Store fonde bærer det tungeste læs

Danske fonde bidrager med langt mere, end de får æren for i den brede offentlighed. De udvikler ikke blot vores uddannelser, men også byer rent arkitektonisk og velfærdsamfundet generelt.

I et land, hvor vi er vant til, at staten holder os i hånden fra vugge til grav, er der nok ikke mange, der tænker over, at rigtigt mange investeringer til gavn for det danske velfærdssamfund foretages af private erhvervsdrivende fonde, som deler ud af formuer, skabt gennem overskuddene i succesrige og stærke danske virksomheder. 

Fondene er filantropiske foretagender, der på en lang række områder er med til at forskønne og udvikle Danmark i en bedre retning. Lad mig blot nævne A.P.Møllerfonden, som har doneret en milliard til udvikling af den danske folkeskole, Carlsbergfondet, der årligt støtter dansk forskning med store millionbeløb og Realdania, der de seneste ti år har fået en afgørende indflydelse på den arkitektoniske udvikling af byer og landskaber. 

Jeg synes, det er fantastisk, at de danske fonde bidrager på den måde, og at det er synd, at der ikke er større opmærksomhed omkring denne form for frivillig filantropisk skattebetaling, selv om mange af fondene nok i virkeligheden foretrækker at leve i stilhed.

En af de almennyttige aktører, der ikke lever i stilhed, er TrygFonden, som jeg selv har stor personlig interesse i som bestyrelsesmedlem i Tryg A/S og i TryghedsGruppen. TrygFonden uddeler hvert år omkring 550 mio.kr. til tryghedsskabende aktiviteter i Danmark. Uden TrygFonden var der (blandt andet) ikke et vidt forgrenet net af livreddere på de danske strande om sommeren eller røde hjertestartere rundt om i landet.

[quote align="left" author=""]Det er synd, at der ikke er større opmærksomhed omkring denne form for frivillig filantropisk skattebetaling[/quote]

I disse dage er der valg i Region Hovedstaden til repræsentantskabet i TryghedsGruppen, som er moderselskab for bl.a. forsikringskoncernen Tryg og for TrygFonden. Repræsentantskabet består af 70 demokratisk valgte forsikringskunder – enten forsikret gennem Tryg eller Nordea Liv & Pension.

Der har været en del opmærksomhed omkring valget i år, og i pressen bliver det fremstillet som om der er to fløje, der kæmper om magten. Virkeligheden er nok snarere, at det store flertal i repræsentantskabet er helt enige og ønsker, at TryghedsGruppen skal sikre, at TrygFonden er et flagskib i udviklingen af det danske velfærdssamfund samtidig med, at vi – som noget nyt – ønsker at skabe en bedre kobling mellem vores forsikringsselskab Tryg og medlemmerne gennem etableringen af en bonus af det årlige overskud.

TryghedsGruppens formue er opbygget gennem generationer. Vi har næsten 300 år på bagen, og derfor synes vi også, at det er vores ansvar , at formuen - gennem de store uddelinger og donationer – kommer mange generationer af danskere til gode. Folk, der står uden for TryghedsGruppen, har beskyldt os for at være lukkede, men fakta er, at TryghedsGruppen er nået endog meget langt med en åben, tillidsfuld og transparent kommunikation i repræsentantskabet. Med over en million medlemmer, er TryghedsGruppen en af de største medlemsbaserede virksomheder i Danmark.

Som direktør for Niels Brock glæder det mig, at vi i den seneste tid i TrygFonden har fokuseret meget på netop børn og unges trivsel og læring. Fordi det er vigtigt for de unges chancer for at få et godt og trygt liv, og fordi det er helt afgørende for Danmarks fremtid, at langt flere får en uddannelse, og at vi undgår at få skabt et polariseret samfund, fyldt med mistillid og utryghed.

De tryghedsskabende uddelinger i TrygFonden gør en forskel i vores samfund og giver os et bedre Danmark. Derfor skal vi bevare dem.

Læs flere indlæg af Anya Eskildsen her

Alle indlæg på MM Blog er udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Design bliver hentet hjem Næste artikel Kinas højhastighedstog buldrer frem