Opråb fra rådhusenes maskinrum

Reformerne af folkeskolen og beskæftigelsesområdet har vist, at det er muligt at reducere detailstyring og bureaukrati i kommunerne. Derfor opfordrer Henrik Kolind, nyvalgt formand for Kommunaldirektørforeningen, den kommende regering til at sætte yderligere turbo på.

Mens Helle Thorning-Schmidt fokuserer på 39 mia. kr. til ekstra velfærd, og Lars Løkke Rasmussen hellere vil tale om udgiftsstop og skattelettelser, sidder de kommunale topembedsmænds nyvalgte talsmand og holder vejret. Når valget er afgjort, håber han, at den nyvalgte statsminister for alvor vil luge ud i unødvendig detailstyring, når der vedtages nye reformer og lovgivning.

”Vi skal videre med afbureaukratiseringen, så der bliver mere fokus på målet og på effekten af nye initiativer,” siger Henrik Kolind, kommunaldirektør i Roskilde Kommune og nyvalgt formand for Komdir, foreningen for kommunale direktører, der har ca. 200 medlemmer.

Det bliver særlig vigtigt, fordi både Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen vil frigøre 12 mia. kr. frem mod 2020 ved at effektivisere den offentlige sektor. Selvom regeringen med en vis stolthed påpeger, at der er effektiviseret for ca. 4,5 mia. kr., så er man ikke engang halvvejs.

Login