Lidegaards solcellereform kan efterlade trecifret millionregning

Martin Lidegaards udspil til reform af solcellestøtten vil lægge en kraftig dæmper på det nuværende udbygningstempo. Holder ministeriets forventninger, vil det koste omkring 1.800 arbejdspladser i den danske solcellebranche. Det udløser en regning på 500 millioner kr. til statskassen.

På papiret er der økonomisk balance i det udspil til reform af solcellestøtten, som klimaminister Martin Lidegaard fremlagde i mandags. Ministeren lægger op til at nedtrappe støtten til private solcelleanlæg over en femårig periode, og det stabiliserer statens årlige provenutab på ca. 300 millioner kr. om året, når reformen er fuldt indfaset. Størstedelen af tabet dækkes ved at forhøje den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift. Se figur 1. Derudover sparer Lidegaard penge ved at udskyde etableringen af de store havvindmølleparker ved Horns Rev og Kriegers Flak.

Til gengæld efterlader Martin Lidegaard en regning på en halv milliard kr. eller mere hos sine kolleger i Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet. 

Med det nuværende udbygningstempo på 240 MW om året, trækker de private solcelleanlæg nemlig omkring 2.600 arbejdspladser med sig. Det viser Mandag Morgens beregninger på baggrund af omfattende kortlægning fra den tyske solcelleindustri samt beskæftigelsestal fra den største danske operatør på området, Energi Midt. 

Login