Pressede kommuner lærer af hinanden

På bare tre år har den såkaldte Fredericia-model på ældreområdet spredt sig til hele landet. Udbredelsen er et godt eksempel på, at kommunerne er villige til at lære af hinandens gode ideer, når der er en klar besparelse i sigte. Med en presset økonomi har ingen kommuner nemlig råd til at lade være med at skele til de bedste, siger KL. Men de gode løsninger kræver lokal tilpasning, hvis medarbejderne ikke skal stå af, lyder vurderingen fra en ekspert. Og så nytter det ikke noget, hvis alle bare venter på hinandens gode ideer.

Danske kommuner er bedre til at lære af hinandens gode ideer og erfaringer, end de ofte bliver beskyldt for i den offentlige debat.

I denne uge var det Produktivitetskommissionen, der var ude efter kommunerne og påpegede, at det kan føre til store produktivitetsforbedringer i den offentlige sektor, hvis de mindst produktive kommuner bliver bedre til at lære af de mest produktive.

Det vil Ifølge Produktivitetskommissionen kunne føre til, at der f.eks. kan indhøstes besparelser på ca. 10 pct. i ældresektoren.

Login