Offentlige topchefer vil have ny opskrift på god ledelse

De nuværende anbefalinger om god offentlig topledelse trænger til et serviceeftersyn. Det er budskabet fra eksperter såvel som topledere i stat, regioner og kommuner. Anbefalingerne er nedfældet i det såkaldte “Kodeks for god offentlig topledelse”, der blev lanceret i 2005. Men meget har ændret sig siden. Den daværende udgiftsvækst er afløst af en langt strammere budgetdisciplin. Og de offentlige topchefer skal i langt højere grad “lede udad” og håndtere samspillet med borgere,  organisationer og virksomheder. Det ti år gamle kodeks gjorde op med topchefernes klassiske embedsmandsimage til fordel for en moderne lederrolle. I dag er udfordringen en anden. “Nu handler det også om at sprede ledelsesansvaret ud,”  siger Jacob Torfing, professor i offentlig ledelse ved Roskilde Universitet.

De ti år gamle spilleregler for offentlig topledelse har brug for et serviceeftersyn. Det ti år gamle ”Kodeks for god offentlig topledelse i Danmark” er barn af en tid, hvor de offentlige budgetter voksede år for år. I dag konfronteres offentlige ledere med langt mere barske spare- og effektiviseringskrav. Derfor er der også brug for nye ledelsesmæssige pejlemærker. Det er budskabet fra offentlige chefer og uafhængige forskere.

”Hvis bare budgetterne vokser og vokser kan man få det hele, uden at der stilles store krav til lederne. I dag skal toplederne i det offentlige være med til at stramme op på økonomien, udvikle nye strategier og ikke mindst prioritere mellem opgaverne. Det kræver ledelse på en helt anden måde, end da kodeks blev til for ti år siden,” siger professor Per Nikolaj Bukh, Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet.

I 00’erne voksede de offentlige udgifter med næsten 2 pct. om året. I dag diskuterer politikerne, om væksten skal være på 0,6 pct. (regeringen) eller et rundt 0 (Venstre).

Login