Små kommuner uddanner flest flygtninge

Landets mindre kommuner sender oftere flygtninge på den særlige integrationsgrunduddannelse end store kommuner. ”Det er godt for integrationen – og kommunens kasse,” siger borgmesteren i Jammerbugt Kommune. Der er en tydelig politisk prioritering og en systematisk slagplan bag succesen.