Sociale investeringer spreder sig globalt

Offentlige myndigheder over hele verden beder private investorer om hjælp til at løse udvalgte sociale problemer. Indtil nu er der sat gang i 89 projekter. Midtvejsevalueringer tyder på succes for langt de fleste projekter, men den private kapital stammer først og fremmest fra fonde.

89 projekter over hele verden er finansieret med sociale obligationer, hvor private investorer understøtter et socialt formål. Tilsammen er der investeret omkring 2 mia. kroner i projekterne, og de har påvirket mere end 100.000 menneskers liv.

Alt sammen samtidig med at investorerne kan tjene penge. Der er tale om investeringer med et dobbelt formål – et finansielt og et socialt.

Login