Opgør med bankernes skjulte milliardforretning

Hvert år betaler danskerne op mod 4 milliarder kr. i skjulte provisioner til bankerne, når privatformuen investeres i investeringsforeninger. Men nu bremses bankernes milliardforretning af de danske myndigheder og EU. Ny lovgivning vender op og ned på investeringsforeningerne og pengestrømmene til bankerne, der ofte selv ejer deres egne investeringsforeninger, hvorved der kan opstå en slags lukket system, hvor bankerne tjener på at henvise bankkunderne til egne investeringsforeninger. Mandag Morgen har set nærmere på konsekvenserne af et omstridt lovforslag, som Finanstilsynet har sendt i høring. Høringsfristen udløber på torsdag, men allerede nu er der stor uenighed mellem særligt bankerne og Forbrugerrådet. Indgrebet bliver ikke så vidtgående, som der var lagt op til, og derfor raser Forbrugerrådet over danskeres spildte sparekroner. ”Det koster milliarder af kroner for danskerne i tabt opsparing om året. Rigtig mange banker er faldet for fristelsen med at anbefale en mere risikofyldt investeringsforening, fordi de giver højere provisioner,” siger Troels Holmberg, økonom i Forbrugerrådet Tænk.

Nu bliver der grebet ind over for bankernes skjulte, men givtige forretningsområde, hvor danskere betaler dyre provisioner til banker og investeringsfolk uden at vide det. I jagten på bedre afkast end de slunkne renter på bankindlån har mange danskere – og ofte med bankrådgivernes hjælp – valgt at placere sparekronerne i dyre investeringsforeninger.

Men nu vender lovgivning op og ned på pengestrømmene til bankerne, der ofte selv ejer investeringsforeningerne, hvorved der kan opstå en slags lukket system, hvor bankerne tjener på at henvise bankkunderne til egne investeringsforeninger. Mandag Morgen har set nærmere på konsekvenserne af et omstridt nyt lovforslag, som Finanstilsynet har sendt i høring.

Høringsfristen udløber på torsdag, men allerede nu er der stor uenighed mellem særligt bankerne og Forbrugerrådet. For de begrænsninger, der pålægges bankerne, er ikke vidtrækkende nok, mener økonom i Forbrugerrådet Tænk Troels Holmberg.[graph title="Så meget tjener bankerne på skjulte gebyrer" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/protected-files/2016/03/Peter_fig01_SU¦e^-meget-tjener-bankerne-pU¦e^-skjulte-gebyrer.png" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/protected-files/2016/03/Peter_fig01_SU¦e^-meget-tjener-bankerne-pU¦e^-skjulte-gebyrer.png" caption="Figur 1 " text="En investor med 1.000.000 kr. i investeringsforeningsbeviser vil over en periode på 7 år komme til at betale 43.481 kr. i formidlingsprovision, som i stedet kunne være brugt på timebetalt rådgivning hos en investeringsrådgiver." ]Kilde: “Rapport om formidlingsprovision”, Erhvervs- og vækstministeriet, december 2015. [/graph]

Login