Mere fællesskab, lighed og tillid i 2018

Op igennem det 20. århundrede var Danmark et socialt foregangsland i en åben og globaliseret markedsøkonomi. Den position kan og skal vi genskabe, så velfærdssamfundet igen gælder for alle danskere. Derfor skal de politiske skridt, vi tager i 2018, bygge på fællesskab, lighed og tillid.

Kære læser,

2017 blev på mange måder et skelsættende år. For første gang oplevede vi i Danmark, hvordan social uro ser ud, når det er værst. Ukontrollerede skyderier i gaderne på Nørrebro i København, hvor tilfældige blev ramt, visitationszoner i hovedstaden og Aarhus og en udbredt magtesløshed fra politi og sociale myndigheder.

Kun fordi lokale imamer og bekymrede fædre greb ind, lykkedes det for en tid at stoppe skyderierne. Det har givet mig en underlig fornemmelse af ikke at kunne genkende Danmark.

Login