Større marked for privat hjemmehjælp

Samtidig med at stadig flere borgere vælger privat frem for kommunal hjemmehjælp, er nogle kommuner i gang med et udskilningsløb, hvor man gennem udbud forsøger at reducere antallet af private leverandører af hjemmehjælp, som kommu­nen skal samarbejde med. I Næstved Kommune har man i forbindelse med sit seneste udbud haft succes med at reducere antallet af private leverandører fra 15 til blot 2. Det er sket ved at udvide udbuddet, så det ikke kun omfatter opgaver med at levere praktisk hjælp og personlig pleje til borgerne, men til nu også at dække opgaver som træning, genoptræning og hjemmesygepleje. Tanken er, at det både vil sænke prisen, øge effektiviteten og skabe større fokus på den enkelte borgers behov, når kommunen kun har to private leverandører at koordinere ind­satsen med.

Over hele landet vælger stadig flere ældre borgere en privat leverandør, når de er visiteret til praktisk hjælp eller personlig pleje.

Og udviklingen går hurtigt. For bare 10 år siden var der stort set ingen private leverandører på markedet for hjemmehjælp, nu vælger næsten 50 pct. af borgerne privat. For langt de fleste handler det først og fremmest om hjælp til rengøring, men stadig flere foretrækker også en privat leverandør, når det gælder den personlige pleje, som f.eks. hjælp til bad eller toiletbesøg. Se figur 1.

Selv om udviklingen er gået hurtigt, vurderer aktører og iagttagere over for Mandag Morgen, at der kun er tale om en begyndelse.

Login