Offentlige ledere kunne lære noget af forsvaret

I forsvaret lever de grundlæggende offentlige værdier, som er på vej til at blive udraderet i resten af den offentlige sektor. Ordentlighed i ledelse, respekt for medarbejdernes faglighed og praksisviden. Det kan andre offentlige organisationer tage ved lære af.

I store dele af den offentlige sektor i dagens Danmark er praksisviden og faglige argumenter ikke længere i høj kurs. Vi har efterhånden vænnet os til, at et fagligt argument fra en lærer, pædagog, sygeplejerske eller læge udelukkende bliver set som et forsøg på at fremme egeninteresser. Derfor bliver de faglige organisationer og brugerorganisationerne ikke altid inddraget i arbejdet på Slotsholmen. Men sådan er det ikke i forsvaret.

På Folkemødet i år deltog jeg i et arrangement under den meget provokerende overskrift: ”Livsvigtig viden – kan viden fra praksis redde Danmark?” Det blev ledet af dekan Ole Kværnø fra Forsvarsakademiet og foregik i et mobilt møderum bemandet med uniformerede soldater, som bød velkommen. Der var landkort på væggene, moderne formidlingsudstyr, og man fik klart et indtryk af, at denne vogn kunne bruges til at træffe konkrete beslutninger ikke langt fra fronten. Og det siger noget om deres syn på ledelse.

Praksisviden er livsvigtig

Forsvaret arbejder ud fra den klare opfattelse, at det er i praksis – dvs. i de konkrete missioner – at ny viden kommer til verden. Det bliver så af staben formuleret som retningslinjer, men udgangspunktet er altid den konkrete faglige praksis. Det interessante og svære er, at man aldrig kommer til at kæmpe den samme krig igen. Det er altid en ny krig, som kræver nye kompetencer. Man kan derfor ikke operere med snorlige styring, som ellers har været det traditionelle og fejlagtige billede af forsvaret. Man er nødt til at lade virkeligheden tælle, dvs. acceptere og prøve at forstå de konkrete faglige iagttagelser, som man gør sig i felten. Det forhindrer ikke, at man samtidig har et centralt arsenal af viden og erfaring placeret i staben, men man starter ikke som udgangspunkt med mistro til den enkelte soldat, delingsfører eller løjtnant. Deres faglige praksisviden har værdi og bliver brugt.

Skal der lægges en strategi, må den ligeledes have sit konkrete udgangspunkt i sikker viden om den virkelighed, som den skal virke i. Det har Kim Kristensen, som er Dronningens ceremonimester, tidligere oberst og chef for den danske krigsindsats i Afghanistan, beskrevet meget præcist i bogen ”Følg mig”, der blev udgivet sidste år. Man er nødt til at beskæftige sig med den konkrete virkelighed i alle dens detaljer og nuancer. Ledelsen er nødt til at inddrage alle, som skal være med i udførelsen af strategien. Og ledelsen er nødt til at kommunikere strategien ærligt og uden skønmalerier. Det kræver, at ledelsen går foran og ikke overlader arbejdet til konsulentfirmaer.

Praksisviden skal styre uddannelserne

Et andet centralt element drejer sig om, at koblingen mellem praksis og uddannelse er effektiv. Ny viden fra praksis skal hurtigt omsættes til retningslinjer, som kan indarbejdes og trænes i uddannelsen. Kim Kristensen bruger et helt kapitel under overskriften: ”Man skal træne, som man kæmper”. På Bornholm fortalte premierløjtnant Søren Barsøe, som har været udsendt til Afghanistan flere gange som ansvarlig officer, hvordan han konkret forberedte en udsendelse ved selv både at tage af sted til området i en kort periode for at få et konkret billede af situationen og ved at gennemgå de indberetninger, som forskellige hold udsendt før ham havde udarbejdet.

