Lotteri om beskæftigelsesmillioner

Det såkaldte beskæftigelsestilskud skulle belønne kommuner, der gør en aktiv indsats for at skaffe ledige i job. Men ordningen belønner afvandring fra arbejdsmarkedet og giver incitamenter til kassetænkning. Kommuner risikerer at tabe op til 100 millioner kr. på grund af forhold, de ikke har indflydelse på. Lukningen af Lindøværftet har udløst en ekstrastraf til Kerteminde Kommune på et tocifret millionbeløb. Indenrigsminister Margrethe Vestager er tilfreds med systemet, men Venstre er klar til ændringer. 

Kommuner, der får ledige i arbejde, skal have en klækkelig belønning. Det er den simple logik bag det såkaldte beskæftigelsestilskud, der flytter cirka en halv milliard kr. rundt mellem landets i alt 98 kommuner. 

En justering af regelgrundlaget, som blev vedtaget sidste år, belønner kommuner, der nedbringer arbejdsløsheden mere end andre kommuner i samme landsdel. 

Denne gevinst kan være helt op til 40 millioner kr. om året – for nogle kommuners vedkommende 25 pct. af beskæftigelsesudgifterne. Det viser en ny opgørelse, som Kommunernes Landsforening har foretaget for Mandag Morgen. Se figur 1. 

Login