Sophie Løhdes svære svendeprøve

Man må håbe på, at det med ledelseskommissionen lykkes for regeringen at få sat handling bag ord og tanker.

Om bare ni måneder skal den netop nedsatte ledelseskommission aflevere sine anbefalinger til at styrke kvaliteten af offentlig ledelse. Opgaven er stor, og ni måneder er ikke lang tid.

Hvad er det så, regeringen er på jagt efter? Målet er – ifølge kommissoriet for ledelseskommissionen – at skabe plads til bedre ledelse af den offentlige sektor; der skal skabes rum til faglighed, være fokus på kerneopgaven og tænkes og handles helhedsorienteret. Det er meget svært at være uenig i denne beskrivelse af en moderne leders opgave. Spørgsmålet er, om ledelseskommissionen kan få luget ud i de barrierer, der lige nu forhindrer en offentlig leder i at udøve god ledelse, skabe rum til faglighed, have fokus på kerneopgaven og tænke og handle helhedsorienteret.

Ser vi tilbage på de seneste års udvikling af den offentlige sektor, skal der virkelig lægges kræfter i, for at der i praksis skabes mere frirum til god ledelse.

Tag nu bare Anders Fogh Rasmussens kvalitetsreform. Den blev lanceret som ”det 21. århundredes velfærdsmodel”. En bred palet af 180 forslag skulle bl.a. sikre ledere et klart rum og ansvar til at lede, luge ud i bureaukratiet, sætte brugerne i centrum og give de enkelte institutioner større frihed. Gode og smukke tanker. Men det store projekt endte med at fuse ud.

SR-regeringen forsøgte at løse nøjagtig den samme opgave med det, der senere er blevet kaldt tillidsreformen. SR lavede i juni 2013 sammen med KL og Danske Regioner i fællesskab en aftale med de store lønmodtagerorganisationer på det offentlige arbejdsmarked, dvs. FTF, Akademikerne samt OAO. Aftalen hedder ”7 principper for samarbejde mellem parter på det offentlige arbejdsmarked om modernisering”.

Flere af de syv principper handler netop om ledelse og bygger på en beskrivelse af god ledelse, der er nærmest identisk med Sophie Løhdes beskrivelse i kommissoriet for sin ledelseskommission. Trods aftalen dengang lykkedes det ikke at skabe det efterspurgte rum for god ledelse. Hvis det var lykkedes, havde det ikke været nødvendigt at nedsætte en ledelseskommission. Det gode spørgsmål er så, hvorfor det ikke lykkedes for SR-regeringen at give plads til bedre ledelse af den offentlige sektor.

En forklaring er, at jo tættere regering og politikere på Christiansborg styrer den offentlige sektor, des mindre plads er der til, at ledelsen kan skabe rum til de løsninger, der giver de bedste resultater for borgere og virksomheder.

Skal den offentlige sektor så ikke styres? Jo, selvfølgelig. Men jo mere detaljeret, des mindre plads til den gode leder. Hvis ledelseskommissionen skal skabe plads til god ledelse, må den i sin afdækning analysere, hvad der skal til for at styringen understøtter god ledelse og ikke begrænser den gode leders råderum unødigt.

Her kan kommissionen hente inspiration fra en række kommuner, der arbejder med at skabe en ny balance mellem styring og ledelse. Et eksempel er Odense Kommune, der styrer efter mål og effekter for borgerne.

København er et andet eksempel. Kommunen har gjort de syv principper fra tillidsreformen til sin egen praksis. På denne måde kombinerer den med succes et stenhårdt fokus på økonomi med plads til, at lokale ledere og medarbejdere kan udvikle deres service. På sundheds- og omsorgsområdet er de politisk vedtagne mål reduceret fra 60 til 9, antallet af vejledninger er faldet med mere end 75 pct., dvs. fra godt 850 til lidt under 200. Den udvikling giver plads til ledelse og til de nødvendige diskussioner med medarbejderne om, hvordan de bedst muligt kan tilrettelægge deres service over for borgere og virksomheder, så de opnår den ønskede effekt.

Andre kommuner går også egne veje og arbejder med borger- og medarbejderinddragelse, tillidsbaseret ledelse og nye politiske arbejdsforhold for kommunalpolitikerne. Forskere taler ligefrem om en styringskløft mellem Finansministeriets omstridte styringsregime New Public Management og New Public Governance, som er vokset frem forneden i kommuner, der hver eneste dag skal finde løsninger på mange komplekse samfundsudfordringer.

Sophie Løhde og hendes ministerkolleger har selv en opgave med at luge godt ud i de alt for mange mål og de alt for detaljerede bekendtgørelser og vejledninger, der lige nu styrer hverdagen for ledere og medarbejdere i den offentlige sektor. Gør de ikke det, kan selv de bedste anbefalinger ikke rykke ret meget ved virkeligheden, og vi vil om fire år kunne sige, at Løhdes forsøg på at skabe bedre rum til god offentlig ledelse led skibbrud – helt på samme måde som VK-regeringens kvalitetsreform og SR-regeringens tillidsreform har gjort det.

Lederne i den offentlige sektor står over for enorme udfordringer de kommende år. De skal finde løsninger på mange komplekse samfundsudfordringer, såsom flygtningestrømme, at knække den sociale arv, miljøproblemer, ressourceknaphed, et stigende antal folk med livsstilssygdomme og at sikre flere i arbejde og uddannelse.

Det kalder på nye måder at arbejde sammen på. Og det begynder med ledelse. Fokus bør være på kvalitet og tillid i stedet for på kontrol og målstyring. Borgerne skal inddrages langt mere i beslutningerne, have større ansvar og medvirke til at producere egne velfærdsløsninger. Medarbejdernes engagement ude ved velfærdens frontlinje skal plejes og styrkes gennem tillidsbaseret styring og ledelse. De politiske ledere skal have et langt tættere samspil med borgere, virksomheder, foreninger og det øvrige civilsamfund.

Det lyder ambitiøst. Men det foregår allerede i dag. Rundt omkring i Danmark er der allerede fuld gang i forandringerne og masser af eksempler på, at grænser bliver brudt ned. Siloer er ophævet. Borgere, foreninger, virksomheder og kommuner samarbejder på kryds og på tværs. Så der er masser af gode erfaringer at trække på.

Nu har den tidligere koncernchef i Falck Allan Søgaard og resten af kommissionen ni måneder til at komme med ideer. Vi kan håbe på, at det denne gang lykkes for regeringen at få sat handling bag ord og tanker. Erfaringerne taler ikke for det, men vi har jo lov til at håbe.

Forrige artikel Data-mining skal understøtte sociale investeringer Data-mining skal understøtte sociale investeringer Næste artikel Mette Bock: Politikken skal tilbage i kulturpolitikken Mette Bock: Politikken skal tilbage i kulturpolitikken
Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.

Klog brug af data gør Amazon stærk

Klog brug af data gør Amazon stærk

KOMMENTAR: Amazon har gennem en nærmest manisk fokus på at gøre livet nemmere for kunden, udviklet sig fra at være verdens største boghandler til verdens største detailhandelsplatform.

Velfærdsfesten er forbi

Velfærdsfesten er forbi

Politikere fra både røde og blå partier kæmper om at love mere og bedre velfærd. Men væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Et stigende antal børn og ældre de kommende år parret med borgernes forventninger til velfærd vil udløse en kæmpe milliardregning og sluge hele Løkkes økonomiske råderum. KL’s formand efterlyser debat om, hvordan Danmark skal indrette sit velfærdssamfund fremover.