Men i så vanskelige missioner, som dem i Afghanistan, er det ikke altid nok at vente på den formelle opsamling af praksiserfaringer, selv om det fungerer godt i forsvaret. Derfor benyttede Barsøe sig af en kortslutningsmekanisme – dvs. når han og hans folk iagttog behov for justeringer af forskrifter, ringede han hjem til den ansvarlige for træningen af næste hold og formidlede den indsamlede praksisviden direkte. Så kunne det komme ind i revisionen af retningslinjerne senere.

Både Kværnø og Kristensen er bevidste om, at forsvaret befinder sig i en speciel situation. Betydningen af praksisbaseret viden og den tætte sammenhæng mellem uddannelse og praksis er særlig nødvendig for forsvaret. Det er forskellen mellem liv og død. En fejlagtig retningslinje baseret på manglende sammenhæng mellem den faglige praksis og de fra staben udstukne retningslinjer kan betyde, at mange liv går tabt, eller at civile mister livet, eller at man i et område f.eks. i Afghanistan må starte forfra med at opbygge tillidsforhold til lokale beboere. Men de særlige forhold gør ikke erkendelserne mindre anvendelige for andre.

Top-down-implementering virker ikke

En tredje pointe, som både findes i Kristensens bog, og som var centralt i budskabet på Bornholm, drejer sig om, hvordan man kommer fra viden, strategi og beslutning til udførelse. Her er det igen vigtigt, at man har en grundig proces med inddragelse af alle relevante parter med afdækning af de vanskelige og ofte irriterende spørgsmål. At der sammensættes en udredningsgruppe, hvor også de med de skæve synspunkter og de atypiske vinkler kommer på banen, er vigtigt, fordi komplementariteten er med til at sikre, at man kommer rundt i hjørnerne. Man må ud på træningsbanen og prøve af, og man må være villig til at lave de nødvendige justeringer – baseret på ny viden.

Det er gennem denne proces, at man får en holdbar strategi og dermed en fortælling, som alle har forståelse for, og som ofte derved mere eller mindre implementerer sig selv. Mange ville nok forvente, at forsvaret brugte sit ordresystem og sit hierarki og dermed slet ikke havde et implementeringsproblem. Men det forholder sig slet ikke på den måde. Forsvaret har for længst opgivet tanken om en top-down-strategi. Man kan ikke beordre sig til den rigtige implementering. Der findes ikke noget, som kan kaldes ”konsekvent implementering”. Virkeligheden er altid en foranderlig størrelse. Her skal den enkelte soldat eller den ansvarlige officer have så godt styr på strategien og målet, at man frit kan lave de nødvendige tilpasninger. Den frihed er sikret gennem et forarbejde og et udviklende og inddragende samarbejde med alle parter. Det foregår ikke i et magtfrit rum, men det foregår via dialog og respekt for den, som står forrest i fronten.

Ledelse handler om at gå forrest

Det sidste, jeg vil fremhæve her, er den særlige forståelse af ledelse, som præger forsvaret if. Kim Kristensens bog. Alene titlen ”Følg mig” siger alt. Han ser i den grad ledelse i den betydning, som ligger i det engelske ord ”leadership”, dvs. lederen er den, der går forrest, den, som skaber sammenholdet, og den, som har ansvaret for sine medarbejdere. Han går nok længere, end mange vil gøre det med formuleringer som ”elsk dine medarbejdere”. Men kernen i hans pointer er ikke til at komme uden om. Kristensen viser os, at ledelse grundlæggende er forskellig fra administration, og at ledelse handler om mennesker og dermed om tillid.

Et særligt aspekt drejer sig om at have gensidig forståelse op og ned i kommandokæden. Her beskriver Kristensen det således, at alle i ledelsessystemet – fra delingsføreren til den øverste chef – kender de enkelte pladser og umiddelbart er trænet til at springe to led op, hvis det bliver nødvendigt. Den faglige forståelse er grundlagt ved, at alle har prøvet at være i det første led og f.eks. ikke bare har brugt hele sin karriere på eksempelvis Slotsholmen.

