidligt.

Venstre:   Borgerforslag underminerer tilliden til folkevalgte

Venstre: Borgerforslag underminerer tilliden til folkevalgte

POLITIK OG VELFÆRD Venstres Karen Ellemann, medlem af Folketingets Præsidium, lader sig ikke overbevise af den livlige aktivitet på hjemmesiden med borgerforslag. Forslagene er ikke en succes, men en forfejlet kritik af Folketinget og det repræsentative demokrati, mener hun. 

Formanden for Folketinget: Borgerforslag supplerer demokratiet

Formanden for Folketinget: Borgerforslag supplerer demokratiet

POLITIK OG VELFÆRD Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), stemte nej til at indføre borgerforslag. Han frygtede, at professionelle organisationer og ikke borgere ville drive forslagene frem. Sådan er det ikke gået. Nu opfatter han borgerforslagene som et supplement til demokratiet. 

Teknologiske tigerspring øger den globale ulighed

Teknologiske tigerspring øger den globale ulighed

DIGITAL OMSTILLING Udviklingen inden for ‘Industri 4.0’-teknologier som kunstig intelligens, big data, 3D-print, robotteknologi, Internet of Things, blockchain og bioteknologi går stærkt. Men der er behov for, at den hastige udvikling suppleres med et øget fokus på ulighed, fastslår ny FN-rapport.

Aarhus lægger grundstenen til fremtidens velfærd

Aarhus lægger grundstenen til fremtidens velfærd

POLITIK OG VELFÆRD Der bliver skrevet politisk historie i Aarhus på onsdag. Byrådet skal nytænke velfærden. Der skal mere fokus på værdi for den enkelte borger og samfundet og mindre på standardydelser og kontrol. Et opgør med 40 års velfærdsudvikling. Enig Magistrat står sammen om fælles anbefaling til byrådet om at sætte en ny kurs, der får konsekvenser for alle kommunens 350.000 borgere. 

Han skal få styr på skandaleramt akademi

Han skal få styr på skandaleramt akademi

LEDELSE De seneste år har budt på lovlig meget drama på Det Kongelige Danske Kunstakademi; senest med en historisk buste, der blev smidt i havnen. Udfordringerne er til at få øje på for akademiets nye rektor, Lars Bent Petersen.

Blockchain kan redde verden – eller smadre klimaet

Blockchain kan redde verden – eller smadre klimaet

DIGITAL OMSTILLING Blockchain-teknologien kan være et nyttigt redskab til at fremme en cirkulær økonomi, og til at undgå at store digitale platforme får magten over vores personlige data. Men indtil videre har teknologien mest været brugt til bitcoins, og dét har vist sig at være en miljømæssig katastrofe.

Pas på med at overdrive helterollen

Pas på med at overdrive helterollen

LEDELSE  Vi roser med rette hands on-ledere, der engagerer sig i konkret problemløsning under kriser. Men det kan have store omkostninger, hvis chefen konsekvent fjerner andres ejerskab med sin ”heroiske” ledelse, skriver Klaus Majgaard.

Corona har boostet alternative nyhedsmedier

Corona har boostet alternative nyhedsmedier

POLITIK OG VELFÆRD Flere små alternative medier har satset kraftigt på at dække coronamodstanden. Men det sikrer dem ikke nødvendigvis en plads i det alternative medielandskab i Danmark, der ifølge forskeren Eva Mayerhöffer er langt svagere end i Tyskland og Sverige.

Har du det arbejdsliv, du ønsker? 

Har du det arbejdsliv, du ønsker? 

PÅSKELÆSNING Måske har du lige nu et af de sjældne frikvarterer fra et job, der æder lidt mere af din tid, end du egentlig ønsker mens du har børn - eller slider lidt mere på dig, end du kan klare, nu hvor du er blevet ældre? Vi har samlet et påskebuket af kloge tanker om, hvordan fremtidens arbejdsmarked kan gøres mere fleksibelt, give større individuel frihed - og måske endda gøre op med et lønsystem, der har låst kvindefag fast på bunden af lønskalaen i fem årtier. God påske - og god læselyst!