Patienten i centrum udfordrer sygehusledelse

På Aalborg Universitetshospital har ledelsen i de seneste to år gennemført store ændringer i organisationen for at gøre visionen om at sætte patienten i centrum til virkelighed. Det er især patienter med to eller flere diagnoser, som ændringerne skal tilgodese. Nu viser en forskningsbaseret evaluering, at ændringerne ikke har haft nogen effekt. Én forklaring er, at omlægningerne har været underkommunikeret, og at store medarbejdergrupper, herunder især lægerne, ikke har følt sig inddraget. Ifølge professor Janne Seemann, der har stået i spidsen for evalueringen, har ledelsen desuden forsømt at ændre de økonomiske incitamenter, således at afdelinger, der påtager sig ekstra opgaver, også får tilført ekstra ressourcer.

Det er sjældent, at offentligt ansatte direktører først får et gult kort og derefter skilter med det. Men det gør Jens Ole Skov, der er direktør på Aalborg Universitetshospital. Og både det gule kort og viljen til at diskutere det kan være lige netop det, der giver ny kraft til hospitalets ambitiøse ændring af ledelsesstrukturen, der har som mål at sætte patienten i centrum.

En gruppe forskere fra Aalborg Universitet (AAU) har i en midtvejsevaluering billedligt talt givet ledelsen det gule kort. Trods visionære ambitioner forhindrer en række barrierer, at ændringerne for alvor slår igennem og får den ønskede påvirkning af den daglige praksis.

”Det er ganske vist topkompliceret at ændre på hospitalers indre strukturer, men her er vi kommet til et afgørende punkt, hvor ændringerne kan miste momentum. Så der er behov for ekstra aktiv forandringsledelse,” siger Janne Seemann, professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet, der har været leder af den kvalitative del af midtvejsevalueringen.

Login