Forsvaret har overlevet med fagligheden i behold

I en tid, hvor det vrimler med eksempler på, at fagligheden i de offentlige velfærdsinstitutioner er under pres, og hvor medarbejdere, faglige organisationer og brugergrupper alene beskyldes for at mele egen kage, er det befriende, at vi har et sted i den offentlige sektor, hvor der fortsat er fokus på faglighed og ordentlig ledelse. Lad os begynde at tage ved lære af forsvaret. Lad os lytte til folk som Ole Kværnø, Søren Barsøe og Kim Kristensen og bruge deres viden som løftestang for en nyudvikling af den offentlige sektor og dens velfærdsinstitutioner.

Forrige artikel Hvad Trump og Aristoteles kan lære os om lederdyder Næste artikel Hvad er god integration?

Javel, fru statsminister

Javel, fru statsminister

ANALYSE: Mette Frederiksen vil ruske op i embedsværket, hvis hun vinder valget. Hun vil styrke Statsministeriet og tage stærkere politisk styring på prioriterede områder som børn. Men strategien er risikabel, og møgsager kan hobe sig op på hendes bord.

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

KOMMENTAR: Hvordan tager man som virksomhed verdensmålene til sig og bruger dem konkret i forretningsudviklingen? 13 danske virksomheder har fundet svarene gennem FN’s Udviklingsprogram SDG Accelerator. Lederen af programmet giver her et bud på, hvad andre kan lære af det.

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Danmark oplever i disse år en gradvis privatisering af velfærden. Her kan du se andelen af private daginstitutioner, andelen af elever i private skoler og antallet af private plejeboliger i din kommune.

Politisk aristokrati A/S

Politisk aristokrati A/S

Den postpræsidentielle klubs p.t. største stjerne, Michelle Obama, sælger millioner af bøger og taler for fulde huse. Et fragmenteret mediebillede gør, at folk hungrer efter en koncentreret aften i selskab med fascinerende mennesker, mener dansk festival-direktør. Det er blevet en millionforretning for ekspolitikere og deres fruer.

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

ANALYSE: Frankrigs demokrati er lige så sygt som det britiske. Hverken i Paris eller London er parlamenterne i stand til at skabe folkelig konsensus om nødvendige politikker. Theresa Mays håndtering af Brexit vil sætte dybe spor i årtier. Præsident Macron overlever kun takket være Frankrigs autoritære system.

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. Antallet af børn i privatinstitutioner er tredoblet på få år. Danmark er på vej ind i en ny epoke, hvor den private velfærd vil fylde mere, forudser professor.

Over 30.000 børn bliver passet af private

Over 30.000 børn bliver passet af private

Private vuggestuer og børnehaver skyder frem over hele landet i disse år. Hver syvende daginstitution er i dag privat. I nogle kommuner er det op mod halvdelen. Eksperter forudser, at antallet vokser, i takt med at der skal oprettes op imod 6.000 flere pladser årligt.

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Hver syvende nye plejebolig i Danmark bygges for private penge og skal drives af private operatører. Det stigende antal ældre er også blevet et marked for millioninvesteringer i private velfærdstjenester. Borgmestre i en stor og en lille kommune hilser de nye byggerier velkommen.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Mandag Morgen har bedt Rasmus Kjeldahl om tre kulturanbefalinger. Med musik fra unge, upcoming bands, en bog om Europas tilstand og et teaterstykke om parforholdet er der lidt for enhver smag.

Storhedstid for departementschefer

Storhedstid for departementschefer

Hvis en departementschef kan få en for departementet vigtig sag med i et regeringsgrundlag, er det en næsten-garanti for, at en ny minister vil tage sagen videre. Derfor bruger topembedsmændene tiden lige op til et folketingsvalg på at gennemgå såvel skuffesager som organisation.

