Nedsmeltning af CO2-handelen

FN opfordrer til CO2-stramninger, fordi Vesten svigter CO2-kreditterne. Det betyder færre klimainvesteringer i u-landene.

På et tidspunkt hvor isen omkring Nordpolen smelter med alarmerende hast, falder brugen af CO2-kreditter, som er et af de vigtigste redskaber til at nedbringe CO2-udledningen.

CDM-ordningen, Clean Development Mechanism, der muliggør global handel med CO2-udledning, forpligtede Vesten til at investere i klimateknologi i u-landene mod at købe deres CO2-kredit. Men det seneste år er prisen på CO2-kreditter faldet ca. 70 pct., og sammen med handelen falder klimainvesteringerne i u-landene. Se figur 1. Det siger FN, der har bedt et panel af forskere, repræsentanter fra virksomheder og regeringer om at analysere situationen. Trods det meget lave niveau, som CO2-kreditterne allerede befinder sig på, forudser prognoser, at prisfaldet fortsætter helt til 2020. Se figur 2.

FN-gruppen betegner CDM som en succes, fordi den på 10 år har mindsket CO2-udledningen med 1 mia. ton  –  15 gange den årlige danske udledning. Det har sparet vestlige virksomheder for køb af CO2-kvoter for godt 20 mia. kr. For u-landene har ordningen givet vestlige klimainvesteringer for 1.225 mia. kr. Nu kan de stærkt faldende priser stoppe den udvikling. Panelet opfordrer derfor FN-landene til drastiske indgreb til fordel for CO2-kreditterne frem til FN’s næste klimakonference i december 2013.

Login