Løkkes gamle kommune ruller udliciteringer tilbage

Gribskov Kommune har fra 1. maj trukket hjemmesygeplejen tilbage fra Attendo, en privat leverandør. Samtidig lægger regeringen op til, at kommunerne skal konkurrenceudsætte flere opgaver – herunder også velfærd. Men pas nu på, advarer Gribskov-borgmester: Det er sårbart at udbyde alle opgaver inden for et område.

Mens regeringen vil udlicitere mere, har den kommune, som gennem 20 år har udliciteret flest opgaver, Gribskov Kommune, fra den 1. maj trukket nogle af de allermest komplekse opgaver inden for kernevelfærden – hjemmesygeplejen – væk fra en privat leverandør, Attendo, og tilbage til kommunen.

Det sker, samtidig med at regeringen i et forslag til de aktuelle forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi for næste år lægger op til, at kommunerne skal udsætte 35 pct. af deres opgaver for konkurrence. I dag sker det kun for 27,1 pct. af opgaverne. Se tekstboks om regeringens udspil.

Login