Tag et opgør med de anonyme donationer

Tag et opgør med de anonyme donationer

KOMMENTAR: Politikere modtager mere offentlig støtte end nogensinde, men alligevel føler flere partier sig berettigede til at skjule deres private donorer. Det er demokratisk betænkeligt.

Regnearksledelsen har fejlet

Regnearksledelsen har fejlet

KOMMENTAR: Problemerne i Skat er et symptom på mange års fejlbehæftet tænkning i den offentlige sektor, hvor regneark udarbejdet af konsulenthuse har fået lov at diktere alt for meget alt for længe. Der er brug for færre konsulenter og mere ledelse.

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

KOMMENTAR: Uddannelsesministeren har nedsat en kommission, der skal komme med udspil til en ny læreruddannelse. Men der er ikke en eneste ekspert med forstand på specialpædagogik med ved bordet. Et signal om, at ministeren overser et af folkeskolens grundlæggende problemer.

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

En stor del af den politiske debat herhjemme begynder og foregår i dag på politikernes egne profiler på de sociale medier, og dermed er det også i politikernes magt at blokere de brugere, de ikke ønsker, skal blande sig i den demokratiske samtale.

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Mandag Morgen har bedt Marie-Louise Boisen Lendal om tre kulturanbefalinger. Som direktør i den fødevarepolitiske tænketank Frej er hun dybt optaget af bæredygtighed, og det skinner igennem i anbefalingerne, der rummer tanker om kapitalisme, klimakamp og grøn virksomhedsledelse.

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

KOMMENTAR: En vej til at blive en bedre mødeleder er at evaluere sine egne møder på en systematisk måde, mener en af dem, der underviser kommende mødeledere. Det er i foreningen af teori og praksis, at guldet ligger.

Dampen er gået af privatiseringstoget

Dampen er gået af privatiseringstoget

Regeringen drømte for få år siden om at sælge el-, vand- og varmeværker for milliarder. Nu er privatiseringsbølgen bremset op i Danmark og mange andre steder i Europa. Det handler både om politik og økonomi.

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Forsyningssektoren skal gøres mindre afhængig af tilskud og mere båret af markedskræfter. Men regeringen har ikke som mål, at der skal sælges ud af sektorens aktiver, fastslår energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. "Jeg har som minister – og det gælder også regeringen – ingen planer om at blande mig i ejerskabet."

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Tænketanke, analyseinstitutter og interessenter på tværs af det politiske spektrum har de senere år bidraget til debatten om forsyningssektorens fremtid med argumenter for og imod involvering af private kræfter. Mandag Morgen kortlægger argumenterne fra et bredt felt af aktører.

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Næsten to ud af tre boliger bliver varmet op af fjernvarme. Det nærmer sig europæisk rekord. Nu opfordrer dansk topekspert til, at vi for alvor bruger fjernvarmen i den grønne omstilling. ”Det bliver dyrere at lade være,” siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Som ny bestyrelsesformand på Copenhagen Business School skal Torben Möger Pedersen i samarbejde med rektor Nikolaj Malchow-Møller forsøge at sikre universitetet en plads blandt verdens bedste erhvervsuniversiteter.

"Den største fare ved maskinerne er at vi bliver som dem"

INTERVIEW: Teknologien byder på enorme gevinster, og hvis ikke vi kaster os ind i udviklingen, bliver vi udkonkurreret af dem, der gør. Men jo mere vores samfund og vi selv præges af teknologien, des mere mister vi af det, som gør os til mennesker og giver mening for os, advarer den tyske fremtidsforsker Gerd Leonhard.

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

INTERVIEW: Verden bliver rigere, sundere og mere sikker, hvis alle regeringer prioriterer ligestilling højere, mener Katja Iversen, leder af ngo'en Women Deliver. Hun skoser Danmark for at svigte ligestilling og for at have misset #MeToo-debatten.

Mødes I – eller holder I bare møder?

Mødes I – eller holder I bare møder?

