Mere økonomi i bits og bytes end i varestrømme

Nyt studie fra konsulenthuset McKinsey viser, at strømmen af data og information nu bidrager mere til den globale økonomi end flowet af fysiske varer.

Hvor flere økonomer med bekymret mine har tolket trægheden i den globale varehandel efter finanskrisen som et tegn på, at globaliseringen er toppet, vurderer McKinsey i et nyt studie, at globaliseringen blot har skiftet gear fra et fysisk til et mere digitalt vareflow.

”Strømmen af fysiske varer og penge var kendemærket for den globale økonomi i det 20. århundrede, men i dag er disse strømme fladet ud eller formindsket. Det 21. århundredes globalisering er i stedet i stigende grad defineret af strømme af data og information,” skriver McKinsey således i sit nye studie: ”Digital Globalization: The new era of global flows”.

Informationsøkonomien boomer

Figur 1 | Forstør   Luk

Transmissioner af data på tværs landegrænser – mellem virksomheder, personer, myndigheder m.m. – forventes at nidobles over de kommende fem år og dermed få en endnu større indflydelse på den globale økonomi.

Kilde: McKinsey Global Institute

Studiet fokuserer på de globale strømme af fysiske varer, finansiering, mennesker og data, der udgør fundamentet for den globale handel med varer og servicer og dermed den globale økonomi. Samlet set vurderer McKinsey, at disse strømme i sig selv bidrager med cirka 7,8 billioner dollar, eller cirka 10 pct. af det globale BNP på 77,3 billioner dollar. Men hvor den største bidragyder til – og dermed fundamentet for – den globale økonomi hidtil har været de globale varestrømme, viser det nye studie, at de stærkt tiltagene digitale strømme af data og informationer over grænser i dag er mere værdifulde. Således vurderer McKinseys økonomer, at flowet af digitale informationer i dag løfter det globale BNP med 2,8 billioner dollar, mens værdien af de globale varestrømme sættes til 2.7 billioner dollar.

Det markerer ifølge McKinsey et vendepunkt i globaliseringen og den måde, mennesker og virksomheder fremover skal forholde sig til den globale økonomi på. Som rapporten konstaterer: ”Globaliseringen er gået ind i en ny æra defineret af datastrømme, som overfører information, ideer og innovation.”

Mens flowet af varer har tabt momentum, er den anvendte båndbredde til transmission af data og informationer over grænser vokset med en faktor 45 siden 2005, og den forventes yderligere at nidobles inden for de kommende 5 år. Se figur 1.

De stigende datastrømme booster en tiltagende digital globalisering, hvor udviklingslande, små virksomheder og milliarder af individer får nye muligheder for at blande sig i økonomien, bl.a. ved at bruge digitale platforme til at udveksle ideer, uddanne sig, finde og formidle arbejde og opbygge netværk. Som McKinsey konstaterer: ”Det er nu, virksomheder skal gentænke deres forretningsmodeller, organisationsstrukturer, produkter og konkurrencesituation.”

Kilde – “Digital Globalization: The new era of global flows”, McKinsey Global Institute, 2016.

Forrige artikel Gør det #forDanmark: Frivillige booster integrationen Gør det #forDanmark: Frivillige booster integrationen Næste artikel Enhjørninger er verdens nye vækstmotor Enhjørninger er verdens nye vækstmotor