Strafgebyr for udeblivelser fra aftaler med sundhedsvæsenet har ingen effekt

Et gebyr på 250 kroner har ingen mærkbar effekt på, om patienter udebliver fra hospitalsaftaler. Det viser en undersøgelse på to danske sygehusafdelinger, som Defactum og VIVE har gennemført.

I 2011 besluttede den daværende regering at afprøve, om gebyr ved udeblivelser fra aftaler med sundhedsvæsenet kunne være med til at nedbringe udeblivelsesraten.

Men gebyret på 250 kroner har tilsyneladende ingen mærkbar effekt på, om patienter debliver fra hospitalsaftaler.

Det viser en undersøgelse på to danske sygehusafdelinger, som blandt andet Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd står bag.

I 2014 udviklede Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (nu DEFACTUM) og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA, nu VIVE) et forskningsprojekt, der skulle belyse fordele og ulemper ved gebyr på udeblivelser i en dansk sammenhæng. Som en del af forskningsprojektet blev der forsøgsvist indført gebyr ved udeblivelser på to hospitalsafdelinger i Region Midtjylland: Radiologisk Afsnit, Regionshospitalet Silkeborg og Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Regionshospitalet Viborg.

Undersøgelsen omfatter en litteraturgennemgang, en organisationsanalyse og en analyse af patienters holdning til gebyrer. Denne rapport er slutrapporten, som sammenfatter konklusioner fra alle delanalyser i projektet.

Hele rapporten kan læses her

Forrige artikel Ressourceforløbs succes afhænger af bopælskommunen Ressourceforløbs succes afhænger af bopælskommunen Næste artikel Børn og unge bruger mindre tid på bøger Børn og unge bruger mindre tid på bøger