Regeringen lemper krav til udlicitering

Et nyt lovforslag vil slække på kravene til offentlige udbud. En række serviceområder inden for undervisning, social- og sundhedsområdet m.v. fritages for den såkaldte annonceringspligt. Formålet er at mindske bureaukratiet, og kommunerne jubler. Men virksomheder og erhvervsorganisationer advarer om svækket konkurrence, og Advokatrådet forudser problemer med virksomheders lige adgang til det kommunale miliardmarked. Forbedrede muligheder for fælleskommunale selskaber kan presse private serviceleverandører.

Hvor VK-regeringen svingede pisken over kommunerne for at øge andelen af udliciteringer, går S-R-SF-regeringen i den modsatte retning. Den lemper nu udbudskravene på en række områder – fra kantinedrift til undervisning, plejecentre og andre sociale opgaver. Det sker med et lovforslag, som efter planen skal fremsættes i Folketinget umiddelbart efter åbningen i begyndelsen af oktober og træde i kraft fra årsskiftet.

Kommunerne vil fremover blive friholdt fra den såkaldte annonceringspligt på en række serviceområder, der er ”mindre egnede til konkurrenceudsættelse”. Se også tekstboks. Samtidig får de friere adgang til at få udført disse opgaver i nabokommunen – eller selv udføre dem for andre kommuner. Og endelig bliver det nemmere for dem at etablere selskaber, der kan konkurrere direkte med private virksomheder.

På samtlige tre områder vender lovforslaget op og ned på den lovgivning, der i VK-regeringens tid var med til at sende udliciteringsgraden kraftigt i vejret. Se figur 1.

Login