Før regeringens reform: Jobcentre drukner i regeltyranni

Trods regeringens ønske om afbureaukratisering er der stadig 22.408 sider med love og cirkulærer, der regulerer arbejdet på landets jobcentre. ”Medarbejderne knokler, men med det forkerte,” siger borgmester, mens medarbejdernes produktivitet falder. Før sommer aftalte regeringen et opgør med regeltyranniet med fagforeninger og kommuner. Den kommende reform af jobcentrene bliver afgørende for regeringens troværdighed.

Ida Louise Jervidalo arbejder i Jobcenter Aarhus. Hver eneste dag skal hun som socialrådgiver forene kravene i lovgivningens 22.408 sider med de ledige og kontanthjælpsmodtagernes meget forskellige behov. Hver dag bruger hun mere end fem timer på at administrere, kontrollere og gå til interne møder. Tilbage bliver omkring 1,5 time, som hun kan bruge på kontakten med de ledige og kontanthjælpsmodtagerne. 

Og Ida Louise Jervidalo er ingen undtagelse. I 2010 deltog hun sammen med 65 kollegaer i en undersøgelse, der viste samme billede for alle jobkonsulenterne. Trods massivt politisk fokus på regeltyranniet, helt tilbage fra VK-regeringens tid, har forholdene på landets jobcentre ikke ændret sig. Ida Louise Jervidalo fortæller, at hun på en normal dag stadig bruger mere end fem timer af sin arbejdsdag på afrapportering, administration og kontrol.

”Der er virkelig fjernet regler, men lige så snart der bliver fjernet én regel, kommer der bare en ny i stedet. Vi oplever et stort pres på grund af alle ændringerne og føler stadigvæk, at processerne her på jobcentret er reguleret ned i mindste detalje. Det er meget tungt,” siger hun. Se figur 1.

Login