Strandvejskommuner topper det kommunale Danmark

Landets tre rigeste kommuner – Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk – ligger også i top på service. Det omvendte gælder for kommuner med mindre velstående borgere. Mandag Morgens store kortlægning af kommunernes serviceniveau viser, at kommunerne er delt som aldrig før, men at der også er undtagelser.

”For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod; men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.”

Matthæusevangeliet, kap. 13, vers 12

Login