KOMMENTAR: Møder er et nødvendigt, men ofte også udskældt element på mange arbejdspladser. Som leder er det din opgave at undgå, at subtile udelukkelsesmekanismer, alliancer og snævert fokus på egne agendaer blokerer for, at deltagerne kan samles om en fælles sag.

Ældres ensomhed kan også bygges væk

Ældres ensomhed kan også bygges væk

KOMMENTAR: Hvordan kan velfærdssamfundet bruge filantropiske fonde som en del af løsningen på presserende problemer? Udviklingen af seniorbofællesskaber er et godt eksempel på en opgave, hvor det giver god mening, og på en helt ny form for filantropi.

Et lille job har også ret

Et lille job har også ret

REPORTAGE: Aalborg Kommune inviterede sammen med Fokus Folkeoplysning lokale virksomheder og en håndfuld kontanthjælpsmodtagere på middag hos den socialøkonomiske restaurant Kaffefair. ’Et måltid med mening’ hed aftenen, der gik ud på at finde små deltidsjob til kommunens borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Politikere er blevet deres egne massemedier

Politikere er blevet deres egne massemedier

Højere partistøtte giver nye kommunikationsmuligheder hos danske politikere, som søsætter egne medier som aldrig før. Det har ændret nyhedernes fødekæde og vil give mere støj ved det kommende folketingsvalg. Måske bliver 2019 valgåret, hvor de traditionelle medier mister magten over dagsordenen.

Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Det tyske parti AfD er ved at oprette sit eget mediemæssige war room, hvorfra 20 journalister skal lave partiets egen 'dækning' af livet i Forbundsdagen. I Spanien kan journalisterne ikke længere stille spørgsmål til premierministeren. Uafhængige medier har det svært i mange EU-lande.

Med i maskinrummet: Sådan styrer politikerne dagsordenen

Med i maskinrummet: Sådan styrer politikerne dagsordenen

Danske vælgere foretrækker muligvis stadig tv-mediet i en valgkamp, men det er det, der foregår på politikernes egne kanaler, der afgør debatten, lyder det fra politisk strateg. Når partierne sætter tryk på, kan de dreje dagsordenen i deres retning, og det kan give taletid i medierne.

Mediecheferne: Vi vil sikre transparens

Mediecheferne: Vi vil sikre transparens

Mediernes opgave ved det kommende valg er vigtigere end nogensinde før. Det mærker man ude på redaktionerne, hvor mandskabet oprustes, og øjnene rettes mod sociale medier og risikoen for misinformation.

Set, læst og hørt: Margrethe Vestager

Set, læst og hørt: Margrethe Vestager

Margrethe Vestager serverer tre kulturanbefalinger til Mandag Morgens læsere. Hun kommer blandt andet omkring en oldgræsk tragedie, som hun har genlæst for første gang siden gymnasiet, og en illusionskunstner på Netflix.

Nyt job: Christian Harsløf er ny KL-direktør

Nyt job: Christian Harsløf er ny KL-direktør

Christian Harsløf havner i et af de største og mest betændte politiske brændpunkter, når han tiltræder som direktør for digitalisering og teknologi samt sundheds- og ældreområdet i KL.

Udkantslæge: Her behandler vi ikke patienterne ens

Udkantslæge: Her behandler vi ikke patienterne ens

KOMMENTAR: En læge i Grenaa og en læge i Århus midtby får den samme betaling for at tage sig godt af deres patienter. Men hvis de skal have lige god behandling, kræver det en meget forskellig indsats. Et lægefællesskab i Grenaa har taget konsekvensen og lavet deres egen udligningsordning mellem de stærkeste og de svageste patienter.

Danmark har fået et nyt parti: Velfærdspartiet

Danmark har fået et nyt parti: Velfærdspartiet

KOMMENTAR: Kommunernes Landsforening er blevet så stor en organisation, at den er mere slagkraftig end de fleste politiske partier. Det er ikke nødvendigvis sundt for den demokratiske samtale.