Professor: Potentialet ved patientinddragelse er grænseløst

Patienter med svær lungekræft har forlænget overlevelsen med 8-9 måneder og forbedret livskvaliteten ved løbende selv at rapportere om helbred og symptomer.

Hvert år mødes nogle af verdens førende kræftlæger, forskere og andre eksperter til ASCO-konferencen i USA for at drøfte de seneste tendenser på kræftområdet. Hvis en onkolog vil frem i verden, er det her, hun skal vise sit ansigt.

På dette års konference endte et stort fransk studie med at blive et af de største tilløbsstykker og mest hypede.

Studiet handler om de enorme gevinster ved PRO – Patient-Rapporterede Oplysninger. Det viser, at nogle af de mest syge lungekræftpatienter typisk har formået at forlænge overlevelsen med 8-9 måneder ved løbende hver uge at rapportere om deres eget helbred og symptomer. Samtidig har de fået en bedre livskvalitet, og projektet er samfundsøkonomisk sundt.

Patienterne har hver uge udfyldt et skema med 12 punkter om deres symptomer via en særlig web-applikation. Oplysningerne blev sendt automatisk til en onkolog eller kirurg, der passede de pågældende patienter. Systemet var bygget op på en måde, så hvis der var særlige udsving fra den ene uge til den anden, blev der sendt en alarm til lægen. Og så blev patienten kaldt ind til skanning eller anden behandling. Det betød, at alvorlige symptomer blev opdaget tidligt.

”Potentialet ved PRO er helt enormt. Det er grænseløst,” siger afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse og professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard og fortsætter: ”Ingen havde for bare 2 eller 3 år siden forventet, at det var muligt at forlænge overlevelsen blandt de mest syge lungekræftpatienter med mediant 8 til 9 måneder. Og ingen kan sige i dag, hvor grænserne for PRO ligger. Det er jo en proces, som hele tiden ændrer sig, i takt med at man bliver bedre til at se de nye muligheder.”

Potentialet ved systematisk brug af PRO omfatter bl.a. færre genindlæggelser, færre indlagte dage på sygehusene, mindre bivirkninger ved medicin og lavere forbrug af sundhedsydelser som lægebesøg og skanninger. Det er svært at give et bud på, hvad det betyder for samfundsøkonomien. Der findes kun begrænset viden på området.

En businesscase foretaget af PA Consulting Group fra sidste år viser en stor milliongevinst. Analysen har undersøgt potentialet ved brug af PRO ved ambulante kontroller og kemoterapibehandling på seks behandlingsområder. Businesscasen tyder på en årlig nettobesparelse på 37-42 millioner kr., og investeringen er tjent allerede i løbet af det første år. Men som Jes Søgaard udtrykker det:

”Hvis jeg var politiker eller ansat i Finansministeriet, ville jeg nedtone besparelsesdelen af PRO. Den er vigtig at have med. Men det gør lægerne urolige. Det er ikke alle læger, der klapper i hænderne af det her. Det kan lyde som en selvfølge og føles helt naturligt for mange at spørge patienterne systematisk, hvordan de har det. At gøre dem til en slags forbrugere og bruge deres vurderinger til at sikre et bedre patientforløb. Men nogle læger og andre sundhedsprofessionelle kan frygte, at det bliver en ekstra registreringsbyrde, som blander sig i hidtidig praksis. Så hvis man kører sparevinklen for hårdt, risikerer man bare at fremme skepsissen. Lad læger og patienter selv finde frem til fornuftige måder at indføre PRO på.”

LÆS OGSÅ: Nyt mål for behandling: Patienter skal evaluere resultatet

Forrige artikel DONG Energy: Inden for ti år er grøn energi billigst DONG Energy: Inden for ti år er grøn energi billigst Næste artikel Nyt mål for behandling: Patienter skal evaluere resultatet Nyt mål for behandling: Patienter skal evaluere resultatet