Den selvforsynende virksomhed

Verdens førende virksomheder satser på solenergi i stadig større skala.

Bare i USA øgede de 25 virksomheder med størst solcellekapacitet sidste år den bæredygtige energikapacitet med 50 pct. – fra 300 til 450 MW. Det viser en ny opgørelse fra Solar Energy Industries Association. Se figur 1.

Denne energimængde, der svarer til det årlige elforbrug i 73.400 amerikanske husstande, kan bl.a. forsyne kølediske, produktionsmaskiner og rulletrapper med elektricitet.

Virksomheder som Walmart (listens absolutte nummer 1) og IKEA (nummer 5) har officielle ambitioner om 100 pct. bæredygtig energiforsyning fra 2020. For dem er solceller blevet et af de vigtigste redskaber til at nå målet. Og de kolossale tagflader på deres mange lagerhaller og varehuse giver plads til solcelleanlæg så store som fodboldbaner.

"Du kan omdanne et ubrugt tag til et indbringende økonomisk aktiv,” forklarer Steve Howard, bæredygtighedschef i IKEA, der i 2013 rundede en milepæl med 500.000 installerede solcellepaneler over hele verden. I 2016 er forventningen 1 million.

Og gevinsterne bliver, i takt med faldende installationsomkostninger og stigende priser på traditionel energi, kun større med tiden.

Walmart forventer at opnå en årlig besparelse på 1 milliard dollar, når målet om 100 pct. vedvarende energi er nået.

Apple (listens nummer 4) har samme ambitiøse målsætning om udelukkende at drive virksomhed på vedvarende energi. Virksomheden er nu så langt, at alle datacentre kører 100 pct. på bæredygtige energikilder. I produktionskæden som helhed er andelen mere end fordoblet fra 35 pct. i 2010 til 75 pct. i 2012.

[graph title="Erhvervsgiganter satser på sol" caption="Figur 1  " align="center" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/d8940-kj_fig1_erhvervsgiganter-satser-pa-sol.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/8abf4-kj_fig1_erhvervsgiganter-satser-pa-sol.png" text=""]Note: 1 Virksomheder som Walmart, Apple og IKEA er blevet energiproducenter i stor skala., Kilde: Solar Energy Industries Association: “Solar Means Business”, 2013. [/graph]

Kilder:

Solar Energy Industries Association: ”Solar Means Business 2013. Top U.S. Commercial Solar Users”, 2013.

Forrige artikel Obamas jobskaber: Danmark satser for akademisk på nye job Næste artikel Partnerskaber hjælper smv’er til energibesparelser